ELECTRICIAN ONLINE CBT 2023 MCQ (1st YEAR)

141. What is the name of road safety sign? (आकृतीमधील रस्ता सुरक्षितता चिन्हाचे नाव काय आहे?)

(A) Informatory sign (सूचनात्मक चिन्हे)
(B) Mandatory sign (आज्ञात्मक चिन्हे)
(C) Prohibition sign (प्रतिबंधात्मक चिन्हे)
(D) Cautionary sign (ईशारात्मक चिन्हे)

(B) Mandatory sign (आज्ञात्मक चिन्हे)
उत्तरासाठी क्लिक करा

142. What is the purpose of sole plate in electric kettle? (इलेक्ट्रीकल केटलमध्ये सोल प्लेटचा काय उपयोग आहे?)
(A) Keep the element in close contact with container (घटक कंटेनरच्या जवळच्या संपर्कात ठेवाणे)
(B) Protect the kettle base from damage (केटल वेसचे नुकसान होण्यापासून वाचवते)
(C) Acts as a balancing weight (वजन बॅलन्सीगचे काम करते)
(D) Acts as an insulator for element (एलीमेंट करीता विरोधक म्हणून काम करते)

(A) Keep the element in close contact with container (घटक कंटेनरच्या जवळच्या संपर्कात ठेवाणे)
उत्तरासाठी क्लिक करा

143. Which type of light fitting design has free from glare? (कोणत्या प्रकारची लाईट फिटींग डीझाईन ही कमी चमकदार असते?)
(A) Semi direct type (सेमी-डायरेक्ट प्रकार)
(B) Direct lighting type (डायरेक्ट लायटनिंग प्रकार)
(C) Indirect lighting type (इनडायरेक्ट लायटनिंग प्रकार)
(D) Semi indirect type (सेमी इनडायरेक्ट प्रकार)

(D) Semi indirect type (सेमी इनडायरेक्ट प्रकार)
उत्तरासाठी क्लिक करा

144. Why system earthing is different in utilization than equipment earthing? (सिस्टीम अर्थिंग ही उपकरण अर्थिंगपेक्षा उपयोगाच्या दुप्पटीने वेगळी कशी असते?)
(A) It is associated with current carrying conductors (करंट वाहून नेण्या-या वाहकाशी संबंधीत)
(B) It protects human only (फक्त मनुष्याचे संरक्षण करते)
(C) It is connected to the non-current carrying metal work (विद्युत प्रवाह वाहून न नेणा-या धातुच्या बोर्डाला जोडतात)
(D) It protects from all circuit faults (करंट वाढून नेणा-या संबंधीत आहे)

(A) It is associated with current carrying conductors (करंट वाहून नेण्या-या वाहकाशी संबंधीत)
उत्तरासाठी क्लिक करा

145. What is the unit of susceptance? (ससेप्टन्सचे युनिट काय आहे?)
(A) Mho
(B)Farad
(C)Ohm
(D) Henry

(A) Mho
उत्तरासाठी क्लिक करा

146. Which type of A.C single phase motor is used in food mixer? (फुड मिक्सरमध्ये कोणती सिंगल फेज मोटर वापरतात?)
(A) Shaded pole motor (शेडेड पोल मीटर)
(B) Split phase motor (स्लीटफेज मोटर)
(C) Repulsion motor (रिपल्शन मोटर)
(D) Universal motor (युनिव्हर्सल मोटर)

(D) Universal motor (युनिव्हर्सल मोटर)
उत्तरासाठी क्लिक करा

147. What is the phase displacement in a single phase AC circuit? (1 फेज ए.सी. सर्कीट मध्ये फेज डिफरन्स किती अंशाचा असतो?)
(A) 90°
(B) 180°
(C) 270°
(D) 120°

(A) 90°
उत्तरासाठी क्लिक करा

148. Which type of lamp holder is used for the lamps above 300 watts? (300 वॅटवरील दिव्यांसाठी कोणत्या प्रकारचे होल्डर्स वापरतात?)
(A) Edison screw holder (एडीसन स्क्रू होल्डर)
(B) Angle holder अॅगल होल्डर
(C) Goliath screw holder (गोलिपथ स्क्रू होल्डर)
(D) Bracket holder (ब्रेकेट होल्डर)

(C) Goliath screw holder (गोलिपथ स्क्रू होल्डर)
उत्तरासाठी क्लिक करा

149. Which location the service connection supply leads to be connected at consumer main board? (कंझ्युमरच्या मेन बोर्डमध्ये सर्विस कनेक्शनच्या सप्लाय वायर कुठे जोडतात?)
(A) Energy meter (एनर्जी मिटर)
(B) Main switch (मेन स्विच)
(C) IC cut out (आय.सी.कट आऊट)
(D) Distribution board (डिस्ट्राब्युशन बोर्ड)

(A) Energy meter (एनर्जी मिटर)
उत्तरासाठी क्लिक करा

150. What is the unit of Reluctance? (रिलक्टन्सचे एकक काय आहे?)
(A) Weber/ metre2
(B) Ampere turns / metre²
(C) Weber / metre
(D) Ampere turns / Weber

(D) Ampere turns / Weber
उत्तरासाठी क्लिक करा

  1. What purpose the hydrometer is used during charging of battery? (बॅटरी चार्जिंग करताना हायड्रोमीटर कोणत्या उद्देशासाठी वापरले जाते?)

(A) Assess the discharge level of battery (बॅटरीची डिस्चार्ज लेव्हल बघण्यासाठी)
(B) Assess the battery voltage level (बॅटरीची व्होल्टेज लेपल बघण्यासाठी)
(C) Determine the AH capacity (अम्पिअर अवर कॅपॅसिटी बघण्यासाठी)
(D) Determine the specific gravity of electrolyte (स्पेसिफेक ग्रॅव्हीटी मोजण्यासाठी)

(D) Determine the specific gravity of electrolyte (स्पेसिफेक ग्रॅव्हीटी मोजण्यासाठी)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

  1. Identify the name of following transformer? (खालील आकृतीमधील ट्रान्सफार्मर ओळखा?)

(A) Shell type transformer (शेल टाईप ट्रान्सफॉर्मर)
(B) Audio frequency transformer (ऑडीओ फ्रिक्वेंन्सी ट्रान्सफॉर्मर)
(C) Auto transformer (अॅटो ट्रान्सफॉर्मर)
(D) Core type transformer (कोअर टाईप ट्रान्सफॉर्मर)

(D) Core type transformer (कोअर टाईप ट्रान्सफॉर्मर)
उत्तरासाठी क्लिक करा  

  1. Which meter is used to measure revolution per minute of a motor? (मोटरचे रिव्होलेशन पर मिनीट कोणत्या मीटरने मोजतात?)

(A) Tachometer (टॅकोमीटर)
(B) Centre zero ammeter (सेंटर झीरो मीटर)
(C) Energy meter (एनर्जीमीटर)
(D) Ampere hour meter (अॅम्पीअर अवर मीटर)

(A) Tachometer (टॅकोमीटर)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

  1. Which method of earth resistance measurement is illustrated? (आकृतीमधील अर्थ रेझिस्टन्सची मोजण्याची कोणती पध्दत आहे?)

(A) Fall of current (फॉल ऑफ करंट)
(B) Potential dividing (पोटेशिअल डिवायडिंग)
(C) Current dividing (करंट डिवायडिंग)
(D) Fall of potential (फॉल ऑफ पोटेशिअल)

(D) Fall of potential (फॉल ऑफ पोटेशिअल)
उत्तरासाठी क्लिक करा  

  1. What is the purpose of the flexible cords in domestic wiring? (घरगुती वायरिंगमध्ये फ्लेक्झीबल वायर कशासाठी वापरतात?)

(A) Concealed wiring (कन्सिल्ड वायरींग करीता)
(B) Run cable through holes in ceiling (छतामधून वायर वाहून नेणे करीता)
(C) Permanent connection (परमनंट कनेक्शन करीता)
(D) Connection transportable appliances (वाहून नेता येणा-या उपकरणाच्या कनेक्शन करीता)

(D) Connection transportable appliances (वाहून नेता येणा-या उपकरणाच्या कनेक्शन करीता)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

  1. What is the reciprocal of inductance in AC parallel circuit? (इंडक्टन्सचा परिमेय AC पॅरलल जोडणीमध्ये काय असतो?)

(A) Susceptance (ससेप्टन्स)
(B) Reactance (रिअॅक्टन्स)
(C) Admittance (अॅडमिटन्स)
(D) Conductance (कंडक्टन्स)

(A) Susceptance (ससेप्टन्स)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

  1. What is the name of the shunt resistance material? (शंट सेजिस्टन्स कोणत्या धातुपासून बनवितात?)

(A) Eureka (युरेका)
(B) Copper (कॉपर)
(C) Manganin (मॅग्निन)
(D) Nichrome (नायक्रोम)

(C) Manganin (मॅग्निन)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

  1. Which formula is used to calculate the power of a DC circuit? (D.C सकिटूमधील पॉवर मोजण्यासाठी कोणते सूत्र वापरतात?)

(A) Current x resistance (प्रवाह x विरोध)
(B) Current x voltage (प्रवाह x दाब)
(C) Voltage x resistance (दाब x विरोध)
(D) Voltage x time (दाब x वेळ)

(B) Current x voltage (प्रवाह x दाब)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

  1. Name the part marked ‘X’ of belted U.G cable. (आकृतीमध्ये दाखविलेल्या UG केबलचा ‘X’ ने दर्शवलेला भाग सांगा)

(A) Lead sheath (लेड शिथ)
(B) Jute filling (जुट फिलिंग)
(C) Armouring (आर्मरिंग)
(D) Paper insulation (पेपर इन्सुलेशन)

(A) Lead sheath (लेड शिथ)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

  1. What is the term refers luminous flux given by light source per unit solid angle? (एक एकक सॉलीड अॅगलमधून कोणत्याही एका दिशेने प्रकाश किरणांच्या उत्पादनाची तिव्रता म्हणजे काय?)

(A) Luminous intensity (ल्युमिनस इटेन्सिटी)
(B) Illuminance (इल्युमिनन्स)
(C) Candela (कँडेला)
(D) Lumen (ल्युमेन)

(A) Luminous intensity (ल्युमिनस इटेन्सिटी)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

error: Content is protected !!
Scroll to Top