ITI GURUJI

EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR ONLINE TEST SET 15

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
746
Created on By ITI GURUJI

EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR ONLINE TEST SET 15

EMPLOYEBILITY SKILL  विषयाची दुसऱ्या वर्षाची  ONLINE  टेस्ट सर्वप्रथम आपल्या या वेबसाइट वर  उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. संपूर्ण भारतात आपल्यासाठी  दुसऱ्या वर्षाचे या विषयाचे ऑनलाइन प्रश्नोत्तरे सर्वच प्रशिक्षणार्थी यांना खूपच उपयोगी आणि महत्वपूर्ण ठरणार आहेत आणि   याचा उपयोग करून घ्यावा.  एकूण 600 प्रश्न 25 सेट्स च्या माध्यमातून येथे देत आहे. काही प्रश्नाविषयी, उत्तरा विषयी शंका असेल, अडचण असेल, दुरुस्ती असेल तर कॉमेंट करून नक्की कळवा.

आपल्या भाषेत वाचण्यासाठी स्क्रीन च्या खाली ट्रान्सलेशन बटन क्लिक करून भाषांतर करू शकता.

Translate this online test in your langauge, click on button located at bottom left.

इस ऑनलाइन परीक्षा का अपनी भाषा में अनुवाद करें, नीचे बाईं ओर स्थित बटन पर क्लिक करें।

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

1 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Good self-introduction helps to make ?

चांगला आत्म-परिचय बनवण्यास मदत होते?

2 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

If we do not learn how to control --------------------------, it can spoil relationships. ?

जर आपण नियंत्रण कसे करावे हे शिकलो नाही --------------------------, यामुळे नातेसंबंध बिघडू शकतात. ?

3 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Elevator pitch means a quick introduction. It means -------------------- ?

लिफ्ट पिच म्हणजे झटपट परिचय. याचा अर्थ -------------------- ?

4 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Things one must not do during an interview include ?

मुलाखतीदरम्यान --------- गोष्टी करू नयेत त्या गोष्टींचा समावेश होतो

5 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

A quick summary of yourself is called an..?

स्वत:चा झटपट सारांश(summary)............. म्हणतात ?

6 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

All of us --------------------------------------- on completion of the course ?

अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर , आपण सर्व --------------------------------------- .?

7 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Self-introduction should show how ----------------------- your are. ?

स्व-परिचयातून दर्शविले पाहिजे की तुम्ही कसे ............आहात. ?

8 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Introducing oneself in a smart and powerful way in just 30 seconds is called?

अवघ्या ३० सेकंदात स्मार्ट आणि शक्तिशाली पद्धतीने स्वतःची ओळख करून देणे याला काय म्हणतात?

9 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

When we do not express our emotions, we may end up ?

जेव्हा आपण आपल्या भावना व्यक्त करत नाही, तेव्हा आपण संपुष्टात येऊ शकतो?

10 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

The first step to manage emotions is to ?

भावनांचे व्यवस्थापन करण्याची पहिली पायरी म्हणजे?

11 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Expressing ourselves helps in ?

स्वतःला व्यक्त केल्याने मदत होते?

12 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Some ways to control anger include ?

रागावर नियंत्रण ठेवण्याचे ................ मार्ग आहेत?

13 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Negative emotions include ..?

नकारात्मक भावनांचा समावेश होतो..?

14 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

The most frequently asked question in an interview is ?

मुलाखतीत सर्वाधिक वारंवार विचारला जाणारा प्रश्न म्हणजे?

15 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

person’s ability to understand and manage emotions properly is called ?

व्यक्तीच्या भावना समजून घेण्याच्या आणि त्यांचे योग्य व्यवस्थापन करण्याच्या क्षमतेला काय म्हणतात?

16 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

We must learn to accept all emotions and mange it in the right way.?

आपण सर्व भावना स्वीकारून त्या योग्य पद्धतीने व्यवस्थापित करायला शिकले पाहिजे.

17 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Employers look for a candidate’s -------------------------------------- apart from their skills and qualifications.?

नियोक्ते उमेदवाराचे ------------ त्यांची कौशल्ये आणि पात्रता याशिवाय शोधतात. ?

18 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Self-introduction includes basic information about ?

स्व-परिचय मध्ये मूलभूत माहिती समाविष्ट आहे?

19 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

An emotionally intelligent person will be able to ?

भावनिकदृष्ट्या बुद्धिमान व्यक्ती सक्षम असेल?

20 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

It is important to ?

हे महत्वाचे आहे?

21 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

What is the process of formally introducing oneself called?

स्वतःची औपचारिक ओळख करून देण्याच्या प्रक्रियेला काय म्हणतात?

22 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

A good self-introduction will help in making a ----------------------------- decision.?

एक चांगला आत्म-परिचय ---------------------------- निर्णय घेण्यास मदत करेल.

23 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

When something good happens to us, we feel ------------------------?

आपल्यासोबत काही चांगलं घडलं की आपल्याला वाटतं -----------?

24 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

ITI trainees meet industry professionals during..?

ITI प्रशिक्षणार्थी उद्योग व्यावसायिकांना भेटतात..?

25 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

A person with high emotional intelligence has ?

उच्च भावनिक बुद्धिमत्ता असलेल्या व्यक्तीकडे असते का?

Your score is

The average score is 75%

0%

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 14
  • Total visitors : 504,460
error: Content is protected !!