ELECTRICIAN ONLINE CBT 2023 MCQ (1st YEAR)

21. Why the looping-back (loop in) method is preferred in domestic wiring installation? (घरगुती वायरिंगमध्ये लूप इन पध्दत का वापरली जाते?)
(A) More number of sub-circuits can be made (जास्त सब सर्किट बनवता येतात)
(B) Easy to identify the faults (दोष शोधण्यासाठी सोपी)
(C) More number of tapping’s can be taken (ऑफ टॅपिंग काढता येतात)
(D) No separate joints are used (वेगवेगळे जॉईन्टस ची आवश्यकता नसते)

(D) No separate joints are used (वेगवेगळे जॉईन्टस ची आवश्यकता नसते)
उत्तरासाठी क्लिक करा

22. What is the maximum permissible load for a power sub circuit as per I.E rules? (I.E. पावर सब सर्किटसाठी जास्तीत जास्त लोड किती असावा?)
(A) 1500 Watt
(B) 800 Watt
(C) 3000 Watt
(D) 2000 Watt

(C) 3000 Watt
उत्तरासाठी क्लिक करा

23. What is the main advantage of coiled coil lamp? (कॉईल लॅम्पचे फायदे काय आहेत?)
(A) High melting point (मेल्टींग पॉइंट जास्त)
(B) Low operating voltage (कमी व्होल्टेज)
(C) Higher light output (जास्त आऊटपुट लाईट)
(D) Low power consumption (कमी पॉवर खर्च होते)

(C) Higher light output (जास्त आऊटपुट लाईट)
उत्तरासाठी क्लिक करा

24. Which parameter is the cause for loading effect on measuring instruments? (मेजरिंग इंस्टुमेंटवर लिडींग इफेक्ट होण्यामागे कोणते घटक कारणीभुत आहेत?)
(A) High sensitivity (हाय सेन्सीटीव्हीटी)
(B) Low influence error (लो इनफ्युएन्स एरर)
(C) Low sensitivity (लो सेन्सीटीव्हीटी)
(D) Low accuracy (लो अॅक्युरेसी)

(C) Low sensitivity (लो सेन्सीटीव्हीटी)
उत्तरासाठी क्लिक करा

25. Why A.C is required to measure the earth resistance by using earth resistance tester? (अर्थ रेझिस्टर टेस्टरचा उपयोग करून अर्थ रेझिस्टर मोजण्याकरीता A.C. ची आवशकता का असते?)
(A) Regulate the current (करंट नियंत्रित करण्यासाठी)
(B) Avoid electrolytic emf interference (इलेक्ट्रोलेटीक emf इंटरफेस टाकण्याकरीता)
(C) Decrease the voltage drop (व्होल्टेज ड्रॉप कमी करण्याकरीता)
(D) Increase the voltage drop (व्होल्टेज ड्रॉप वाढविण्याकरीता)

(B) Avoid electrolytic emf interference (इलेक्ट्रोलेटीक emf इंटरफेस टाकण्याकरीता)
उत्तरासाठी क्लिक करा

26. Why ferrite core is used in radio receivers? (रेडीओ रिसीव्हरमध्ये फेराईट कोअर का वापरतात?)
(A) To increase the quality of sound (साऊंड क्वालिटी वाढविण्यासाठी)
(B) To increase the efficiency of receivers (रिसीव्हरची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी)
(C) To reduce the constant losses (कॉस्टन्ट लॉसेस कमी करण्याकरीता)
(D) To reduce electric interference (इलेक्ट्रिक इंटरफरन्स कमी करण्याकरीता)

(C) To reduce the constant losses (कॉस्टन्ट लॉसेस कमी करण्याकरीता)
उत्तरासाठी क्लिक करा

27. What is the unit of resistivity? (प्रतिरोधकतेचे एकक काय आहे?)
(A) ohm/metre
(B) ohm/cm²
(C) ohm/cm
(D) ohm-metre

(D) ohm-metre
उत्तरासाठी क्लिक करा

28. Which is inversely proportional to the resistance of a conductor? (कंडक्टरचा विरोध हा कशाच्या व्यस्तप्रमाणात असतो?)
(A) Length (लांबी)
(B) Resistivity (रेझिस्टीव्हीटी)
(C) Area of cross section (एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन)
(D) Temperature (तापमान)

(C) Area of cross section (एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन)
उत्तरासाठी क्लिक करा

29. What is the name of the scale? (आक्रतीमध्ये कोणत्या प्रकारची स्केल दर्शविलेली आहे?)

(A) Extended scale (इक्सटेंन्डेड स्केल)
(B) Linear scale (लिनिअर स्केल)
(C) Non-linear scale (नॉन लिनिअर स्केल)
(D) Coarse scale (कोअर्स स्केल)

(C) Non-linear scale (नॉन लिनिअर स्केल)
उत्तरासाठी क्लिक करा

30. How many two way switches are required in godown wiring circuit to control four lamps? (गोडाऊन वायरिंगमध्ये 4 दिवे नियंत्रित करण्याकरीता कीती टु-वे स्विच लागतील?)
(A) 4
(B) 3
(C) 5
(D) 2

(B) 3
उत्तरासाठी क्लिक करा

31. What is the back ground colour of warning signs in the basic category? (मूलभूत श्रेणीतील चेतावणी चिन्हाचा मागचा रंग कोणता आहे?)
(A) Green (हिरवा)
(B) White (पांढरा)
(C) Blue (निळा)
(D) Yellow (पिवळा)

(D) Yellow (पिवळा)
उत्तरासाठी क्लिक करा

32. What is the formula for Faraday’s first law of electrolysis? (फॅरेडेचे इलेक्टोलिसिसच्या पहिल्या नियमाचे सुत्र काय आहे?)
(A) M = Z / I
(B) M = Zt / i
(C) M = Zit
(D) M = it / Z

(C) M = Zit
उत्तरासाठी क्लिक करा

33. What is the name of the soldering method? (आकृतीत दिलेली सोल्डरिंग पदध्त कोणती?)

(A) Temperature controlled soldering (टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग)
(B) Dip soldering (डीप सोल्डरींग)
(C) Soldering with blow lamp (सोल्डरिंग विथ ब्लो लॅम्प)
(D) Soldering with soldering gun (सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन)

(A) Temperature controlled soldering (टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग)
उत्तरासाठी क्लिक करा

34. What is the ratio of peak value to Rms value? (पीक व्हॅल्यू आणि आर.एम.एस. व्हॅल्यूचे गुणोत्तर काय आहे?)
(A) Rms factor (Rms फॅक्टर)
(B) Form factor (फॉर्म फॅक्टर)
(C) Effective value (प्रभावी मूल्य)
(D) Peak factor (पीक फॅक्टर)

(D) Peak factor (पीक फॅक्टर)
उत्तरासाठी क्लिक करा

35. Where system earthing is done? (सिस्टीम अर्थिंग कुठे केली जाते?)
(A) Electroplating installation (विद्युत विलेपन इन्स्टॉलेशन)
(B) Generating station (जेनरेटींग स्टेशन)
(C) Domestic wiring installation (डोमेस्टीक वायरिंग इन्स्टॉलेशन)
(D) Small industrial installation (लहान औद्योगिक इन्स्टॉलेशन)

(B) Generating station (जेनरेटींग स्टेशन)
उत्तरासाठी क्लिक करा

36. What is the phase displacement between phases in a 3 phase circuit? (3 फेज सिस्टीममध्ये डिसप्लेसमेंट कोन किती असतो?)
(A) 90°
(B) 360°
(C) 120°
(D) 180°

(C) 120°
उत्तरासाठी क्लिक करा

37. Which heating element used in cooking range? (कुकिंग श्रेणीमध्ये कोणते हीटिंग घटक वापरले जातात?)
(A) Silver (चांदी)
(B) Iron (लोखंड)
(C) Copper (तांबे)
(D) Nichrome (नायक्रोम)

(D) Nichrome (नायक्रोम)
उत्तरासाठी क्लिक करा

38. What is the formula to calculate the three phase active power (P) if the line voltage (VL) and line current is (IL)and phase angle is ‘0’? (लाइन व्होल्टेज (VL) आणि लाइन करंट(IL) असल्यास आणि फेज अँगल ‘0’ असल्यास तीन चरण सक्रिय उर्जा (P) मोजण्याचे सूत्र काय आहे?)

(A) P = √3×VL×IL Sin θ
(B) P = √3×VL×IL Cos θ
(C) P = 3×VL ×IL Cos θ
(D) P = 3×VL×IL Sin θ

(B) P = √3×VL×IL Cos θ
उत्तरासाठी क्लिक करा

39. What is the disadvantage of auto transformer? (अॅटो-ट्रान्सफॉर्मरचे तोटे कोणते आहेत?)
(A) Poor voltage regulation (कमी व्होल्टेज रेग्युलेशन)
(B) More losses (जास्त लॉसेस)
(C) Cannot isolate the secondary winding (सेक्रडरी वाइंडीग आयसोलेटे नसते)
(D) Heavier in weight (वजनाने भारी)

(C) Cannot isolate the secondary winding (सेक्रडरी वाइंडीग आयसोलेटे नसते)
उत्तरासाठी क्लिक करा

40. What is the function of current reverser in earth resistance tester? (अर्थ रेझिस्टर टेस्टरमध्ये करंट रिव्हर्सरचे कार्य काय असते?)
(A) Changes D.C. supply into A.C supply (डी. सी. सप्लायचे ए. सी. सप्लाय बदलते
(B) Reverses the polarity of D.C (डी.सी.चे पोलॅरिटी बदलते)
(C) Reverses the direction of rotation of the generator (जेनरेटरच्या फिरण्याची दिशा बदलते)
(D) Converts A.C. into D.C (ए.सी.चे डी.सीमध्ये रुपांतरण)

(A) Changes D.C. supply into A.C supply (डी. सी. सप्लायचे ए. सी. सप्लाय बदलते
उत्तरासाठी क्लिक करा

error: Content is protected !!
Scroll to Top