2nd YEAR EMPLOYABILITY SKILL UPDATED NEW 2024 MCQ (MARATHI – ENGLISH)

51 “A green practice involves any activity that . ग्रीन सरावामध्ये कोणत्याही क्रियाकलापांचा समावेश होतो.”

A.  “protects and takes care of the environment and resources  संसाधने आणि पर्यावरणाची काळजी घेते ”
B.   involves consuming too much खूप जास्त सेवन करणे समाविष्ट आहे
C.    generates pollution  प्रदूषण निर्माण करते

D.    causes harm to the environment पर्यावरणाला हानी पोहोचवते

“protects and takes care of the environment and resources  संसाधने आणि पर्यावरणाची काळजी घेते”
उत्तरासाठी क्लिक करा

52 Which term describes using things in a way that can last for a long time without causing harm? कोणती संज्ञा हानी न करता दीर्घकाळ टिकेल अशा प्रकारे गोष्टी वापरण्याचे वर्णन करते?

A.  Sustainability शाश्वतता
B.   Pollution प्रदूषण
C.    Eco-friendliness पर्यावरण मित्रत्व
D.    Resources संसाधने

Sustainability शाश्वतता
उत्तरासाठी क्लिक करा

53 What does having a green mindset mean? ग्रीन मानसिकतेचा अर्थ काय?
A.  Making choices that harm the environment पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्या निवडी करणे
B.   Using resources without considering sustainability टिकाऊपणाचा विचार न करता संसाधने वापरणे
C.    Ignoring pollution and waste management प्रदूषण आणि कचरा व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष
D.    Caring for the environment and using resources wisely पर्यावरणाची काळजी घेणे आणि संसाधनांचा हुशारीने वापर करणे
 

Caring for the environment and using resources wisely पर्यावरणाची काळजी घेणे आणि संसाधनांचा हुशारीने वापर करणे
उत्तरासाठी क्लिक करा

54 Ravi has the following habits. Which of these is a green practice? रवीला खालील सवयी आहेत. यापैकी कोणती हिरवी प्रथा आहे?
A.  Buying unnecessary items अनावश्यक वस्तूंची खरेदी
B.   Leaving lights and fans on when leaving a room खोली सोडताना दिवे आणि पंखे चालू ठेवणे
C.    Carrying a cloth bag to buy groceries किराणा सामान घेण्यासाठी कापडी पिशवी घेऊन जाणे
D.    Buying single- use plastic water bottles एकेरी वापराच्या प्लास्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्या खरेदी करणे
 

Carrying a cloth bag to buy groceries किराणा सामान घेण्यासाठी कापडी पिशवी घेऊन जाणे
उत्तरासाठी क्लिक करा

55 Your friend suggests going for a picnic. She asks you to bring disposable plates and cups. Which of the following actions shows your commitment to a green mindset? तुमचा मित्र पिकनिकला जाण्याचा सल्ला देतो. ती तुम्हाला डिस्पोजेबल प्लेट्स आणि कप आणायला सांगते. खालीलपैकी कोणती कृती ग्रीन मानसिकतेसाठी तुमची वचनबद्धता दर्शवते?
A.  Say yes and bring disposable plates and cups हो म्हणा आणि डिस्पोजेबल प्लेट्स आणि कप आणा
B.   Bring reusable plates and cups पुन्हा वापरता येण्याजोग्या प्लेट्स आणि कप आणा
C.    Ignore the invite to the picnic पिकनिकच्या आमंत्रणाकडे दुर्लक्ष करा
D.    Bring green color disposable plates and cups हिरव्या रंगाच्या डिस्पोजेबल प्लेट्स आणि कप आणा
 

Bring reusable plates and cups पुन्हा वापरता येण्याजोग्या प्लेट्स आणि कप आणा
उत्तरासाठी क्लिक करा

56 What are green jobs? ग्रीन जॉब काय आहेत?
A.  Jobs shared in green colours ग्रीन रंगात सामायिक केलेल्या नोकऱ्या
B.   Jobs that harm the environment पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्या नोकऱ्या
C.    Jobs that ignore waste separation and recycling कचरा वेगळे करणे आणि पुनर्वापराकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या नोकऱ्या
D.    Jobs that conserve resources and help the environment संसाधने जतन करणाऱ्या आणि पर्यावरणाला मदत करणाऱ्या नोकऱ्या
 

Jobs that conserve resources and help the environment संसाधने जतन करणाऱ्या आणि पर्यावरणाला मदत करणाऱ्या नोकऱ्या
उत्तरासाठी क्लिक करा

57 Which of the following is NOT a green practice? खालीलपैकी कोणती हिरवी प्रथा नाही?
A.  Using smart air conditioners to regulate temperature efficiently तापमानाचे कार्यक्षमतेने नियमन करण्यासाठी स्मार्ट एअर कंडिशनर वापरणे
B.   “Ordering lunch delivered in plastic containers daily जेवणाची ऑर्डर दिलीदररोज प्लास्टिकच्या कंटेनरमध्ये”
C.    Separate and recycle waste कचरा वेगळा करा आणि पुनर्वापर करा
D.    Grow plants wherever possible जेथे शक्य असेल तेथे रोपे वाढवा

Separate and recycle waste कचरा वेगळा करा आणि पुनर्वापर करा
उत्तरासाठी क्लिक करा

58 A green workplace………….. ? ………….हिरवेगार कामाचे ठिकाण.
A.  uses less paper and energy- saving lights कमी कागद आणि ऊर्जा बचत करणारे दिवे
B.   “uses disposable items and plastic water bottles u ses डिस्पोजेबल वस्तू आणि प्लास्टिक पाणीबाटल्या”
C.    keeps the lights on all the time  सर्व वेळ दिवे
D.    ignores waste separation and recycling iकचरा पृथक्करण आणि पुनर्वापराकडे दुर्लक्ष करते

uses less paper and energy- saving lights कमी कागद आणि ऊर्जा बचत करणारे दिवे
उत्तरासाठी क्लिक करा

59 Reema works at restaurant. She wants to give her manager ideas to make the restaurant follow green practices. Which of these ideas should she offer? रीमा रेस्टॉरंटमध्ये काम करते. तिला रेस्टॉरंटमध्ये ग्रीन पद्धतींचे पालन करण्यासाठी तिच्या व्यवस्थापकाला कल्पना द्यायची आहे. तिने यापैकी कोणती कल्पना मांडावी?
A.  Delivering food in plastic packaging प्लास्टिक पॅकेजिंगमध्ये अन्न वितरित करणे
B.   Using steel plates and cups स्टील प्लेट्स आणि कप वापरणे
C.    Providing lunch to the employees in disposable plates डिस्पोजेबल प्लेट्समध्ये कर्मचाऱ्यांना दुपारचे जेवण देणे
D.    All of these या सर्व

Using steel plates and cups स्टील प्लेट्स आणि कप वापरणे
उत्तरासाठी क्लिक करा

60 Shyam works at a beauty salon. Which of these things at Shyam’s salon is NOT good for the environment? श्याम एका ब्युटी सलूनमध्ये काम करतो. श्यामच्या सलूनमध्ये यापैकी कोणती गोष्ट आहे नाहीपर्यावरणासाठी चांगले?
A.  Using reusable gloves instead of single-use plastic ones एकेरी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या ऐवजी पुन्हा वापरता येणारे हातमोजे वापरणे
B.   Using safe and biodegradable cleaning materials for the floor मजल्यासाठी सुरक्षित आणि बायोडिग्रेडेबल साफसफाईची सामग्री वापरणे
C.    Using paper cups for tea and water चहा आणि पाण्यासाठी कागदी कप वापरणे
D.    Disposing hair waste after haircuts in an environment friendly way केस कापल्यानंतर केसांच्या कचऱ्याची पर्यावरणपूरक पद्धतीने विल्हेवाट लावणे

Using paper cups for tea and water चहा आणि पाण्यासाठी कागदी कप वापरणे
उत्तरासाठी क्लिक करा

error: Content is protected !!
Scroll to Top