have any questions?
9421989575
ititechguru@gmail.com
WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE TEST SET 04
0%
4 votes, 5 avg
485

W/CAL & SCIENCE 2nd YEAR

WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR TEST SET 04

कार्यशालेय गणित विषयाची दुसऱ्या वर्षाची  ONLINE  टेस्ट उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. आपण सर्वांनी याचा उपयोग करून घ्यावा. हे प्रश्न फक्त आय टी आय च नाही तर पुढील परीक्षेसाठी सुद्धा उपयुक्त आहेत. त्यामुळे याचा सराव अवश्य करावा.

धन्यवाद

1 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the radius of the circle if the angle of sector is 90° and the area of the circle is 196 cm² ? सेक्टरचा कोन 90° आणि वर्तुळाचे क्षेत्रफळ 196 cm² असेल तर वर्तुळाची त्रिज्या किती?

 

2 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the formula for area of the segment of a circle? वर्तुळाच्या विभागाच्या क्षेत्रफळाचे सूत्र काय आहे?

3 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the formula for perimeter of a sector? क्षेत्राच्या परिमितीचे सूत्र काय आहे?

4 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the name of the region of a circle between any two point on the circumference? परिघातील कोणत्याही दोन बिंदूंमधील वर्तुळाच्या क्षेत्राचे नाव काय आहे? 

5 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of a circular surface if the radius is 14 cm? त्रिज्या 14 सेमी असल्यास गोलाकार पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

6 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the name of the shaded portion? छायांकित भागाचे नाव काय आहे?

7 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the length of arc of a sector, whose radius is 15 cm and angle is 40°? एका सेक्टरच्या कमानाची लांबी किती आहे, ज्याची त्रिज्या 15 सेमी आणि कोन 40° आहे?

8 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of the irregular surfaces?अनियमित पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

9 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of the sector, whose diameter is 40 mm and angle is 120°?  ज्याचा व्यास 40 मिमी आणि कोन 120° आहे,  क्षेत्राचे क्षेत्रफळ किती आहे, ?

10 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of the circle if the radius is 10 cm? त्रिज्या 10 सेमी असल्यास वर्तुळाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

11 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of the irregular surfaces? अनियमित पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

12 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the radius of the circle, whose circumference is 440 cm? वर्तुळाची त्रिज्या किती आहे, ज्याचा परिघ 440 सेमी आहे?

13 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the radius of the semicircle, if the circumference of the semicircle is 28.26 cm? अर्धवर्तुळाचा परिघ 28.26 सेमी असेल तर अर्धवर्तुळाची त्रिज्या किती आहे?

14 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the radius of a circle whose diameter is 44 cm? ज्या वर्तुळाचा व्यास 44 सेमी आहे त्याची त्रिज्या किती आहे?

15 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the diameter of the circle, if the area of the circle is 78.5cm²? जर वर्तुळाचे क्षेत्रफळ 78.5cm² असेल तर वर्तुळाचा व्यास किती आहे?

16 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of conical object? शंकूच्या आकाराचे ऑब्जेक्टचे क्षेत्रफळ किती आहे?

17 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the circumference of a circle whose diameter is 7 cm? ज्या वर्तुळाचा व्यास 7 सेमी आहे त्याचा परिघ किती आहे?

18 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of the surface? पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

19 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of the circle, whose diameter is 50 cm? वर्तुळाचे क्षेत्रफळ किती आहे, ज्याचा व्यास 50 सेमी आहे?

20 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of the circle, if the circumference of the circle is 44cm? जर वर्तुळाचा परिघ 44cm असेल तर वर्तुळाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

21 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the diameter of the semicircle, if the circumference of the semicircle is 21.98 cm? अर्धवर्तुळाचा व्यास किती आहे, जर अर्धवर्तुळाचा परिघ 21.98 सेमी असेल?

22 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the length of arc of a sector whose radius is 3.6 cm and angle is 36°? ज्या क्षेत्राची त्रिज्या 3.6 सेमी आणि कोन 36°, आहे त्या क्षेत्राच्या कमानाची लांबी किती आहे?

23 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which line is called as chord? कोणत्या रेषेला जीवा म्हणतात?

24 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of the semicircle, if the diameter is 14 cm?  व्यास 14 सेमी असल्यास अर्धवर्तुळाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

25 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of the lamina? लॅमिनाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

Your score is

The average score is 63%

0%

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!