employebility-skill-1st-year/

Which of the options is not an Employability Skill? / कोणता पर्याय रोजगारक्षमता कौशल्य नाही?
A ) Good runner / चांगला धावपटू
B.) Good interview skill / चांगले मुलाखत कौशल्य
C.) Good communication skills / चांगले संवाद कौशल्य
D.) Quick learning / जलद शिक्षण

A
view correct answer

An employee is someone who                     . / कर्मचारी असा असतो जो.
A ) Goes to school to study / शाळेत शिकायला जातो
B.) Does not work / काम करत नाही
C.) Works for a salary / पगारासाठी काम करतो
D.) Goes to play / खेळायला जातो

C
view correct answer

Which are the two skills needed for good career growth? / चांगल्या करिअर वाढीसाठी कोणती दोन कौशल्ये आवश्यक आहेत?
A ) Singing / गाणे
B.) Dancing / नाचणे
C.) Gardening / बागकाम
D.) Technical Skills & Employability Skills / तांत्रिक कौशल्ये आणि रोजगारक्षमता कौशल्ये

D
view correct answer

Gopi is always willing to learn and improve in his work. He has                     . / गोपी नेहमी शिकण्यासाठी आणि आपल्या कामात सुधारणा करण्यास तयार असतो. त्याच्याकडे आहे.
A ) Love / प्रेम
B.) Certificates / प्रमाणपत्रे
C.) Growth mindset / वाढीची मानसिकता
D.) Markscard / मार्ककार्ड

C
view correct answer

The meaning of Employability Skills are / Employability Skills चा अर्थ आहे
A ) Skills to get a job / नोकरी मिळवण्यासाठी कौशल्य
B.) Skills to be a good employee / एक चांगला कर्मचारी होण्यासाठी कौशल्य
C.) Skills for good communication / चांगल्या संवादासाठी कौशल्य
D.) All of the above / वरील सर्व

B
view correct answer

“When we learn something online, it is called
. / जेव्हा आपण ऑनलाइन काहीतरी शिकतो तेव्हा त्याला म्हणतात.”
A ) Unlearning / शिकत नाही
B.) Teaching / शिक्षण
C.) E-learning / ई-लर्निंग
D.) Marketing / मार्केटिंग

C
view correct answer

The benefits of learning online are                      / ऑनलाइन शिकण्याचे फायदे आहेत
A ) We can learn any time and from anywhere / आपण कधीही आणि कुठूनही शिकू शकतो
B.) Become friends with our classmates / वर्गमित्रांशी मैत्री करता येते
C.) Go home fast / लवकर घरी जाता येते
D.) See the library / लायब्ररी पाहता येते

A
view correct answer

Which of these is an employability skills portal? / यापैकी कोणते रोजगार कौशल्य पोर्टल आहे?
A ) Facebook / फेसबुक
B.) Bharat skills / भरत कौशल्य
C.) Netflix / नेटफ्लिक्स
D.) Hotstar / हॉटस्टार

B
view correct answer

Ram works as a fitter in a company. He wants to upgrade his trade skills and employability skills in his free time. What should he do? / राम एका कंपनीत फिटर म्हणून काम करतो. त्याला त्याच्या मोकळ्या वेळेत व्यापार कौशल्ये आणि रोजगारक्षमता कौशल्ये अपग्रेड करायची आहेत. त्याने काय करावे?
A ) Play sports / खेळ खेळा
B.) Watch news / बातम्या पहा
C.) Find courses: online or offline / अभ्यासक्रम शोधा: ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन
D.) Quit job / नोकरी सोडावी

C
view correct answer

Zeena wants to enroll for e-learning course. The most important thing she needs are                      / झीनाला ई-लर्निंग कोर्ससाठी नावनोंदणी करायची आहे. तिला आवश्यक असलेली सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे
A ) Books / पुस्तके
B.) Paper & Pen / कागद आणि पेन
C.) Mobile phone or Computer / मोबाईल फोन किंवा संगणक
D.) New clothes / नवीन कपडे

C
view correct answer

In today’s times,……………skills has become a basic skill requirement in many jobs. / आजच्या काळात, अनेक नोकऱ्यांमध्ये ……………कौशल्य ही मूलभूत गरज बनली आहे.
A ) Acting / अभिनय
B.) Digital / डिजिटल
C.) Painting / चित्रकला
D.) Dancing / नाचणे

B
view correct answer

“ ……………..jobs help to reduce pollution, preserve the environment and the planet.” / “………………..नोकऱ्या प्रदूषण कमी करण्यास, पर्यावरण आणि ग्रहाचे रक्षण करण्यास मदत करतात.”
A ) Software / सॉफ्टवेअर
B.) Hardware / हार्डवेअर
C.) Green / हिरव्या
D.) Carpenter / सुतार

C
view correct answer

Green Jobs are important because……………./ ग्रीन नोकऱ्या महत्त्वाच्या आहेत कारण……………
A ) They help protect the environment / ते पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यास मदत करतात
B.) They make more pollution / ते अधिक प्रदूषण करतात
C.) It is easy to do / करणे सोपे आहे
D.) It is for city employees / ते शहरातील कर्मचाऱ्यांसाठी आहे

A
view correct answer

Geetha has just completed her education. She joined a basic English course to improve her…………………skills. / गीताने नुकतेच शिक्षण पूर्ण केले आहे. तिला…………..कौशल्ये सुधारण्यासाठी तिने मूलभूत इंग्रजी अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतला
A ) Dancing / नाचत
B.) Fighting / मारामारी
C.) Communication / संवाद
D.) None / काहीही नाही

C
view correct answer

Ram is planning to start his own business. Which option would you suggest? / राम स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत आहे. तुम्ही कोणता पर्याय सुचवाल?
A ) Online retail / ऑनलाइन रिटेल
B.) Audio cassette shop / ऑडिओ कॅसेटचे दुकान
C.) Film video rental / चित्रपट व्हिडिओ भाड्याने
D.) Xerox shop / झेरॉक्सचे दुकान

A
view correct answer

2 thoughts on “employebility-skill-1st-year/”

Comments are closed.

error: Content is protected !!
Scroll to Top