ITI GURUJI

WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE TEST SET 03

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
13 votes, 3.5 avg
3484

W/CAL & SCIENCE 2nd YEAR

WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR TEST SET 03

कार्यशालेय गणित विषयाची दुसऱ्या वर्षाची  ONLINE  टेस्ट उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. आपण सर्वांनी याचा उपयोग करून घ्यावा. हे प्रश्न फक्त आय टी आय च नाही तर पुढील परीक्षेसाठी सुद्धा उपयुक्त आहेत. त्यामुळे याचा सराव अवश्य करावा.

धन्यवाद

1 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the centre of gravity of the lamina? लॅमिनाच्या गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र काय आहे?

2 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which formula is suitable for the area of a circle, whose diameter is (d)?  वर्तुळाच्या क्षेत्रफळासाठी   कोणते सूत्र योग्य आहे, ज्याचा व्यास (d) आहे?

3 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the centre of gravity of the square? चौरसाच्या गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र काय आहे?

4 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of the irregular surfaces? अनियमित पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

5 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the centre of gravity of the cone base 10cm and height 50 cm?  शंकूचा पाया  10cm आणि उंची 50 सेमी असेल तर  गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र किती असेल ?

6 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the formula for area of the circle? वर्तुळाच्या क्षेत्रफळाचे सूत्र काय आहे?

7 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the formula for area of the semi circle? अर्धवर्तुळाच्या क्षेत्रफळाचे सूत्र काय आहे?

8 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of the irregular surfaces? अनियमित पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

9 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of the shaded portion, Equilateral Triangle side is 6cm and circle radius is 1.5cm? छायांकित भागाचे क्षेत्रफळ किती आहे, समभुज त्रिकोणाची बाजू 6 सेमी आणि वर्तुळाची त्रिज्या 1.5 सेमी आहे?

10 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which state of equilibriumʹs example is, A cone resting on its base? एक शंकू त्याच्या पायावर विसावला आहे या समतोल स्थितीची कोणती स्थिती आहे, ?

11 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the formula for circumference of a circle?  वर्तुळाच्या परिघाचे सूत्र काय आहे?

12 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the centre of gravity of the rectangle? आयतच्या गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र काय आहे?

13 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of the sector, if the diameter is 12 cm and the angle is 60°? व्यास 12 सेमी आणि कोन 60° असल्यास सेक्टरचे क्षेत्रफळ (area of the sector) किती आहे?

14 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the centre of gravity of a semi circle of diameter 12 cm? 12 सेमी व्यासाच्या अर्ध वर्तुळाच्या गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र काय आहे?

15 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which one of the following geometrical shapeʹs centre of gravity lies from its base is 1/3 of its height? खालीलपैकी कोणत्या भौमितिक आकाराचे गुरुत्वाकर्षण केंद्र त्याच्या पायाच्या 1/3 उंचीवर आहे?

16 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the centre of gravity of the conical object? शंकूच्या आकाराच्या वस्तूचे गुरुत्वाकर्षण केंद्र काय आहे?

17 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the length of arc of a sector, whose perimeter is 64.8cm and radius is 12.4 cm? ज्या क्षेत्राची परिमिती 64.8 सेमी आणि त्रिज्या 12.4 सेमी आहे, अशा क्षेत्राच्या कर्णाची  लांबी किती आहे?

18 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the length of arc of the sector whose radius is 15 cm and the intended angle is 30°? ज्या क्षेत्राची त्रिज्या 15 सेमी आहे आणि इच्छित कोन 30 आहे त्या क्षेत्राच्या कर्णा ची लांबी किती आहे?

19 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the name called biggest chord of the circle? वर्तुळाची सर्वात मोठी जीवा काय म्हणतात?

20 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of the irregular surfaces? अनियमित पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

21 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the circumference of a semi circle? अर्धवर्तुळाचा परिघ किती आहे?

22 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the centre of gravity of the object ? खालील ऑब्जेक्टच्या गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र काय आहे?

23 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Where is the centre of gravity in ʹTʹ section? ʹTʹ सेक्शन मध्ये  गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र कोठे आहे?

 

24 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of irregular shape by simpsonʹs is rule? सिम्पसन नियम नुसार अनियमित आकाराचे क्षेत्रफळ म्हणजे  आहे?

25 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of the irregular surface? अनियमित पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

Your score is

The average score is 58%

0%

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

1 thought on “WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE TEST SET 03”

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 71
  • Total visitors : 505,222
error: Content is protected !!