ELECTRICIAN ONLINE CBT 2023 MCQ (1st YEAR)

 1. What is the name of the safety sign? (सुरक्षा चिन्हाचे नाव काय आहे?)

(A) Mandatory sign (आजात्मक चिन्ह)
(B) Information sign (सूचनात्मक चिन्ह)
(C) Warning sign (इशारात्क चिन्ह)
(D) Prohibition sign (प्रतिबंधक चिन्ह)

(B) Information sign (सूचनात्मक चिन्ह)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the function of integrating instrument? (इंटिग्रेटींग मीटरचे कार्य कोणते आहे?)

(A) Indicates the quantity (कॉटीटी इंडिकेट करणे)
(B) Displays the quantity (क्वॉटीटी डिस्प्ले करणे)
(C) Registers the quantity (क्वॉटीटी रजिस्टर करणे)
(D) Measures the quantity (क्वॉटीटी मेजर करणे)

(C) Registers the quantity (क्वॉटीटी रजिस्टर करणे)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the advantage of crimping? (क्रिम्पींगचे फायदे काय आहे?)

(A) Gives neat appearance (दिसायला सुंदर असते)
(B) Reduce load current (लोड करंट कमी करते)
(C) Avoid loose connections (लुज कनेक्शन टाळते)
(D) Easy to replace (बदलण्यास सोपे)

(C) Avoid loose connections (लुज कनेक्शन टाळते)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. Which cooling method is used in pole mounting distribution transformer? (पोल आऊंटटेड ड्रीस्टीब्युटर ट्रान्सफॉर्मरमधील कुलींग मेथड कोणती असते?)

(A) Oil natural air natural (ऑईल नॅचरल एअर नॅचरल)
(B) Air natural (एअर नॅचरल)
(C) Oil forced air forced (ऑईल फोर्स एअर फोर्स)
(D) Oil natural air blast (आईल नॅचरल एअर ब्लास्ट)

(A) Oil natural air natural (ऑईल नॅचरल एअर नॅचरल)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the function of stirrer motor in micro wave oven? (मायक्रोव्हेव ओव्हनमध्ये चालणा-या मोटरचे कार्य काय आहे?)

(A) Spreads the heat uniformly (समानपणे उष्णता पसरविणे)
(B) Draws cooling air inside (शितल हवा काढणे)
(C) Exhausts the hot air outside (गरम हवा बाहेर काढणे)
(D) Revolves and reflects the electromagnetic energy (विद्युत चुंबकिय उर्जा वळवून परावर्तीत करणे)

(D) Revolves and reflects the electromagnetic energy (विद्युत चुंबकिय उर्जा वळवून परावर्तीत करणे)  
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the name of light? (लाईटचा प्रकार ओळखा?)

(A) Spot light (स्पॉट लाईट)
(B) Flash light (फ्लॅश लाईट)
(C) Flood light (फ्लड लाईट)
(D) Bulk light (बल्ब लाईट)

(A) Spot light (स्पॉट लाईट)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. Which is the diamagnetic substance? (अचुंबकीयत्व पदार्थ कोणता आहे?)

(A) Nickel (निकेल
(B) Wood (लाकुड)
(C) Platinum (प्लॅटिनम)
(D) Manganese (मॅग्निझ)

(B) Wood (लाकुड)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. Which rule is applied to find the direction of magnetic fields in a solenoid coil? (सॉलेनाईड कॉइलमध्ये चुंबकीय क्षेत्राची दिशा कोणते नियमाने दर्शवता येते?)

(A ) Right hand palm rule (उजव्या तळहाताचा नियम)
(B) Flemings left hand rule (फ्लेमिंगच्या डाव्या हाताचा नियम)
(C) Flemings right hand rule (फ्लेमिंगच्या उजव्या हाताचा नियम)
(D) Cork screw rule (कॉर्क स्क्रू रुल)

(A ) Right hand palm rule (उजव्या तळहाताचा नियम)  
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the type of relay? (आकृतीमधील रिलेचा प्रकार ओळखा?)

(A) Electro-magnetic relay (इलेक्ट्रो-मॅग्नेटिक रिले)
(B) Impulse Relay (इम्पल्स रिले)
(C) Dry Read Relay (ड्राय रीड रिले)
(D) Latching Relay (लॅंचिंग रिले)

(A) Electro-magnetic relay (इलेक्ट्रो-मॅग्नेटिक रिले)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the name of the accessory symbol? (आकृतीमधील सिम्बॉलच्या अॅक्सेसरीजचे नाव काय?)

(A) Bell push switch (बेलपुश स्विच)
(B) One way switch two poles (टु-पोल वन वे स्विच)
(C) Multi position switch single pole (सिंगल पोल मल्टीपोजिशन स्विच)
(D) Two way switch (टु-वे स्विच)

उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the expansion of E.C.C.? (E.C.C. चा विस्तार काय आहे?)

(A) Earth Continuity Cable
(B) Earth Carrying Conductor
(C) Earth Conductor Continuity
(D) Earth Continuity Conductor

(D) Earth Continuity Conductor
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. How many two way switches are required in godown wiring circuit to control four lamps? ( गोडाऊन वायरिंग मध्ये 4 दिवे नियंत्रित करण्याकरीता कीती टु-वे स्विच लागतील?)

(A) 5
(B) 2
(C) 3
(D) 4

3
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the unit of conductance? (कंडक्टरचे एकक काय आहे?

A) Mho
(B) Ohm
(C) Ohm-m
(D) Ohm/m

(A) Mho  
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. Which is a paramagnetic substance? (अचुंबकीय पदार्थ कोणता आहे?)

(A) Air (एअर)
(B) Steel (स्टील)
(C) Glass (ग्लास)
(D) Water (पाणी)

(A) Air (एअर)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. Which file is used for sharpening the blunt teeth of a tenon saw? (कोणत्या फाईलचा वापर टेनॉनच्या धूळ दात धारदार करण्यासाठी केला जातो?)

(A) Round file (राऊंड फाईल)
(B) Square file (स्क्वेअर फाईल)
(C) Triangular file (ट्रॅग्युलर फाईल)
(D) Half round file (हाफ राऊंड फाईल)

(C) Triangular file (ट्रॅग्युलर फाईल)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. Why distribution transformers are normally connected as primary in delta and secondary in star? डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मरची प्रायमरी डेल्टा व सेकंडरी स्टारमध्ये का जोडतात?)

(A) To avoid over loading (ओव्हर लोडींग टाळण्यासाठी)
(B) To reduce transformer losses (ट्रान्सफॉर्मर लॉस कमी करण्याकरीता)
(C) To maintain constant voltage (कॉन्स्टंन्ट व्होल्टेजसाठी)
(D) To easy distribution of 3 phase 4 wire systems (3 फेज 4 वायर डिस्ट्रिब्युशनसाठी)

(D) To easy distribution of 3 phase 4 wire systems (3 फेज 4 वायर डिस्ट्रिब्युशनसाठी)
उत्तरासाठी क्लिक करा  

 1. What is the expansion of MCB? (MCB. चे पूर्ण नाव काय?)

(A) Minimum Current Breaker
(B) Minute Control Breaker
(C) Maximum Current Breaker
(D) Miniature Circuit Breaker

(D) Miniature Circuit Breaker  
उत्तरासाठी क्लिक करा  

 1. What is the use of firmer chisel? (फर्मर चिझेलचा उपयोग काय आहे?)

(A) Paring and finishing joints (पॅरिंग आणि फिनिशिंग जोड)
(B) Making rectangular holes in wood (कामात आयताकार राहील)
(C) Light chiselling and to clean sharp corner (लाईल चिझेलिंग आणि तीक्षण कोपरा साफ करा)
(D) General chiselling work (सामान्य चिझेलींग काम)

(D) General chiselling work (सामान्य चिझेलींग काम)
उत्तरासाठी क्लिक करा  

 1. What is the name of the conduit accessory? (आकृतीमधील कॉड्युट अॅक्सेसरीजचे नाव काय?)

(A) Inspection Bend (इन्सेक्शन बेड)
(B) Solid elbow (सॉलीड एल्बो)
(C) Solid bend (सॉलीड बेड)
(D) Inspection elbow (इन्सपेकशन एल्बो)

(A) Inspection Bend (इन्सेक्शन बेड)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the unit for Quantity of electricity? (विदयुत मापनाचे एकक कोणते?)

(A) Coulomb (कुलोम)
(B) Ampere/second (अॅम्पीयर / सेकंद)
(C) Volt/second (व्होल्ट/सेकंद)
(D) Mho (म्हो)

(A) Coulomb (कुलोम)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

error: Content is protected !!
Scroll to Top