2nd YEAR EMPLOYABILITY SKILL UPDATED NEW 2024 MCQ (MARATHI – ENGLISH)

11 What is “informal communication”? “अनौपचारिक कम्युनिकेशन ” म्हणजे काय?
A.  All verbal communication सर्व शाब्दिक संवाद
B.   Official communication following a set of rules नियमांच्या संचाचे पालन करून अधिकृत कम्युनिकेशन
C.    Casual conversations outside of official work arrangements अधिकृत कामाच्या व्यवस्थेच्या बाहेर प्रासंगिक संभाषणे
D.    Talking at official meetings अधिकृत बैठकांमध्ये बोलत आहेत

Casual conversations outside of official work arrangements अधिकृत कामाच्या व्यवस्थेच्या बाहेर प्रासंगिक संभाषणे
उत्तरासाठी क्लिक करा

12 Which of the following are some informal situations within the workplace? खालीलपैकी कोणत्या कामाच्या ठिकाणी काही अनौपचारिक परिस्थिती आहेत?
A.  Having a meal in the canteen/ cafeteria कॅन्टीन / कॅफेटेरियामध्ये जेवण करणे
B.   Drinking water near the water cooler वॉटर कुलरजवळ पिण्याचे पाणी
C.    Waiting or walking in the lobby/hallways लॉबी/हॉलवेमध्ये वाट पाहणे किंवा चालणे
D.    All of these सर्व

All of these सर्व
उत्तरासाठी क्लिक करा

13 What are some advantages of informal communication at the workplace? कामाच्या ठिकाणी अनौपचारिक संवादाचे काही फायदे काय आहेत?
A.  Helps people work together better लोकांना एकत्र काम करण्यास मदत करते
B.   Makes things more official at work कामावर गोष्टी अधिक अधिकृत बनवते
C.    Creates a strict environment at work कामावर कठोर वातावरण तयार करते
D.    Makes people talk less लोकांना कमी बोलायला लावते

Helps people work together better लोकांना एकत्र काम करण्यास मदत करते
उत्तरासाठी क्लिक करा

14 You have started a new job at a company. During lunch break, you notice some coworkers chatting. How would you start an informal conversation with them? तुम्ही कंपनीत नवीन नोकरी सुरू केली आहे. लंच ब्रेक दरम्यान, तुम्हाला काही सहकारी गप्पा मारताना दिसतात. तुम्ही त्यांच्याशी अनौपचारिक संभाषण कसे सुरू कराल?
A.  Introduce yourself formally and inquire about their roles in the company आपला औपचारिक परिचय करून द्या आणि कंपनीतील त्यांच्या भूमिकांबद्दल चौकशी करा
B.   Ask about the TV shows/ sports they like to watch/ books they like to read or their weekend plans त्यांना पहायला आवडत असलेले टीव्ही शो/ खेळ/ त्यांना वाचायला आवडणारी पुस्तके किंवा त्यांच्या वीकेंड प्लॅनबद्दल विचारा
C.   Ask about their salary त्यांच्या पगाराबद्दल विचारा
D.    Ignore them and have your meal त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करा आणि जेवण करा

Ask about the TV shows/ sports they like to watch/ books they like to read or their weekend plans त्यांना पहायला आवडत असलेले टीव्ही शो/ खेळ/ त्यांना वाचायला आवडणारी पुस्तके किंवा त्यांच्या वीकेंड प्लॅनबद्दल विचारा
उत्तरासाठी क्लिक करा

15 You are at work, and a coworker asks for your support/help with a task. How would you respond informally? तुम्ही कामावर आहात आणि एक सहकर्मी एखाद्या कार्यासाठी तुमच्या समर्थन/मदतीसाठी विचारतो. तुम्ही अनौपचारिकपणे कसा प्रतिसाद द्याल? “
A.  “I can help, but seriously, you don’t even know this much?What’s the problem?” “मी मदत करू शकतो, पण खरंच , तुला एवढंही माहीत नाही ? समस्या काय आहे?”””
B.   “I am too busy right now. Ask someone else.” “मी सध्या खूप व्यस्त आहे. दुसऱ्याला विचारा.”
C.    “Sure, I can help. What do you need?” “नक्की, मी मदत करू शकतो. तुला काय पाहिजे?”
D.    “Could you please submit a formal request via email?” “तुम्ही कृपया ईमेलद्वारे औपचारिक विनंती सबमिट करू शकता?”

“Sure, I can help. What do you need?” “नक्की, मी मदत करू शकतो. तुला काय पाहिजे?”
उत्तरासाठी क्लिक करा

16 What is workplace etiquette? कामाच्या ठिकाणी शिष्टाचार म्हणजे काय?
A.  Everyday manners outside of work कामाच्या बाहेर दररोजचे शिष्टाचार
B.   Proper behavior in the workplace based on respect and professionalism आदर आणि व्यावसायिकतेवर आधारित कामाच्या ठिकाणी योग्य वर्तन
C.    Casual behavior with colleagues सहकाऱ्यांशी अनौपचारिक वर्तन
D.    None of these यापैकी काहीही नाही

Proper behavior in the workplace based on respect and professionalism आदर आणि व्यावसायिकतेवर आधारित कामाच्या ठिकाणी योग्य वर्तन
उत्तरासाठी क्लिक करा

17 Which of the following is considered appropriate workplace behavior? खालीलपैकी कोणते कार्यस्थळ योग्य वर्तन मानले जाते?
A.  Being late to work regularly नियमितपणे काम करण्यास उशीर
B.   Interrupting others during meetings मीटिंग दरम्यान इतरांना व्यत्यय
C.    Talking loudly on the phone फोनवर जोरात बोलणे
D.    Maintaining a clean workspace स्वच्छ कार्यक्षेत्र राखणे

Maintaining a clean workspace स्वच्छ कार्यक्षेत्र राखणे
उत्तरासाठी क्लिक करा

18 Christy is working at her desk. Which of the following behaviors is inappropriate in the workplace? क्रिस्टी तिच्या डेस्कवर काम करत आहे. कामाच्या ठिकाणी खालीलपैकी कोणते वर्तन अयोग्य आहे?
A.  Maintain a clean workspace स्वच्छ कार्यक्षेत्र ठेवा
B.   Speak in a polite and clear manner विनम्र आणि स्पष्टपणे बोला
C.    Tap repeatedly on the desk डेस्कवर वारंवार टॅप करा
D.    Focus on tasks and avoid distractions from phone कार्यांवर लक्ष केंद्रित करा आणि फोनमुळे  लक्ष विचलित होणे टाळा

Tap repeatedly on the desk डेस्कवर वारंवार टॅप करा
उत्तरासाठी क्लिक करा

19 Which of the following actions by Aisha during the team meeting show appropriate workplace etiquette? टीम मीटिंग दरम्यान आयशाच्या खालीलपैकी कोणती कृती योग्य कामाच्या ठिकाणी शिष्टाचार दर्शवते?
A.  Continuously check her phone and respond to messages तिचा फोन सतत तपासा आणि संदेशांना प्रतिसाद द्या
B.   Chat with her coworkers about non-work things काम नसलेल्या गोष्टींबद्दल तिच्या सहकर्मींशी गप्पा मारा
C.    Interrupt the speaker to share her thoughts स्पीकरला तिचे विचार सामायिक करण्यासाठी व्यत्यय आणा
D.    Put her phone on silent mode and actively participate in the discussion तिचा फोन सायलेंट मोडवर ठेवा आणि चर्चेत सक्रियपणे सहभागी व्हा

Put her phone on silent mode and actively participate in the discussion तिचा फोन सायलेंट मोडवर ठेवा आणि चर्चेत सक्रियपणे सहभागी व्हा
उत्तरासाठी क्लिक करा

20 During a lunch break, Arjun overhears his coworkers gossiping about another coworker. What should Arjun do? लंच ब्रेक दरम्यान, अर्जुन त्याच्या सहकाऱ्यांना दुसऱ्या सहकाऱ्याबद्दल गप्पा मारताना ऐकतो. अर्जुनने काय करावे?
A.  Tell his coworkers that gossiping is inappropriate workplace behaviour त्याच्या सहकर्मींना सांगा की गप्पाटप्पा करणे हे कामाच्या ठिकाणी अयोग्य वर्तन आहे
B.   Join the conversation and share his own opinion about the coworker संभाषणात सामील व्हा आणि सहकर्मीबद्दल त्याचे स्वतःचे मत सामायिक करा
C.    Tell another coworker about the gossip गप्पाटप्पा बद्दल दुसर्या सहकर्मी सांगा
D.    Listen to the gossip गपशप ऐका

Tell his coworkers that gossiping is inappropriate workplace behaviour त्याच्या सहकर्मींना सांगा की गप्पाटप्पा करणे हे कामाच्या ठिकाणी अयोग्य वर्तन आहे
उत्तरासाठी क्लिक करा

error: Content is protected !!
Scroll to Top