have any questions?
9421989575
ititechguru@gmail.com
WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE SET 10 (NSQF)
0%
2 votes, 1 avg
189

You need to log in to pass this quiz.गैरवापर होऊ नये यासाठी लॉग इन आवश्यक आहे, कृपया लॉग इन करावे.

2 thoughts on “WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE SET 10 (NSQF)

    1. या वेबसाईट वरचे सर्व प्रश्न हे तपासून, खात्री करून पोस्ट्स केलेले असतात, तरीसुद्धा एखादे वेळेस टायपिंग एरर होऊ शकतो, प्रत्येक वेळेस प्रश्नांचे क्रम बदलतात, तसेच उत्तरांचे सुद्धा क्रम बदलतात, त्यामुळे कृपया कोणत्या प्रश्नाचे उत्तर 1 आहे तो प्रश्न व योग्य उत्तर कमेंट करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!