ELECTRICIAN ONLINE CBT 2023 MCQ (1st YEAR)

 1. Which part is losing electron during electrolysis? (इलेक्ट्रोलिसीस प्रक्रियेत इलेक्ट्रॉन्स गमाविण्याचे काम कोणता भाग करतो?)

(A) Electrolyte (इलेक्ट्रोलाईट)
(B) Anode (अॅनोड)
(C) Separator (सेपरेटर)
(D) Cathode (कॅथॉड)

(B) Anode (अॅनोड)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. Which quantity is measured by an electrodynamo type instrument? (इलेक्ट्रो-डायनामो प्रकारचे मीटरने कोणती विद्युत राशी मोजतात?)

(A) Resistance (रेझिस्टन्स)
(B) Power (पॉवर)
(C) Voltage (व्होल्टेज)
(D) Current (करंट)

(B) Power (पॉवर)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the total voltage of the circuit? (दिलेल्या सर्किटमधील एकुण व्होल्टेज किती?)

(A) 9.0 Volt
(B) 6.0 Volt
(C) 7.5 Volt
(D) 1.5 Volt

(D) 1.5 Volt
उत्तरासाठी क्लिक करा  

 1. Which method is used to lift and move heavy loads? (जास्त वजन एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी हलवण्यासाठी कोणती पदधत वापरतात?)

(A) Winches (विंचेस)
(B) Machine moving platforms (मशिन मुव्हिंग फ्लॅटफॉर्म)
(C) Layers and Rollers (लेअर्स अॅण्ड रोलर्स)
(D) Crane and slings (क्रेन अॅण्ड स्लिंग)

(D) Crane and slings (क्रेन अॅण्ड स्लिंग)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. Which type of light fitting design has free from glare? (कोणत्या प्रकारची लाईट फिटींग डीझाईन ही कमी चमकदार असते?)

(A) Semi direct type (सेमी डायरेक्ट प्रकार)
(B) Direct lighting type (डायरेक्ट लायटनिंग प्रकार)
(C) Semi indirect type (सेमी इनडायरेक्ट प्रकार)
(D) Indirect lighting type (इनडायरेक्ट लायटनिंग प्रकार)

(C) Semi indirect type (सेमी इनडायरेक्ट प्रकार)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the main advantage of coiled coil lamp? (कॉईल लॅम्पचे फायदे काय आहेत?)

(A) Low operating voltage (कमी व्होल्टेज)
(B) Higher light output (जास्त आऊटपुट लाईट)
(C) High melting point (मेल्टींग पॉइंट जास्त)
(D) Low power consumption (कमी पॉवर खर्च होते)

(B) Higher light output (जास्त आऊटपुट लाईट)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the function of fine selector switch in battery charger? (बॅटरी चार्जमध्ये सिलेक्टर स्विचचे कार्य काय आहे?)

(A) Selection of charging method (चार्जिंग पध्दत निवडण्याचे)
(B) Selection of charging time (चार्जिंग वेळ निवडण्याचे)
(C) Selection of voltage range (व्होल्टेज रेंज निवडण्याचे)
(D) Selection of current rating (करंट रेटींग निवडण्याचे)

(D) Selection of current rating (करंट रेटींग निवडण्याचे)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. Which wiring is suitable for temporary installations? (तात्पुरत्या इन्स्टॉलेशनसाठी कोणत्या प्रकारची वायरिंग योग्य असते?)

(A) PVC conduit wiring (पी.व्ही.सी. कॉडपुट वायरिंग)
(B) Metal conduit wiring (मेटल कॉडपुट वायरिंग)
(C) Concealed wiring (कन्सील्ड वायरिंग)
(D) Cleat wiring (क्लीट वायरींग)

(D) Cleat wiring (क्लीट वायरींग)
उत्तरासाठी क्लिक करा  

 1. What is the cooling method of transformer? (आकृतीमध्ये दर्शविलेली कुलींग पध्दत कोणती आहे?)

(A) Oil natural cooling (ऑईल नॅचरल कुलींग)
(B) Oil natural water forced cooling (ऑईल नॅचरल वॉटर फोर्स कुलींग)
(C) Oil forced air forced cooling (ऑईल फोर्सड एअर फोर्सड कुलींग)
(D) Oil natural air forced cooling (ऑईल नॅचरल एअर फोर्स कुलींग)

(A) Oil natural cooling (ऑईल नॅचरल कुलींग)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. Which electrical effect that the single phase energy meter works? (सिंगल फेज एनर्जी हा विद्युतच्या कोणत्या परिणामावर कार्य करतात?)

(A) Chemical effect (केमीकल इफेक्ट
(B) Induction effect (इंडक्शन इफेक्ट)
(C) Electrostatic effect (इलेक्ट्रोस्टॅटीक इफेक्ट)
(D) Heating effect (हिटींग इफेक्ट)

(B) Induction effect (इंडक्शन इफेक्ट)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. Which is the application of DC series MCB? (D.C सिरीज एम.सी.बी. चा उपयोग कोणता आहे?)

(A) Air conditioners (एअर कंडीशनर
(B) AC motor (एसी मोटर
(C) Locomotives (लोकोमोटीव्ह)
(D) DC motor (डीसी मोटर)

(C) Locomotives (लोकोमोटीव्ह)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What will be first-aid to be given to stop the bleeding of the victim? जखमी झालेल्या व्यक्तीला रक्त येत असेल तर कोणता प्रथमोपचार करावा?

(A) Covering the wound portion by dressing (जखमेवर पटटी गुंडाळणे)
(B) Applying pressure over the injured portion (रक्त येणा-या ठिकाणी दाब देणे)
(C) Keep the injured portion upward (जखम झालेला भाग वर उचलून धरणे)
(D) Applying ointment (मलम लावणे)

(B) Applying pressure over the injured portion (रक्त येणा-या ठिकाणी दाब देणे)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the reason for the moving coil meter having uniform scale? (कोणत्या कारणामुळे मुव्हिंग कॉईल मीटरला युनिर्फाम स्केल असते?)

(A) Deflecting torque is inversely proportional to the square of the current (डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंटच्या वर्गाच्या व्यस्त प्रमाणात असतो)
(B) Deflecting torque is directly proportional to the square of the current (डिफ्लेटिंग टॉर्क करंटच्या वर्गाच्या समप्रमाणात असतो)
(C) Deflecting torque is inversely proportional to the current (डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंटच्या व्यस्त प्रमाणात असतो)
(D) Deflecting torque is directly proportional to the current (डिफ्लेक्टींग टॉर्क हा करंटाच्या समप्रमाणात असतो)

(D) Deflecting torque is directly proportional to the current (डिफ्लेक्टींग टॉर्क हा करंटाच्या समप्रमाणात असतो)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the reading of ohmmeter across opened ‘R2’ resistor? (आकृतीत दिलेल्या रेझिस्टरवर उघडलेल्या R₂ ओहममीटरचे वाचन काय आहे?)

(A) Value of sum of the resistance of R₁ and R3 only (केवळ R₁ आणि R3 च्या प्रतिकारशक्तीचे मूल्य)
(B) Indicate zero reading (झिरो रिडिंग दाखवणे)
(C) Indicate infinite resistance (अनंत प्रतिकार सुचित करतात)
(D) Total resistance value of the circuit (सर्कीटचे एकूण प्रतिरोधक मूल्य)

(C) Indicate infinite resistance (अनंत प्रतिकार सुचित करतात)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the name of the part marked ‘X’ in UG cables? (आकृतीमध्ये दाखविलेल्या UG केबलचे ‘x’ ने कोणता भाग दर्शवला आहे?)

(A) Armouring (आर्मरिंग
(B) Lead sheath (लिडशिथ)
(C) Serving (सर्विंग)
(D) Bedding (बेडिंग)

(B) Lead sheath (लिडशिथ)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. Which type of wiring is preferred for workshop lighting? (वर्कशॉप लाइटिंगसाठी कोणत्या प्रकारच्या वायरिंगला प्राधान्य दिले जाते?)

(A) Surface metal conduit wiring (सरफेस मेटल कंड्युट वायरिंग)
(B) Casing capping wiring (केसिंग कॅपिंग वायरिंग)
(C) PVC conduit wiring (कंड्युट वायरिंग)
(D) Batten wiring (बॅटन वायरिंग)

(A) Surface metal conduit wiring (सरफेस मेटल कंड्युट वायरिंग)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the effect of the circuit, if ‘ab’ points are shorted? (‘ab’ बिंदू कमी केल्यास सर्किटचा काय परिणाम होतो?)

(A) Circuit resistance will be zero (सर्किटचा रेझिस्टंन्स शून्य होईल)
(B) Same current will flow in all branches (प्रत्येक ब्रांचमधून एकसारखा प्रवाह वाहील)
(C) Total circuit current is equal to each branch circuit current (प्रत्येक ब्रांचमधील करंट हा एकूण सर्किटच्या करंट एवढा असेल)
(D) Supply voltage will exist in each branch (प्रत्येक ब्रांचमधील व्होल्टेज बाहेर पडेल)

(A) Circuit resistance will be zero (सर्किटचा रेझिस्टंन्स शून्य होईल)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the name of the hammer? (आकृतीत दिलेल्या हॅमरचे नाव काय आहे?)

(A) Cross pein hammer (क्रॉस पिन हॅमर)
(B) Claw hammer (क्ला हॅमर)
(C) Ball pein hammer (बॉल पिन हॅमर)
(D) Straight pein hammer (स्टेट पिन हॅमर)

(B) Claw hammer (क्ला हॅमर)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. Which is the application of series circuit? (सिरीज सर्किटचा उपयोग काय?)

(A) Fuse in circuit (सर्किटमधील फयूज)
(B) Voltmeter connection (व्होल्टमीटरचे कनेक्शन)
(C) Electrical lamp in homes (घरातील लॅप्स)
(D) Shunt resistor in ammeter (अँमीटर मीटरमधील शंट रेझिस्टर)

(A) Fuse in circuit (सर्किटमधील फयूज)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the advantage of stepped core arrangement in larger transformers? (मोठ्या ट्रान्सफॉर्मरमध्ये स्टेपड कोअर अरेंजन्मेंट चे काय फायदे आहेत?)

(A) Minimizes copper use (कॉपर लॉस कमी करण्यासाठी)
(B) Reduces the space for core (कोअर साठी जामा कमी करण्यासाठी)
(C) Reduces eddy current loss (एडी करंट लॉस कमी करण्यासाठी)
(D) Reduces hysteresis loss (हिस्टेरिसीस लॉस कमी करण्यासाठी)

(A) Minimizes copper use (कॉपर लॉस कमी करण्यासाठी)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

error: Content is protected !!
Scroll to Top