ELECTRICIAN ONLINE CBT 2023 MCQ (1st YEAR)

101. Which formula is used to calculate the impedance (z) of a R-L-C series circuit? (R-L-C सिरीज सर्किट मधील इंपिडन्स Z कोणत्या सूत्राने काढतात?)
(A) Z = √(R^2+〖(XL-Xc)〗^2 )
(B) Z = √(R^2-〖(XL+Xc)〗^2 )
(C) Z = √(R^2+〖(XL-Xc)〗^2 )
(D) Z = √(R^2+〖(XL+Xc)〗^(2 ) )

(C) Z = √(R^2+〖(XL-Xc)〗^2 )
उत्तरासाठी क्लिक करा

102. Which law states that in closed electric circuit, the applied voltage is equal to the sum of the voltage drops?
(कोणते नियम सांगते की बंद विद्युतीय परिपथामध्ये लागू व्हाल्टेज हे व्होल्टेज ड्रॉपच्या बेरीजइतकी आहे?)
(A) Kirchhoff’s first law (किर्चाफचा पहिला नियम)
(B) Kirchhoff’s second law (किर्चाफचा दुसरा)
(C) Laws of resistance (रेझिस्टन्सचा नियम)
(D) Ohm’s law (ओहमचा नियम)

(B) Kirchhoff’s second law (किर्चाफचा दुसरा)
उत्तरासाठी क्लिक करा

103. What is the use of pincer? (पिंसरचा उपयोग कुठे करतात?)
(A) Twisting the flexible wires (द्विस्टींग फलेक्झीबल वायर)
(B) Cutting small diameter of wires (कटींग स्मॉल डायमीटर आफ वायर)
(C) Extracting the pin nails from the wood (एक्स्टाक्टींग पीन नेल्स फ्रॉम वुड)
(D) Holding small objects, where finger cannot reach (होल्डींग स्मॉल ऑबजेक्ट व्हेअर फींगर कॅन नॉट रिच)

(C) Extracting the pin nails from the wood (एक्स्टाक्टींग पीन नेल्स फ्रॉम वुड)
उत्तरासाठी क्लिक करा

104. What is the function of rotary switch in food mixer? (फूड मिक्सरमध्ये रोटरी स्विचचे कार्य काय आहे?)
(A) For reverse rotation (रिव्हर्स रोटेशनसाठी)
(B) Speed selection (वेग निवड)
(C) Over current protection (करंट संरक्षण प्रती)
(D) Over load protection (ओव्हर लोड प्रोटेक्शन)

(B) Speed selection (वेग निवड)
उत्तरासाठी क्लिक करा

105. What is the size of neutral conductor compared to phase conductor in U.G cable? (U.G. केबलमधील फेज कंडक्टरच्या तुलनेत तटस्थ कंडक्टरचा आकार किती आहे?)
(A) Same size of phase conductor (सारख्या आकार किती आहे)
(B) Half size of phase conductor (अर्ध्या आकराचा फेज कंडक्टर)
(C) 1/3 size of phase conductor (1/3 आकाराचा फेज कंडक्टर)
(D) 1/4 size of phase conductor (1/4 आकाराचा फेज कंडक्टर)

(B) Half size of phase conductor (अर्ध्या आकराचा फेज कंडक्टर)
उत्तरासाठी क्लिक करा

106. Which cable laying method is used in generating station? (स्टेशन निर्मितीसाठी कोणती केबल बिछावणी पदधत वापरली जाते?)
(A) Direct in ground (थेट जमिनीमध्ये)
(B) In ducts (नलिकामध्ये)
(C) Along buildings (इमारतीच्या बाजूने)
(D) Racks in air (हवेमध्ये रॅक्स)

(D) Racks in air (हवेमध्ये रॅक्स)
उत्तरासाठी क्लिक करा

107. Which is the physical hazard? (शरीराला काय धोकादायक आहे?)
(A) Radio active (किरणोत्सर)
(B) Vibration (कंपन)
(C) Corrosive (गंजरोधक)
(D) Smoking (धुम्रपान)

(B) Vibration (कंपन)
उत्तरासाठी क्लिक करा

108. What is the indication of neon polarity indicator used for checking A.C. supply? (A.C. सप्लाय तपासण्यासाठी वापरल्या जाणा-या निऑन पोलॅरिटी संकेतकांचा संकेत काय आहे?)
(A) Both electrodes will glow (दोन्ही इलेक्ट्रोडमध्ये झटका होईल)
(B) One electrode will glow and another will be flickering (एक इलेक्ट्रोडमध्ये झटका होईल व दुस-या इलेक्ट्रोडमध्ये फिकट होईल)
(C) Both electrodes will be flickering (दोन्ही इलेक्ट्रोड फिकट होईल)
(D) Only one electrode will glow (फक्त एक इलेक्ट्रोडमध्ये झटका होईल)

(A) Both electrodes will glow (दोन्ही इलेक्ट्रोडमध्ये झटका होईल)
उत्तरासाठी क्लिक करा

109. Which is used as an electrolyte in lead acid battery? (लेड अॅसिड बॅटरीमध्ये इलेक्ट्रोलाईट म्हणून काय वापरतात?)
(A) Hydrochloric acid (हायड्रोक्लोरीक अॅसीड)
(B) Ammonium chloride (अमोनिअम क्लोराइट)
(C) Diluted sulphuric acid (सौम्य सल्फयुरिक अॅसिड)
(D) Potassium hydroxide (पोटॅशिअम हायड्रॉक्साईड अॅसीड)

(C) Diluted sulphuric acid (सौम्य सल्फयुरिक अॅसिड)
उत्तरासाठी क्लिक करा

110. Which electrical equipment is provided with ‘L’ series MCB? (कोणते उपकरणे हे L- सिरीज एम.सी.बी.ने संरक्षीत केले जोते?)
(A) Halogen lamp (हॅलोजन लॅम्प)
(B) Air conditioner (एअर कंडीशनर)
(C) General lighting (जनरल लाईटिंग)
(D) Motors (मोटर)

(C) General lighting (जनरल लाईटिंग)
उत्तरासाठी क्लिक करा

111. What is the composition of steel and silicon steel in transformer core? (ट्रान्सफॉर्मरच्या कोअरमध्ये स्टील व सिलीकॉन स्टीलचे मिश्रण काय असते?)
(A) Steel 90% and silicon 10% (स्टील 90% व सिलीकॉन स्टील 10%)
(B) Steel 97% and silicon 3% (स्टील 97% व सिलीकॉन स्टील 3%)
(C) Steel 93% and silicon 7% स्टील 93% व सिलीकॉन स्टील 7%)
(D) Steel 95% and silicon 5% (स्टील 95% व सिलीकॉन स्टील 5%)

(C) Steel 93% and silicon 7% स्टील 93% व सिलीकॉन स्टील 7%)
उत्तरासाठी क्लिक करा

112. What is the name of given the circuit? (खाली दिलेल्या सक्रिटचे नाव काय आहे?)

(A) Electronic voltage multiplier (इलेक्ट्रॉनिक व्होल्टेज मल्टी पीलर)
(B) Electronic triggering circuit of SCR (इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगरींग सक्रिट ऑफ SCR)
(C) Electronic fan regulator (ईलेक्ट्रॉनिक फॅन रेगुलेटर)
(D) Electronic voltage stabilizer (इलेक्ट्रॉनिक व्होल्टेज स्टॅबीलायझर)

(C) Electronic fan regulator (ईलेक्ट्रॉनिक फॅन रेगुलेटर)
उत्तरासाठी क्लिक करा

113. Which condition is called as resonance RLC circuit? (कोणत्या अवस्थेमध्ये रेझोनन्स असलेल्या घटकास RLC सर्कीट असे म्हणतात?)
(A) XL > XC
(B) XC > XL
(C) R < XL
(D) XL = XC

(D) XL = XC
उत्तरासाठी क्लिक करा

114. Which power wattmeter reads? (वॅटमीटर कोणती पॉवर मोजते?)
(A) True power (खरी पॉवर)
(B) Reactive power (प्रतिक्रियाशील पॉवर)
(C) Instantaneous power (तात्कालिक पॉवर)
(D) Apparent power (स्पष्ट पॉवर)

(A) True power (खरी पॉवर)
उत्तरासाठी क्लिक करा

115. Which position MB type high pressure mercury vapour lamps are operated? (MB टाईप हाय प्रेशर मक्युरी व्हेपर लॅम्प कोणत्या स्थितीत वापरता येतात?)
(A) Vertical (उभ्या स्थितीत)
(B) Horizontal (आडव्या स्थितीत आडवे)
(C) Any position (कुठल्याही स्थितीत)
(D) Inclined (तिरपे)

(C) Any position (कुठल्याही स्थितीत)
उत्तरासाठी क्लिक करा

116. What electrical quantities are related in Ohm’s law? (ओहम या कायदयामध्ये कोणते विदयुत प्रमाण संबंधित आहे?)
(A) Current, voltage and resistivity (प्रवाह, दाब व रेझिस्टिव्हीटी)
(B) Voltage, resistance and current density (दाब, विरोध व प्रवाहाची घनता)
(C) Current, voltage and resistance (प्रवाह, व्होल्टेज व विरोध)
(D) Current, resistance and power (प्रवाह, विरोध व शक्ती)

(C) Current, voltage and resistance (प्रवाह, व्होल्टेज व विरोध)
उत्तरासाठी क्लिक करा

117. What is the fusing factor for rewireable fuse? (रिवायरेबल फ्युजचा फ्युजीग फॅक्टर कीती असतो?)
(A) 2.1
(B) 1.4
(C) 1.1
(D) 2.5

(B) 1.4
उत्तरासाठी क्लिक करा

118. What is the advantage of stranded conductor over solid conductor? (स्टॅर्डट कंडक्टरचे सॉलीड कंडक्टरच्या तुलनेत फायदे कोणते?)
(A) More flexible (लवचिकता जास्त)
(B) Less voltage drop (कमी व्होल्टेज ड्रॉप)
(C) Cost is less (किंमतीने कमी)
(D) More insulation resistance (जास्त इन्सुलेशन रेझिस्टन्स)

(A) More flexible (लवचिकता जास्त)
उत्तरासाठी क्लिक करा

119. Which type of resistor is used for Arc quenching protection in circuit breakers? (सकिर्ट ब्रेकर्समध्ये आर्क क्वेंचिंग संरक्षणासाठी कोणत्या प्रकारचा रेसिस्टर वापरला जातो?)
(A) Light dependent resistor (LDR) (लाईट डिपेंडेट रेझिस्टर (LDR))
(B) Thermistors (थर्मिस्टर)
(C) Sensistors (सेंसिस्टर)
(D) Varistors (व्हॅरिस्टर)

(D) Varistors (व्हॅरिस्टर)
उत्तरासाठी क्लिक करा

120. Which type of meter is used to test the polarity of battery? (बॅटरीची पोलॅरिटी तपासताना कोणते मिटर वापरतात?)
(A) Moving iron ammeter (मुव्हिंग आयर्न अॅमीमीटर)
(B) Moving coil voltmeter (मुव्हिंग कॉईल व्होल्टमीटर)
(C) Dynamo meter type wattmeter (डायनामोमीटर टाईप वॅटमीटर)
(D) Moving iron voltmeter (मुव्हिंग आयर्न व्होल्टमीटर)

(B) Moving coil voltmeter (मुव्हिंग कॉईल व्होल्टमीटर)
उत्तरासाठी क्लिक करा

error: Content is protected !!
Scroll to Top