employebility-skill-1st-year-set-06/

Select the example of a product from the options. / पर्यायांमधून उत्पादनाचे उदाहरण निवडा.
A ) Home painting / होम पेंटिंग
B.) Parlor service / पार्लर सेवा
C.) Shirt / शर्ट
D.) Bike repair / दुचाकी दुरुस्ती

C
view correct answer

The business idea should ………… / व्यवसायाची कल्पना असावी —
A ) Satisfy only my needs / फक्त माझ्या गरजा पूर्ण करा
B.) Fulfill needs or solve problems / गरजा पूर्ण करा किंवा समस्या सोडवा
C.) Save the world / जग वाचवा
D.) None of the above / वरीलपैकी काहीही नाही

B
view correct answer

A good business idea for a young or new entrepreneur should be sustainable. This means / तरुण किंवा नवउद्योजकासाठी चांगली व्यवसाय कल्पना शाश्वत असावी. याचा अर्थ
A ) It is easy to use / हे वापरण्यास सोपे आहे
B.) It has many details / त्यात अनेक तपशील आहेत
C.) It has budget / त्यात बजेट आहे
D.) It is planned for the present and future business growth / वर्तमान आणि भविष्यातील व्यवसाय वाढीसाठी हे नियोजित आहे

D
view correct answer

What do customers want from any product or service? / ग्राहकांना कोणत्याही उत्पादन किंवा सेवेमधून काय हवे आहे?
A ) Good price / चांगली किंमत
B.) Customers satisfaction / ग्राहकांचे समाधान
C.) Quality / गुणवत्ता
D.) All of the above / वरील सर्व

D
view correct answer

Low Investment business plan means ……….. / कमी गुंतवणूक व्यवसाय योजना म्हणजे
A ) The plan is a new idea / योजना ही एक नवीन कल्पना आहे
B.) The plan needs a small amount to start a business / बिझनेस सुरू करण्यासाठी प्लॅनमध्ये थोडी रक्कम लागते
C.) The plan should be simple / योजना सोपी असावी
D.) The plan should start immediately / योजना तातडीने सुरू करावी

B
view correct answer

Unique Selling Proposition or USP of a business plan refers to………../ युनिक सेलिंग प्रपोझिशन किंवा व्यवसाय योजनेचा यूएसपी संदर्भित करतो
A ) A special budget for the business / व्यवसायासाठी विशेष बजेट
B.) A new customer for the business / व्यवसायासाठी नवीन ग्राहक
C.) A special or different idea for a business / व्यवसायासाठी एक विशेष किंवा वेगळी कल्पना
D.) An old business is updated / जुना व्यवसाय अपडेट केला जातो

C
view correct answer

A ………..is a document with complete strategy for the business / ………… व्यवसायासाठी संपूर्ण धोरण असलेले दस्तऐवज आहे.
A ) Strategy Report / धोरण अहवाल
B.) Action Plan / कृती योजना
C.) Business plan / व्यवसाय योजना
D.) Stakholder Report / Stakholder अहवाल

C
view correct answer

is not a part of a good business plan / चांगल्या व्यवसाय योजनेचा भाग नाही
A ) Weather Report / हवामान अहवाल
B.) Marketing Strategy / विपणन धोरण
C.) Customer Analysis / ग्राहक विश्लेषण
D.) Budget / बजेट

A
view correct answer

………..is about the competition in the online or offline market / ………. हे ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन बाजारातील स्पर्धेबद्दल आहे
A ) People Analysis / लोक विश्लेषण
B.) Competitor Analysis / स्पर्धक विश्लेषण
C.) Customer Analysis / ग्राहक विश्लेषण
D.) Budget plan / बजेट योजना

B
view correct answer

How can we understand what customers want? / ग्राहकांना काय हवे आहे हे आम्ही कसे समजू शकतो?
A ) By doing research on customer needs / ग्राहकांच्या गरजांवर संशोधन करून
B.) By advertising the business / व्यवसायाची जाहिरात करून
C.) Selling a new product / नवीन उत्पादन विकणे
D.) By moving to a new business / नवीन व्यवसायात जावून

A
view correct answer

………..part of a business plan has details of money retated details of the whole business. / व्यवसाय योजनेच्या एका भागामध्ये संपूर्ण व्यवसायाचे पैसे परत केलेले तपशील असतात.
A ) Product Details / उत्पादन तपशील
B.) Customer Analysis / ग्राहक विश्लेषण
C.) Business Succession Plan / व्यवसाय उत्तराधिकार योजना
D.) Costing / खर्च

D
view correct answer

A ……….. is a short and effective presentation to describe the business / ए व्यवसायाचे वर्णन करण्यासाठी एक लहान आणि प्रभावी सादरीकरण आहे
A ) Customer Analysis / ग्राहक विश्लेषण
B.) Communication / संवाद
C.) Return on Investment / गुंतवणुकीवर परतावा
D.) Business Pitch / व्यवसाय खेळपट्टी

D
view correct answer

A Business pitch is presented to investors who helps us with ……….. , ……….. , and  ……….. / एक व्यवसाय पिच गुंतवणूकदारांना सादर केली जाते जी आम्हाला ……. आणि ………… मदत करतात .
A ) Customer and Quality / ग्राहक आणि गुणवत्ता
B.) Money, Resources, and Mentoring Support / पैसा, संसाधने आणि मार्गदर्शन समर्थन
C.) Plan and Marketing / योजना आणि विपणन
D.) Profilt and Loss / नफा आणि तोटा

B
view correct answer

Who can support Entrepreneurs by providing business schemes and loans at low interest rates? / व्यावसायिक योजना आणि कमी व्याजदरात कर्ज देऊन उद्योजकांना कोण पाठिंबा देऊ शकेल?
A ) Customers / ग्राहक
B.) Startup Investors / स्टार्टअप गुंतवणूकदार
C.) Banks / बँका
D.) Friends / मित्रांनो

C
view correct answer

Shyna wants to start a masala powder business. She is presenting a business pitch to the bank manager. How long should her business picth be? / शायनाला मसाला पावडरचा व्यवसाय सुरू करायचा आहे. ती बँक मॅनेजरसमोर बिझनेस पिच सादर करत आहे. तिचे व्यवसाय चित्र किती लांब असावे?
A ) 2 to 3 mins
B.) 10 mins
C.) 15 mins
D.) 1 min

A
view correct answer
error: Content is protected !!
Scroll to Top