ITI GURUJI

WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE SET 10 (NSQF)

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
4 votes, 1 avg
998
Created on By ITI GURUJI

W/CAL & SCIENCE 2nd YEAR

WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR TEST SET 10

कार्यशालेय गणित विषयाची दुसऱ्या वर्षाची  ONLINE  टेस्ट उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. आपण सर्वांनी याचा उपयोग करून घ्यावा. हे प्रश्न फक्त आय टी आय च नाही तर पुढील परीक्षेसाठी सुद्धा उपयुक्त आहेत. त्यामुळे याचा सराव अवश्य करावा.

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

1 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of shaded portion. Whose square size 300mm? छायांकित भागाचे क्षेत्रफळ किती आहे. ज्याचे चौरस आकार 300 मिमी आहे?

2 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of 12x³y² / 4x²y?

12x³y² / 4x²y चे मूल्य किती होईल ?

3 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of adding (5x+2y), (4x - 7z) and (15z - 3y)?

(5x+2y), (4x - 7z) आणि (15z - 3y) यांचे बेरीज  मूल्य किती होईल ?

4 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of a x a² x a³ x a⁴ ?

a x a² x a³ x a⁴ चे मूल्य काय आहे?

5 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of 14x+3y+25x+2y? 14x+3y+25x+2y चे मूल्य काय आहे?

6 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the multiplication value of 5a²b x 8a⁵b³?

7 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the subtracted value of 3x - 4x²+2y² from 4y²-2x + 8x²?

4y² -2x + 8x² मधून 3x - 4x² + 2y² चे वजा केले तर त्याचे  मूल्य किती होईल ?

8 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of 5x⁴ / 5x³ ?

5x⁴ / 5x³  चे मूल्य किती आहे?

9 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which is equal to (aᵐ)ⁿ?  कोणते (aᵐ)  च्या बरोबरीचे आहे?

10 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of shaded portion? छायांकित भागाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

11 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of 1 / aˉ⁵ ?

1 / aˉ⁵ चे मूल्य किती आहे?

12 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the formula for aᵐ x aⁿ?

Aᵐ x aⁿ चे सूत्र काय आहे?

13 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the expanded form of (a+b)²? (a+b)² चे विस्तारित रूप काय आहे?

14 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of 625°?

625 of चे मूल्य काय आहे?

15 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of x if 13+x =20?  13+x = 20 असल्यास x चे मूल्य काय?

16 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of any number raised to the power of 0?

0 च्या शक्तीपर्यंत वाढवलेल्या कोणत्याही संख्येचे मूल्य काय आहे?

17 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of (a⁵)⁷?

(a⁵)⁷ चे मूल्य काय आहे?

18 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the formula for (a-b)²? (a-b)² for चे सूत्र काय आहे?

19 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which is equal to (a+b)²-(a-b)²?

(a+b) ²- (a-b)²  च्या बरोबरीचे कोणता आहे?

20 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of x, if x (120) = 960? X (120) = 960 असल्यास x चे मूल्य किती?

21 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of irregular surfaces whose equilateral triangle size is 20 mm? अनियमित पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ किती आहे ज्याचा समभुज त्रिकोणाचा आकार 20 मिमी आहे?

22 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the simplified value of (3x + 15) /5x + 25) ? (3x + 15) /5x + 25) चे सोपे केलेले मूल्य काय आहे?

23 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of 1 / aᵐ ? 1 / aᵐ चे मूल्य किती आहे?

24 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which is the formula for aᵐ / aⁿ ?

aᵐ / aⁿ साठी कोणते सूत्र आहे ?

25 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of shaded portion whose OD = 38 mm, ID = 32 mm? छायांकित भागाचे क्षेत्रफळ किती आहे ज्याचे OD = 38 मिमी, ID = 32 मिमी?

Your score is

The average score is 56%

0%

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

3 thoughts on “WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE SET 10 (NSQF)”

    • या वेबसाईट वरचे सर्व प्रश्न हे तपासून, खात्री करून पोस्ट्स केलेले असतात, तरीसुद्धा एखादे वेळेस टायपिंग एरर होऊ शकतो, प्रत्येक वेळेस प्रश्नांचे क्रम बदलतात, तसेच उत्तरांचे सुद्धा क्रम बदलतात, त्यामुळे कृपया कोणत्या प्रश्नाचे उत्तर 1 आहे तो प्रश्न व योग्य उत्तर कमेंट करा.

      Reply

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 0
  • Total visitors : 505,262
error: Content is protected !!