employebility-skill-1st-year Marathi-English

Which of the options is not an Employability Skill? / कोणता पर्याय रोजगारक्षमता कौशल्य नाही?
A ) Good runner / चांगला धावपटू
B.) Good interview skill / चांगले मुलाखत कौशल्य
C.) Good communication skills / चांगले संवाद कौशल्य
D.) Quick learning / जलद शिक्षण

A
view correct answer

An employee is someone who                     . / कर्मचारी असा असतो जो.
A ) Goes to school to study / शाळेत शिकायला जातो
B.) Does not work / काम करत नाही
C.) Works for a salary / पगारासाठी काम करतो
D.) Goes to play / खेळायला जातो

C
view correct answer

Which are the two skills needed for good career growth? / चांगल्या करिअर वाढीसाठी कोणती दोन कौशल्ये आवश्यक आहेत?
A ) Singing / गाणे
B.) Dancing / नाचणे
C.) Gardening / बागकाम
D.) Technical Skills & Employability Skills / तांत्रिक कौशल्ये आणि रोजगारक्षमता कौशल्ये

D
view correct answer

Gopi is always willing to learn and improve in his work. He has                     . / गोपी नेहमी शिकण्यासाठी आणि आपल्या कामात सुधारणा करण्यास तयार असतो. त्याच्याकडे आहे.
A ) Love / प्रेम
B.) Certificates / प्रमाणपत्रे
C.) Growth mindset / वाढीची मानसिकता
D.) Markscard / मार्ककार्ड

C
view correct answer

The meaning of Employability Skills are / Employability Skills चा अर्थ आहे
A ) Skills to get a job / नोकरी मिळवण्यासाठी कौशल्य
B.) Skills to be a good employee / एक चांगला कर्मचारी होण्यासाठी कौशल्य
C.) Skills for good communication / चांगल्या संवादासाठी कौशल्य
D.) All of the above / वरील सर्व

B
view correct answer

“When we learn something online, it is called
. / जेव्हा आपण ऑनलाइन काहीतरी शिकतो तेव्हा त्याला म्हणतात.”
A ) Unlearning / शिकत नाही
B.) Teaching / शिक्षण
C.) E-learning / ई-लर्निंग
D.) Marketing / मार्केटिंग

C
view correct answer

The benefits of learning online are                      / ऑनलाइन शिकण्याचे फायदे आहेत
A ) We can learn any time and from anywhere / आपण कधीही आणि कुठूनही शिकू शकतो
B.) Become friends with our classmates / वर्गमित्रांशी मैत्री करता येते
C.) Go home fast / लवकर घरी जाता येते
D.) See the library / लायब्ररी पाहता येते

A
view correct answer

Which of these is an employability skills portal? / यापैकी कोणते रोजगार कौशल्य पोर्टल आहे?
A ) Facebook / फेसबुक
B.) Bharat skills / भरत कौशल्य
C.) Netflix / नेटफ्लिक्स
D.) Hotstar / हॉटस्टार

B
view correct answer

Ram works as a fitter in a company. He wants to upgrade his trade skills and employability skills in his free time. What should he do? / राम एका कंपनीत फिटर म्हणून काम करतो. त्याला त्याच्या मोकळ्या वेळेत व्यापार कौशल्ये आणि रोजगारक्षमता कौशल्ये अपग्रेड करायची आहेत. त्याने काय करावे?
A ) Play sports / खेळ खेळा
B.) Watch news / बातम्या पहा
C.) Find courses: online or offline / अभ्यासक्रम शोधा: ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन
D.) Quit job / नोकरी सोडावी

C
view correct answer

Zeena wants to enroll for e-learning course. The most important thing she needs are                      / झीनाला ई-लर्निंग कोर्ससाठी नावनोंदणी करायची आहे. तिला आवश्यक असलेली सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे
A ) Books / पुस्तके
B.) Paper & Pen / कागद आणि पेन
C.) Mobile phone or Computer / मोबाईल फोन किंवा संगणक
D.) New clothes / नवीन कपडे

C
view correct answer

In today’s times,……………skills has become a basic skill requirement in many jobs. / आजच्या काळात, अनेक नोकऱ्यांमध्ये ……………कौशल्य ही मूलभूत गरज बनली आहे.
A ) Acting / अभिनय
B.) Digital / डिजिटल
C.) Painting / चित्रकला
D.) Dancing / नाचणे

B
view correct answer

“ ……………..jobs help to reduce pollution, preserve the environment and the planet.” / “………………..नोकऱ्या प्रदूषण कमी करण्यास, पर्यावरण आणि ग्रहाचे रक्षण करण्यास मदत करतात.”
A ) Software / सॉफ्टवेअर
B.) Hardware / हार्डवेअर
C.) Green / हिरव्या
D.) Carpenter / सुतार

C
view correct answer

Green Jobs are important because……………./ ग्रीन नोकऱ्या महत्त्वाच्या आहेत कारण……………
A ) They help protect the environment / ते पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यास मदत करतात
B.) They make more pollution / ते अधिक प्रदूषण करतात
C.) It is easy to do / करणे सोपे आहे
D.) It is for city employees / ते शहरातील कर्मचाऱ्यांसाठी आहे

A
view correct answer

Geetha has just completed her education. She joined a basic English course to improve her…………………skills. / गीताने नुकतेच शिक्षण पूर्ण केले आहे. तिला…………..कौशल्ये सुधारण्यासाठी तिने मूलभूत इंग्रजी अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतला
A ) Dancing / नाचत
B.) Fighting / मारामारी
C.) Communication / संवाद
D.) None / काहीही नाही

C
view correct answer

Ram is planning to start his own business. Which option would you suggest? / राम स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत आहे. तुम्ही कोणता पर्याय सुचवाल?
A ) Online retail / ऑनलाइन रिटेल
B.) Audio cassette shop / ऑडिओ कॅसेटचे दुकान
C.) Film video rental / चित्रपट व्हिडिओ भाड्याने
D.) Xerox shop / झेरॉक्सचे दुकान

A
view correct answer

Values and ethics helps us to build good……………../ मूल्ये आणि नैतिकता आपल्याला चांगले…………….. निर्माण करण्यास मदत करते.
A ) Games / खेळ
B.) Behavior / वागणूक
C.) Studies / अभ्यास
D.) Rent / भाड्याने

B
view correct answer

Values decide the……………of a person. / मूल्ये ठरवतात एखाद्या व्यक्तीचे.
A ) Character / चरित्र
B.) Laptop / लॅपटॉप
C.) Home / मुख्यपृष्ठ
D.) System / प्रणाली

A
view correct answer

It is not good to forward  …………….. on social media. / सोशल मीडियावर………………..फॉरवर्ड करणे चांगले नाही
A ) Fake news / खोट्या बातम्या
B.) Messages / संदेश
C.) Greetings / अभिवादन
D.) Songs / गाणी

A
view correct answer

A person who respects and follows the law of a country is a                     . / देशाच्या कायद्याचा आदर आणि पालन करणारी व्यक्ती म्हणजे एक ………. असतो
A ) Businessperson / व्यावसायीक व्यक्ती
B.) Bad Employee / वाईट कर्मचारी
C.) Responsible Citizen / जबाबदार नागरिक
D.) Small Kid / लहान मुल

C
view correct answer Rita found somone’s purse in the office. She gives it to the office manager. This shows that she has                     . / रिटाला ऑफिसमध्ये कुणाची पर्स सापडली. ती ऑफिस मॅनेजरला देते. यावरून तिच्याकडे ……………असल्याचे दिसून येते.
A ) Pillar / खांब
B.) Honesty / प्रामाणिकपणा
C.) Anger / राग
D.) Friendship / मैत्री
B
view correct answer

“The Constitution Of India is also called as
. / भारताच्या संविधानाला असेही म्हणतात.”
A ) Bharatiya Academy / भारतीय अकादमी
B.) Bhartiya Samvidhan / भारतीय संविधान
C.) Novel / कादंबरी
D.) Newspaper / वृत्तपत्र

B
view correct answer

India is a Sovereign country. That means it can make its own                    . / भारत हा सार्वभौम देश आहे. म्हणजेच ते स्वतःचे…………… बनवू शकते.
A ) Money / पैसा
B.) State / राज्य
C.) Election / निवडणूक
D.) Rules and Decisions / नियम आणि निर्णय

D
view correct answer

Indian constitution is a set of                      of our country. / भारतीय संविधान आपल्या देशाचे ………यांचा संच आहे
A ) Laws and rules / कायदे आणि नियम
B.) Keys / कळा
C.) Tools / साधने
D.) Watch / पहा

A
view correct answer

Mr Johnson wants to employ an 8 year old girl for household work. In India we prohibit that because It is……. / मिस्टर जॉन्सनला 8 वर्षांच्या मुलीला घरच्या कामासाठी कामावर ठेवायचे आहे. भारतात आम्ही ते प्रतिबंधित करतो कारण तो …………. आहे.
A ) Neutral / तटस्थ
B.) General / सामान्य
C.) Right against exploitation / शोषणाविरुद्ध हक्क
D.) Police / पोलीस

C
view correct answer

We have freedom to go to temple, church or mosque for prayer. This pillar of character is called……….. / प्रार्थनेसाठी मंदिर, चर्च किंवा मशिदीत जाण्याचे स्वातंत्र्य आहे. चारित्र्याचा या पिलर ला ……… म्हणतात
A ) Responsibility / जबाबदारी
B.) Cheating / फसवणूक
C.) Honesty / प्रामाणिकपणा
D.) Respect / आदर

D
view correct answer

Addition of harmful smoke, gases and chemicals to the environment in large quantities is called…………../ पर्यावरणात हानिकारक धूर, वायू आणि रसायने मोठ्या प्रमाणात मिसळणे याला …………….म्हणतात.
A ) Air / हवा
B.) Pollution / प्रदूषण
C.) Wind / वारा
D.) Storm / वादळ

B
view correct answer

Cutting down of trees for farming and housing purpose is called……………. / शेती आणि घरासाठी झाडे तोडणे याला ………… म्हणतात.
A ) Deforestation / जंगलतोड
B.) Land / जमीन
C.) Forest / वन
D.) Destiny / नशीब

A
view correct answer

Releasing chemicals, waste, plastics into water is called……………. / रसायने, कचरा, प्लास्टिक पाण्यात सोडणे याला …………..म्हणतात.
A ) Sound pollution / ध्वनी प्रदूषण
B.) Land pollution / जमीन प्रदूषण
C.) Water Pollution / जल प्रदूषण
D.) Air pollution / वायू प्रदूषण

C
view correct answer

Scientists are warning us that the rise in earth’s temperature causes……………./ शास्त्रज्ञ आपल्याला चेतावणी देत आहेत की पृथ्वीच्या तापमानात वाढ झाल्याने पृथ्वी …….. होईल
A ) Destroy / नष्ट
B.) Land sliding / लँड स्लाइडिंग
C.) Warm / उबदार
D.) Global warming / जागतिक तापमानवाढ

D
view correct answer

Shyam avoids the use of plastic and chemical fertilizers. He is following ………………/ श्याम प्लास्टिक आणि रासायनिक खतांचा वापर टाळतो. तो …………..फॉलो करत आहे.
A ) Green lifestyle / ग्रीन लाइफ स्टाइल
B.) Modern lifestyle / आधुनिक जीवनशैली
C.) Busy lifestyle / व्यस्त जीवनशैली
D.) None / काहीही नाही

A
view correct answer

Major changes took place in the manufacturing world with….. / …………….सह उत्पादक जगात मोठे बदल झाले.
A ) Green revolution / हरित क्रांती
B.) Milk revolution / दूध क्रांती
C.) Industrial revolution / औद्योगिक क्रांती
D.) White revolution / पांढरी क्रांती

C
view correct answer

The process of manufacturing has changed due to technology and…………….development / ……………. विकास आणि तंत्रज्ञानामुळे उत्पादनाची प्रक्रिया बदलली आहे ?
A ) Training / प्रशिक्षण
B.) Scientific / वैज्ञानिक
C.) Teaching / शिक्षण
D.) Facillitation / सुविधा

B
view correct answer

Regular assessment of skills is necessary for the growth of …………… / ………………..च्या वाढीसाठी कौशल्यांचे नियमित मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.
A ) Career / करिअर
B.) Interview / मुलाखत
C.) Job / नोकरी
D.) Skill / कौशल्य

A
view correct answer

“Neetu has excellent story telling skills. What type of intelligence is it? ” / “नीतूकडे उत्कृष्ट कथा सांगण्याचे कौशल्य आहे. ती कोणत्या प्रकारची बुद्धिमत्ता आहे?”
A ) Picture Smart / पिक्चर स्मार्ट
B.) Logic Smart / लॉजिक स्मार्ट
C.) Body Smart / बॉडी स्मार्ट
D.) Word Smart / शब्द स्मार्ट

B
view correct answer

Swaraj is looking for Internet-based/data entry jobs. What is the most important skill he needs? / स्वराज इंटरनेट-आधारित/डेटा एंट्री नोकऱ्या शोधत आहे. त्याला सर्वात महत्त्वाचे कौशल्य कोणते आहे?
“A ) “”Basic computer skills
“” / “”बेसिक कॉम्प्युटर स्किल “””
B.) Entrepreneurial skills / उद्योजकीय कौशल्ये
C.) Beautician skills / ब्यूटीशियन कौशल्ये
D.) Wood cutting skills / लाकूड कापण्याचे कौशल्य

A
view correct answer

Which of the following is not a part of one’s personality? / खालीलपैकी कोणता व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वाचा भाग नाही?
A ) Strengths / ताकद
B.) Weaknesses / अशक्तपणा
C.) Beliefs / श्रद्धा
D.) Skin colour / त्वचेचा रंग

D
view correct answer

Things that one is good at doing are……………/ ………….. ह्या गोष्टी चांगल्या आहेत.
A ) Concerns / चिंता
B.) Interests / स्वारस्य
C.) Abilities / क्षमता
D.) Passion / आवड

C
view correct answer

Inability to do something well is one’s ………… / …………. या मुळे चांगली गोष्टी करण्यास असमर्थता असते.
A ) Weakness / अशक्तपणा
B.) Aspiration / आकांक्षा
C.) Strength / ताकद
D.) Value / मूल्य

A
view correct answer

Meena likes to learn music in her free time. It is one of her……….. to improve. / मीनाला तिच्या मोकळ्या वेळेत संगीत शिकायला आवडते. सुधारण्या करण्यासाठी तीला ……….. हे आवश्यक आहे.
A ) Logics / तर्कशास्त्र
B.) Interests / स्वारस्य
C.) Value / मूल्य
D.) Weakness / अशक्तपणा

B
view correct answer

Bijo is not good at MS excel. With his hard work, he learns to overcome weaknesses and turn them into a ………. / बिजो MS excel मध्ये चांगला नाही. त्याच्या कठोर परिश्रमाने,……………….द्वारे तो कमतरते वर मात करण्यास शिकतो.
A ) Belief / विश्वास
B.) Value / मूल्य
C.) Leader / लीडर
D.) Strength / ताकद

D
view correct answer

The way we interact, manage and deal with our external environment is known as………….skills. / आपण ज्या प्रकारे संवाद साधतो, व्यवस्थापित करतो आणि आपल्या बाह्य वातावरणाशी व्यवहार करतो त्याला .. ………….कौशल्ये म्हणतात
A ) Behavioural / वर्तणूक
B.) Technical / तांत्रिक
C.) Musical / संगीतमय
D.) Teaching / शिक्षण

A
view correct answer

is one of the behavioral skills that is required to organize work efficiently and complete it on time. / कार्य कुशलतेने आयोजित करण्यासाठी आणि वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेले वर्तन कौशल्यांपैकी एक आहे.
A ) Painting / चित्रकला
B.) Cooking / स्वयंपाक
C.) Time Management / वेळेचे व्यवस्थापन
D.) Dancing / नाचत

C
view correct answer

“The way we manage/solve the problem is called
. / ज्या पद्धतीने आपण समस्या व्यवस्थापित/ सोडवतो त्याला म्हणतात.”
A ) “Positive attitude” / “सकारात्मक दृष्टीकोन”
B.) Conflict resolution / संघर्ष निराकरण
C.) Negative attitude / नकारात्मक वृत्ती
D.) Passion / आवड

B
view correct answer

Rehana faced a problem with her project. She is dealing with a problem with the right attitude. This is an example of; / रेहानाला तिच्या प्रोजेक्टमध्ये अडचण आली. ती योग्य वृत्तीने समस्या हाताळत आहे. याचे हे उदाहरण आहे;
A ) Negative attitude / नकारात्मक वृत्ती
B.) Technical skill / तांत्रिक कौशल्य
C.) Scientific skill / वैज्ञानिक कौशल्य
D.) “Positive attitude ” / “सकारात्मक दृष्टीकोन ”

D
view correct answer

Alpan does yoga in the morning. He follows Youtube classes to motivate himself. This is an example of ……………… / अल्पन सकाळी योगा करतो. स्वतःला प्रेरित करण्यासाठी तो Youtube क्लासेस फॉलो करतो. ……………चे हे उदाहरण आहे.?
A ) Self-motivation / स्व प्रेरणा
B.) Time Management / वेळेचे व्यवस्थापन
C.) Decision-Making / निर्णय घेणे
D.) Problem-Solving / समस्या सोडवणे

A
view correct answer

…………is a way of thinking to solve a problem. / समस्या सोडवण्यासाठी विचार करण्याचा एक मार्ग आहे.
A ) Critical thinking / गंभीर विचार
B.) Self confidence / आत्मविश्वास
C.) Negative attitude / नकारात्मक वृत्ती
D.) Time Management / वेळेचे व्यवस्थापन

A
view correct answer

Choosing between two or more options is known as…………..process. / दोन किंवा अधिक पर्यायांमधील निवड म्हणून ओळखले जाते
A ) Manufacturing / उत्पादन
B.) Decision-making / निर्णय घेणे
C.) Scientific / वैज्ञानिक
D.) Technical / तांत्रिक

B
view correct answer

Which of the following is not a part of decision- making? / खालीलपैकी कोणता निर्णय घेण्याचा भाग नाही?
A ) Identify problem / समस्या ओळखा
“B.) “”Generate options
“” / “”पर्याय तयार करा”””
C.) Implement decision / निर्णयाची अंमलबजावणी करा
D.) Performance / कामगिरी

D
view correct answer

Manu thinks about a problem well before making any decision. This is an example of; / मनू कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी समस्येचा नीट विचार करते. याचे हे उदाहरण आहे;
A ) Self-motivation / स्व प्रेरणा
B.) Critical thinking / गंभीर विचार
C.) Time Management / वेळेचे व्यवस्थापन
D.) Logical thinking / तार्किक विचार

B
view correct answer

Revathi got a job offer out of her town. She decided to refuse the offer after listing the pros and cons. She followed              process. / रेवतीला तिच्या गावाबाहेर नोकरीची ऑफर आली. तिने साधक आणि बाधकांची यादी केल्यानंतर ऑफर नाकारण्याचा निर्णय घेतला. ती मागे लागलीप्रक्रिया
A ) Decision-making / निर्णय घेणे
B.) “Positive attitude ” / “सकारात्मक दृष्टीकोन ”
C.) Conflict resolution / संघर्ष निराकरण
D.) Negative attitude / नकारात्मक वृत्ती

A
view correct answer

1 thought on “employebility-skill-1st-year Marathi-English”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top