ITI GURUJI

EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR SET 01

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
9145
Created on By ITI GURUJI

EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR ONLINE TEST SET O1

EMPLOYEBILITY SKILL  विषयाची दुसऱ्या वर्षाची  ONLINE  टेस्ट सर्वप्रथम आपल्या या वेबसाइट वर  उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. संपूर्ण भारतात आपल्यासाठी  दुसऱ्या वर्षाचे या विषयाचे ऑनलाइन प्रश्नोत्तरे सर्वच प्रशिक्षणार्थी यांना खूपच उपयोगी आणि महत्वपूर्ण ठरणार आहेत आणि   याचा उपयोग करून घ्यावा.  एकूण 600 प्रश्न 25 सेट्स च्या माध्यमातून येथे देत आहे. काही प्रश्नाविषयी, उत्तरा विषयी शंका असेल, अडचण असेल, दुरुस्ती असेल तर कॉमेंट करून नक्की कळवा.

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

1 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

When a person is naturally good at doing something, it is his/her

जेव्हा एखादी व्यक्ती नैसर्गिकरित्या एखादी गोष्ट करण्यात चांगली असते, तेव्हा ती त्याची/तिची असते

2 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

…................. means the practice of keeping yourself and your surroundings neat and clean.

................. म्हणजे स्वतःला आणि आपला परिसर स्वच्छ आणि स्वच्छ ठेवण्याचा सराव.

3 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Resumes help to make a positive impact on employers.

रेझ्युमे नियोक्त्यांवर सकारात्मक प्रभाव पाडण्यास मदत करतात.

4 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

….............  means any unwelcome conduct of sexual nature, which makes a person feel offended or humiliated.

............. म्हणजे लैंगिक स्वभावाचे कोणतेही अनिष्ट आचरण, ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला अपमानित किंवा अपमानित वाटते.

5 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Government of India promotes apprenticeship through

भारत सरकार ..........द्वारे प्रशिक्षणार्थींना प्रोत्साहन देते

6 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Online interviews are conducted

ऑनलाइन मुलाखती घेतल्या जातात

7 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Some examples of ------------------------------- hygiene are maintaining trimmed and cleannails, brushing teeth twice a day, washing hands before and after eating food.

------------------------------- स्वच्छतेची काही उदाहरणे म्हणजे अन्न खाण्यापूर्वी आणि नंतर छाटलेली आणि स्वच्छ नखे राखणे, दिवसातून दोनदा दात घासणे, हात धुणे.

8 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

…........................ safety is very important. All companies need to incorporate -------------- in their workspaces.

………………………सुरक्षा खूप महत्वाची आहे. सर्व कंपन्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात -------------- समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.

9 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

To make effective job search, you must...........

योग्य  नोकरी शोधण्यासाठी, तुम्ही ...........

10 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

An error-free application means an application with

एरर-फ्री अप्लिकेशन म्हणजे सोबत अप्लिकेशन

11 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

It is important to ----------------  on the NAPS ---------- to apply for apprenticeship.

12 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Job benefits that an individual can benefit from when employed

नोकरीचे फायदे,  जे एखाद्या व्यक्तीला नोकरीवर असताना त्याचा फायदा होऊ शकतो ....... असतात

13 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

POSH mandates safety of --------------- and ---------------  of sexual harassment in the workplace.

POSH कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ  आणि  ची सुरक्षा अनिवार्य करते

14 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Career objectives should be

करिअरची उद्दिष्टे असावीत

15 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

A paid period of training that allows you to learn a particular skill or a set of skills while you work in the industry is called

तुम्ही उद्योगात काम करत असताना तुम्हाला विशिष्ट कौशल्य किंवा कौशल्यांचा संच शिकण्यास अनुमती देणारा सशुल्क प्रशिक्षण कालावधी म्हणतात ?

16 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

ICC with respect to POSH and sexual harassment means

POSH आणि लैंगिक छळाच्या संदर्भात आय.सी.सी म्हणजे काय ?

17 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Rehearsing or practice sessions before an interview is called

मुलाखत बोलावण्यापूर्वी तालीम किंवा सराव सत्र.....?

18 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Jobs are available in --------------------- and private ----------------

--------------------- आणि खाजगी ---------------- मध्ये नोकऱ्या उपलब्ध आहेत.

19 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Mock interviews help to boost the candidate’s self-esteem and confidence.

मॉक इंटरव्ह्यू उमेदवाराचा स्वाभिमान आणि आत्मविश्वास वाढवण्यास मदत करतात.

20 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Identify the professional networking platform from the given options.

दिलेल्या पर्यायांमधून व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्म ओळखा.

21 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Tools and techniques used to make one’s task easier to work efficiently and mentioned in resumes are called

एखाद्याचे कार्य कार्यक्षमतेने कार्य करणे सोपे करण्यासाठी वापरण्यात येणारी साधने आणि तंत्रे आणि रेझ्युमेमध्ये नमूद केलेल्या साधनांना म्हणतात ?

22 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Before attending an online interview, it is important to

ऑनलाइन मुलाखतीमध्ये जाण्यापूर्वी, हे महत्वाचे आहे

23 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

A resume lets the prospective employer know about the candidate’s

रेझ्युमे संभाव्य नियोक्त्याला उमेदवाराबद्दल कळू देतो

24 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Activities that one does during free time such as reading, gardening, writing blogs are called

वाचन, बागकाम, ब्लॉग लिहिणे यासारख्या मोकळ्या वेळेत केलेल्या उपक्रमांना म्हणतात

25 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Takin care of the environment around us is called ---------------------------- hygiene

आपल्या सभोवतालच्या पर्यावरणाची काळजी घेणे याला ------------ स्वच्छता म्हणतात?

Your score is

The average score is 64%

0%

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

11 thoughts on “EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR SET 01”

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 92
  • Total visitors : 376,186
error: Content is protected !!