ELECTRICIAN ONLINE CBT 2023 MCQ (1st YEAR)

61. Which is used for making solar cell? (सोलर सेल तयार करण्यासाठी कोणता वापर केला जातो?)
(A) Aluminium (अॅल्युमिनियम)
(B) Silver (चांदी)
(C) Copper (तांबे)
(D) Silicon (सिलिकॉन)

(D) Silicon (सिलिकॉन)
उत्तरासाठी क्लिक करा

62. What is the S.l. unit of luminous intensity? (ल्युमिनस इंटेन्सिटीचे S.I. एकक कोणते?)
(A) Lumen
(B) Candela
(C) Lux
(D) Steradian

(B) Candela
उत्तरासाठी क्लिक करा

63. Which condition, no current flow through the galvanometer in wheat stone bridge? (व्हीटस्टोन ब्रिजमध्ये गॅल्व्हनोमीटरमधून कोणती स्थिती, विद्युत प्रवाह नाही?)
(A) Short-circuited (शॉर्ट सर्किट)
(B) Open-circuited (ओपन-सर्किटेड)
(C) Unbalanced (असंतुलित)
(D) Balanced (संतुलित)

(D) Balanced (संतुलित)
उत्तरासाठी क्लिक करा

64. What is the formula for resonance frequency? (रेझोनान्स फ्रिक्वेन्सीचे सूत्र काय आहे?)
(A) 2π√LC
(B) 1/(√2LC)
(C) 1/2πLC
(D) 1/(2π√LC)

(D) 1/(2π√LC)
उत्तरासाठी क्लिक करा

65. What is the name of the tool? (आकृतीमध्ये कोणते साधन दाखवले आहेत?)

(A) Combination plier (कॉम्बिनेशन प्लायर)
(B) Crimping tool (क्रिम्पींग टूल)
(C) Diagonal cutting plier (डायगोनल कटिंग प्लायर)
(D) Wire stripper (वायर स्ट्रिपर)

(C) Diagonal cutting plier (डायगोनल कटिंग प्लायर)
उत्तरासाठी क्लिक करा

66. Which effect causes by passing electric current in liquids? (द्रावणामधून विद्युत प्रवाह प्रवाहित केल्यास कोणता प्रभाव निर्माण होतो?)
(A) Chemical (रासानिक)
(B) Magnetic (चुंबकीय)
(C) Lighting (प्रकाश)
(D) Heating (औष्णीक)

(A) Chemical (रासानिक)
उत्तरासाठी क्लिक करा

67. Which quantity is rotating at a constant angular velocity? (निरंतर कोनीय वेगात कोणती मात्रा फिरत आहे?)
(A) Phasor quantity (फेसर प्रमाण)
(B) Scalar quantity (प्रमाणित प्रमाण)
(C) Vector quantity (व्हेक्टर प्रमाण)
(D) Algebraic quantity (बीजगणित प्रमाण)

(A) Phasor quantity (फेसर प्रमाण)
उत्तरासाठी क्लिक करा

68. What is the term refers luminous flux given by light source per unit solid angle? (एक एकक सॉलीड अॅगल मधून कोणत्याही एका दिशेने प्रकाश किरणांच्या उत्पादनाची तिव्रता म्हणजे काय?)
(A) Illuminance (इल्युमिनन्स)
(B) Luminous intensity (ल्युमिनस इटेन्सिटी)
(C) Candela (कँडेला)
(D) Lumen (ल्युमेन)

(B) Luminous intensity (ल्युमिनस इटेन्सिटी)
उत्तरासाठी क्लिक करा

69. What is the unit of insulation resistance? (इन्सुलेशन रेझिस्टन्सचे युनिट काय आहे)
(A) Ohm (ओहम)
(B) Mega ohm (मेगा ओहम)
(C) Kilo ohm (किलो ओहम)
(D) Milli ohm (मिली ओहम)

(B) Mega ohm (मेगा ओहम)
उत्तरासाठी क्लिक करा

70. What is the permissible leakage current in domestic wiring installation? (घरगुती वायरिंगमधील परवानगी लिकेज करंट किती असावा?)
(A) 1/5 x Full load current
(B) 1/5000 x Full load current
(C) 1/500 x Full load current
(D) 1/50 x Full load current

(B) 1/5000 x Full load current
उत्तरासाठी क्लिक करा

71. What is the relationship between primary voltage (E1, V1) and secondary voltage (E2, V2) in an ideal transformer? (आयडिल ट्रान्सफॉर्मरमध्ये प्रायमरी व्होट (E1, V1) व सेकंडरी व्होल्टेज (E2 , V2) मध्ये काय संबंध असतो?)

(A) (E1, V1) and (E2, V2)
(B) (E1, V1) > (E2, V2)
(C) (E1, V1) < (E2, V2)
(D) (E1, V1) = (E2, V2)

(D) (E1, V1) = (E2, V2)
उत्तरासाठी क्लिक करा

72. What is the type of test in domestic wiring installation? (आकृतीमध्ये दाखविलेली डोमेस्टीक वायरिंगची कोणती टेस्ट आहे?)


(A) Continuity (or) open circuit test (ओपन सर्किट टेस्ट)
(B) Polarity test (पोलॅरिटी टेस्ट)
(C) Insulation resistance test between conductors and earth (कंडक्टर्स व अर्थमधील इन्सुलेशन रेझिस्टन्स टेस्ट) (D) Insulation resistance test between conductors (कंडक्टर्समधील इन्सुलेशन रेझिस्टन्स टेस्ट)

(B) Polarity test (पोलॅरिटी टेस्ट)
उत्तरासाठी क्लिक करा

73. What is the reading of the micrometer? (आकृतीमध्ये दाखविलेल्या मायक्रोमीटरचे रिडींग किती आहे?)


(A) 4.05 mm
(B) 5.00 mm
(C) 5.05 mm
(D) 4.55 mm

(D) 4.55 mm
उत्तरासाठी क्लिक करा

74. Which wiring installation the System earthing is to be done? (कुठल्या वायरिंग इन्स्टॉलेशनमध्ये सिस्टम अर्थिंग केली जाते?)
(A) Godown wiring (गोडाऊन वायरिंग)
(B) Substations (सबस्टेशन)
(C) Domestic wiring (डोमेस्टीक वायरिंग)
(D) Commercial wiring (कमर्शिअल वायरिंग)

(B) Substations (सबस्टेशन)
उत्तरासाठी क्लिक करा

75. Which defines the flux density is always lagging behind the magnetising force? (कोणत्या फ्लक्स घनतेस परिभाषेत करते जे नेहमी चुंबकीकरण शक्ती कमी करते?)
(A) Magnetic intensity (चुंबकीय तीव्रता)
(B) Magnetic induction (चुंबकीय इंडक्शन)
(C) Residual magnetism (शिल्लकीय चुंबकत्व)
(D) Hysteresis (हिस्टारिसीस)

(D) Hysteresis (हिस्टारिसीस)
उत्तरासाठी क्लिक करा

76. How many electrons are there in the third cell of the copper atom? (कॉपर अॅटमच्या तिस-या सेलमध्ये किती इलक्ट्रॉन्स असतात?)
(A) 18
(B) 13
(C) 29
(D) 8

(A) 18
उत्तरासाठी क्लिक करा

77. What is the function of bimetallic strip in M.C.B.? (M.C.B. मध्ये बायमेटॉलीक स्ट्रिपचे कार्य?)
(A) Short circuit protection (शॉर्ट सर्कीट पासून संरक्षण)
(B) Earth leakage protection (अर्थ लिकेजपासून संरक्षण
(C) Over load protection (ओव्हर लोडपासून सरंक्षण)
(D) Over voltage protection ओव्हर व्होल्टेज पासून संरक्षण

(C) Over load protection (ओव्हर लोडपासून सरंक्षण)
उत्तरासाठी क्लिक करा

78. What is the name of the cautionary sign? (आकृतीमध्ये दाखविलेल्या चिन्ह कोणते आहे?)

(A) School (शाळा)
(B) Guarded (सुरक्षित)
(C) Pedestrian crossing (झेब्रा क्रॉसिंग)
(D) Unguarded (दुर्लक्षित)

(C) Pedestrian crossing (झेब्रा क्रॉसिंग)
उत्तरासाठी क्लिक करा

79. What is the purpose of variable resistor connected across shunt type ohm meter? (शंट टाईप ओहम मीटरच्या समांतर व्हेरीएबल रेजिस्टन्स कोणत्या हेतूने जोडतात?)
(A) Adjust the pointer to zero adjustment (शुन्यावर पॉईटर अॅडजेस्ट करतो)
(B) Adjust the current to safe value (करंट सुरक्षीत किंमतीला अॅडजेस्ट करतो)
(C) Minimize the error in reading (रिडींगमधील एरर कमी करते)
(D) Avoid draining of battery (बॅटरी काढून टाकणे टाळा)

(A) Adjust the pointer to zero adjustment (शुन्यावर पॉईटर अॅडजेस्ट करतो)
उत्तरासाठी क्लिक करा

80. What is the cause of deterioration of transformer oil? (ट्रान्सफॉर्मर तेल खराब होण्याचे कारण काय आहे?)
(A) Short circuit (शॉर्ट सर्किट)
(B) Over load (ओवर लोड)
(C) Long time use (दीर्घकाळ वापरा)
(D) Due to moisture (ओलावामुळे)

(D) Due to moisture (ओलावामुळे)
उत्तरासाठी क्लिक करा

error: Content is protected !!
Scroll to Top