ITI GURUJI

EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR SET 04

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
4260
Created on By ITI GURUJI

EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR ONLINE TEST SET 04

EMPLOYEBILITY SKILL  विषयाची दुसऱ्या वर्षाची  ONLINE  टेस्ट सर्वप्रथम आपल्या या वेबसाइट वर  उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. संपूर्ण भारतात आपल्यासाठी  दुसऱ्या वर्षाचे या विषयाचे ऑनलाइन प्रश्नोत्तरे सर्वच प्रशिक्षणार्थी यांना खूपच उपयोगी आणि महत्वपूर्ण ठरणार आहेत आणि   याचा उपयोग करून घ्यावा.  एकूण 600 प्रश्न 25 सेट्स च्या माध्यमातून येथे देत आहे. काही प्रश्नाविषयी, उत्तरा विषयी शंका असेल, अडचण असेल, दुरुस्ती असेल तर कॉमेंट करून नक्की कळवा.

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

1 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Why is sustainability important?

शाश्वतता का महत्त्वाची आहे? कारण ...........

2 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

…................ has drastically changed the world of work.

.................ने कामाचे जग आमूलाग्र बदलले आहे.

3 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Which of the following is not a resource

खालीलपैकी कोणते संसाधन नाही

4 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

If we want to sustain the -------------------------, we should not ---------------------- it.

जर आपल्याला ------------ टिकवायचे असेल तर आपण  ते--------------- करू नये.

5 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

The concept of sustainable career helps to

शाश्वत करिअरची संकल्पना मदत करते ?

6 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

We need to update because

आपल्याला  अपडेट राहणे  आवश्यक आहे कारण..?

7 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Most of the ------------- work in the automobile industry has shifted to ---------.

ऑटोमोबाईल उद्योगातील बहुतेक ------------- काम --------- कडे वळले आहे.

8 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

A person can get promotions based on their ------------------ and -----------------

एखाद्या व्यक्तीला त्यांच्या ------------------ आणि ------------------ वर आधारित पदोन्नती मिळू शकते.

9 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

A cashier who had 15 years ago accepted cash payments, had to learn about

15 वर्षांपूर्वी रोख देयके स्वीकारलेल्या कॅशियरला याबद्दल जाणून घेणे आवश्यक आहे

10 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

One of the benefits of being a lifelong learner is

आजीवन शिकत असण्याचा एक फायदा आहे

11 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Maintaining the quality of something at a certain level is called

एखाद्या गोष्टीचा दर्जा एका विशिष्ट पातळीवर राखणे याला.................. म्हणतात ?

12 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Human resources are

मानवी संसाधने आहेत?

13 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

The future of work is always going to

कामाचे भवितव्य नेहमीच असते

14 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Any task or piece of work for which a person gets paid for is called a

एखादे काम किंवा काम ज्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला मोबदला मिळतो त्याला काय म्हणतात?

15 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

You are a lifelong learner if you

तुम्ही आजीवन शिकणारे आहात, जर तुम्ही

16 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

When you have confidence in your own abilities and trust in yourself, you have

जेव्हा तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास असतो  , तेव्हा तुमच्याकडे...........असतो ?

17 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

For career growth and -----------------, we need to build --------------------?

करिअरच्या वाढीसाठी आणि -----------------, आपल्याला -------------------- तयार करणे आवश्यक आहे?

18 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Sustaining a river means

नदी टिकवणे म्हणजे

19 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

The jobs undertaken by a person for a period of time is called

एखाद्या व्यक्तीने काही कालावधीसाठी हाती घेतलेल्या कामांना म्हणतात

20 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

As technology advances, the way we work shall ------------------------

तंत्रज्ञान जसजसे प्रगत होत जाईल, तसतसे आपण कार्य करण्याची पद्धत ------------

21 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

When a carpenter makes a wooden chair and gets paid for it, it is his

जेव्हा सुतार लाकडी खुर्ची बनवतो आणि त्याला पैसे देतो तेव्हा ते त्याचे असते

22 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Money transactions include

पैशांच्या व्यवहारांचा समावेश होतो

23 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Learning can be done by anyone, anytime and anywhere. To gain more skills, you

शिकणे कोणीही, कधीही आणि कुठेही करू शकते. अधिक कौशल्ये मिळविण्यासाठी, तुम्ही काय कराल ?

24 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Only when we learn to -----------------------how work will be done in the future, can we ---------------- ourselves for those changes.

जेव्हा आपण हे शिकू शकतो की ---------- भविष्यात काम कसे केले जाईल, आपण ----------- ----- त्या बदलांसाठी आम्ही स्वतः.

25 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Successful change is a combination of -------------- and ------------------ aspects.

यशस्वी बदल हे -------------- आणि ------------------ पैलूंचे संयोजन आहे.

Your score is

The average score is 66%

0%

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

1 thought on “EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR SET 04”

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 62
  • Total visitors : 505,216
error: Content is protected !!