ELECTRICIAN ONLINE CBT 2023 MCQ (1st YEAR)

 1. What is the S.l unit of specific resistance? (स्पेसिफिक रेजिस्टंन्सचे S.।. एकक काय आहे?)

(A) Ohm-metre (ओहम-मीटर)
(B) Ohm/metre2 (ओहम/मीटर2)
(C) Micro ohm/cm² (मायक्रो ओहम/सेंटीमीटर2)
(D) Ohm/cm (ओहम/सेमी)

(A) Ohm-metre (ओहम-मीटर)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the part marked as ‘X’ in B.H curve? (आकृतीमधील B.H. वर्कमध्ये ‘X’ म्हणून चिन्हांकित केलेला भाग काय आहे?)

(A) Magnetizing force (चुंबकीकरण शक्ती)
(B ) Residual magnetism (शिल्लकीय चुंबकत्व)
(C) Coercivity (सहकार्य)
(D) Saturation point (संतृप्त पॉईट)

(C) Coercivity (सहकार्य)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the type of diagram? (डायग्रामचा प्रकार कोणता ओळखा?)

(A) Wiring diagram (वायरिंग डायग्राम)
(B) Installation plan (इंस्टॉलेशन प्लान)
(C) Layout diagram (ले-आऊट डायग्राम)
(D) Circuit diagram (सर्कीट डायग्राम)

(A) Wiring diagram (वायरिंग डायग्राम)  
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. Which electrical quantity is directly proportional to the eddy current? (कोणत्या विदयुत प्रमाणात एडी करंट हा थेट प्रामाणित आहे?)

(A) Frequency (फ्रिक्वेन्सी)
(B) Voltage (व्होल्टेज)
(C) Current (करंट)
(D) Resistance (घनता)

(A) Frequency (फ्रिक्वेन्सी)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the name of the part in power transformer? (खालील आकृतीमधील पॉवर ट्रान्सफॉर्मरचा भाग ओळखा?

(A) Buchholz relay (बुकॉल्स रिले)
(B) Breather (ब्रिदर)
(C) Explosion vent (एक्सप्लोजन व्हेंट)
(D) Tap charger (टॅप चेंजर)

(A) Buchholz relay (बुकॉल्स रिले)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. Which conductors are used for distribution lines? (डिस्ट्रीब्युशन लाईनसाठी कोणत्या कंडक्टरचा वापर करतात?)

(A) Two core cable (केबल टू कोअर)
(B) Insulated solid conductors (इन्सुलेटेड धन वाहक)
(C) Bare conductors (उघड वाहक)
(D) Insulated conductors (इन्सुलेटेड वाहक)

(C) Bare conductors (उघड वाहक)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. Which instrument is an example of an integrating instrument? (कोणते मीटर इंटिग्रेटींग मीटरचे उदाहरण आहे?)

(A) Tangent galvanometer (टॅनजेन्ट गॅव्हेनोमीटर)
(B) Energy meter (एनर्जी मीटर)
(C) D.C voltmeter (डी.सी व्होल्ट मीटर)
(D) A.C voltmeter (ए.सी व्होल्टमीटर)

(B) Energy meter (एनर्जी मीटर)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the formula for Quantity of electricity (Q)? (क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी (Q) चे सूत्र काय आहे?)

(A) Voltage x Current (दाब x प्रवाह)
(B) Current x Time (प्रवाह x वेळ)
(C) Current x Resistance प्रवाह x विरोध
(D) Voltage x Resistance (दाब x विरोध)

(B) Current x Time (प्रवाह x वेळ)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. Which type of motor is used in the wet grinder? (वेट ग्रायंडर मध्ये कोणत्या प्रकारची मोटरचा उपयोग करतात?)

(A) Universal motor (युनिव्हर्सल मोटर)
(B) Capacitor start induction run motor (कॅपॅसिटर मोटर)
(C) Repulsion motor (रिपल्शन मोटर)
(D) Capacitor start capacitor run motor (कॅपॅसिटर स्टार्ट रनिग मोटर)

(B) Capacitor start induction run motor (कॅपॅसिटर मोटर)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. Which effect causes by passing electric current in liquids? (द्रावणामधून विद्युत प्रवाह प्रवाहित केल्यास कोणता प्रभाव निर्माण होतो?)

(A) Heating (औष्णीक)
(B) Chemical (रासानिक)
(C) Magnetic (चुंबकीय)
(D) Lighting प्रकाश

(B) Chemical (रासानिक)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. Which type of inverter circuit? (आकृतीमध्ये कोणत्या प्रकारचा इनव्हर्टर सक्रीट दाखवला आहे?)

(A) Single transistor inverter (एक ट्रान्झिस्टर इनव्हर्टर)
(B) Driven inverter (ड्रिव्हन इनव्हर्टर)
(C) S.C.R. used inverter (एस.सी.आर. इनव्हर्टर)
(D) Two winding transformer inverter (दोन वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर इनव्हर्टर)

(C) S.C.R. used inverter (एस.सी.आर. इनव्हर्टर)
उत्तरासाठी क्लिक करा  

 1. What is the name of the diagram? (खाली दाखविलेला डायग्रामच्या प्रकार कोणता?)

(A) Wiring diagram (वायरिंग डायग्राम)
(B) Installation plan (इन्स्टॉलेशन प्लान)
(C) Layout plan (ले-आऊट प्लान)
(D) Schematic diagram (स्किमॅटीक डायग्राम)

(B) Installation plan (इन्स्टॉलेशन प्लान)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the name of the file? (आकृतीत कोणती फाइल दाखविली आहे?)

(A) Single cut file (सिंगल कट फाइल)
(B) Double cut file (डबल कट फाइल)
(C) Rasp cut file (रॅस्प कट फाइल)
(D) Curved cut file कव्रह कट फाइल

(C) Rasp cut file (रॅस्प कट फाइल)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the rating factor of cable provided with coarse excess current protection? मोठया प्रमाणावर विदयमान संरक्षण प्रदान केलेल्या केबलेचे रेटिंग घटक काय आहे?

(A) 1.11
(B) 0.81
(C) 1.23
(D) 0.707

(B) 0.81
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the magnetron tube filament voltage used in microwave oven? (मायक्रोव्हेव ओव्हनमध्ये मॅग्नेट्रोन ट्युब फीलामेंट मध्ये व्होल्टेज किती असते?)

(A) 3.0 VA.C
(B) 3.2 V A.C
(C) 2.0 V A.C
(D) 1.5 V A.C

(B) 3.2 V A.C
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What will happen to the value of earth resistance if length of the earth pipe is increased? (अर्थ पाईपची लांबी वाढविल्यास त्याचा अर्थ रेजिस्टन्सवर काय परिणाम होतो ?

(A) Remain same (सारखाच राहील)
(B) Decreases (कमी होईल)
(C) Increases वाढेल
(D) Infinity (अनंत)

(B) Decreases (कमी होईल)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the Electro Chemical Equivalent (ECE) of silver? (चांदीचा (इलेक्ट्रो-केमीकल इक्विव्हॅलेट) रासायनिक सममुल्ये (ECE) किती आहे?)

(A) 1.1182 mg/coulomb
(B) 0.001182 mg/coulomb
(C) 0.01182 mg/coulomb
(D) 0.1182 mg/coulomb

(A) 1.1182 mg/coulomb
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the tool used to bend conduits pipe? (कॉन्ड्युटस पाइपला बेड करण्याकरीता कोणते टुल वापरतात?)

(A) Hickey (हिकी)
(B) Coupler (कपलर)
(C) Bench vice (बेंच व्हाईस)
(D) Pipe vice (पाईप व्हाईस)

(A) Hickey (हिकी)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. Which type of capacitors are used in R.F coupling circuit? (R.F कप्लिंग सर्किटमध्ये कोणत्या प्रकारचे कॅपेसिटर वापरले जाते?)

(A) Monolithic (मोनोलिथिक)
(B) Metalized poly propylene (मेटालाइन पॉलिप्रोपिलीन)
(C) Electrolytic (इलेक्ट्रोलाईटिक)
(D) Tantalum (टॅन्टलम)

(A) Monolithic (मोनोलिथिक)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the value of electrical conductivity of aluminium conductor? (अॅल्युमिनियम कंडक्टरच्या विदयुत चालकतेचे मुल्य काय आहे?)

(A) 28 mho/m
(B) 35 mho/m
(C) 56 mho/m 56 mho/m
(D) 61 mho/m

(B) 35 mho/m
उत्तरासाठी क्लिक करा 

error: Content is protected !!
Scroll to Top