ITI GURUJI

EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR ONLINE TEST SET 16

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
809
Created on By ITI GURUJI

EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR ONLINE TEST SET 16

EMPLOYEBILITY SKILL  विषयाची दुसऱ्या वर्षाची  ONLINE  टेस्ट सर्वप्रथम आपल्या या वेबसाइट वर  उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. संपूर्ण भारतात आपल्यासाठी  दुसऱ्या वर्षाचे या विषयाचे ऑनलाइन प्रश्नोत्तरे सर्वच प्रशिक्षणार्थी यांना खूपच उपयोगी आणि महत्वपूर्ण ठरणार आहेत आणि   याचा उपयोग करून घ्यावा.  एकूण 600 प्रश्न 25 सेट्स च्या माध्यमातून येथे देत आहे. काही प्रश्नाविषयी, उत्तरा विषयी शंका असेल, अडचण असेल, दुरुस्ती असेल तर कॉमेंट करून नक्की कळवा.

आपल्या भाषेत वाचण्यासाठी स्क्रीन च्या खाली ट्रान्सलेशन बटन क्लिक करून भाषांतर करू शकता.

Translate this online test in your langauge, click on button located at bottom left.

इस ऑनलाइन परीक्षा का अपनी भाषा में अनुवाद करें, नीचे बाईं ओर स्थित बटन पर क्लिक करें।

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

1 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

ISO stands for __________.

2 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

When we strongly feel or react in particular situations or with particular people, we are using our
----------------------------------?

जेव्हा आपण विशिष्ट परिस्थितींमध्ये किंवा विशिष्ट लोकांशी तीव्रपणे अनुभवतो किंवा प्रतिक्रिया देतो तेव्हा आपण आपला ---------------------------------- वापर करत असतो?

3 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

We select the ------------------------------- emoji to express our feelings.

4 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

BIS stands for __________.

5 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Communication helps -----------------------?

कम्युनिकेशन  मदत करते -----------------------?

6 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

We use emojis when ----------------------------------

7 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Quality Management system makes use of some tools for problem solving. Which of the following is not one of
them?

8 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

When a worker contributes to bring the best output by using the available resources, the worker
is ______________________

9 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Emojis are used according to ------------------------------

10 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Emotions can be ?

भावना असू शकतात?

11 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Communication includes

12 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Workplace safety includes protection of the workers against __________________________

13 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Which of these is not an entry level job after ITI for interior designers?

14 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Wages are paid

15 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Emojis depict ------------------------------

16 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

…........... protect hands from cuts, burns or harmful liquids.

17 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Productivity can be increased by offering

18 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Factories Act was introduced in

19 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Communication plays a very important role in

20 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

The business idea should

21 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

In social media, we use -------------------- to convey our feelings and emotions.

22 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

PPE means ___________________________

23 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Sometimes it is difficult to choose the perfect emoji to express our feelings.

24 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

You do not need to try to improve your skills once you start working.

25 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

When a fire emergency occurs, people have to be _________ the workplace.

Your score is

The average score is 68%

0%

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 3
  • Total visitors : 503,560
error: Content is protected !!