ITI GURUJI

WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE SET 08 (NSQF)

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
2 votes, 4.5 avg
1138
Created on By ITI GURUJI

W/CAL & SCIENCE 2nd YEAR

WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR TEST SET 08

कार्यशालेय गणित विषयाची दुसऱ्या वर्षाची  ONLINE  टेस्ट उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. आपण सर्वांनी याचा उपयोग करून घ्यावा. हे प्रश्न फक्त आय टी आय च नाही तर पुढील परीक्षेसाठी सुद्धा उपयुक्त आहेत. त्यामुळे याचा सराव अवश्य करावा.

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

1 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the ratio between stress and strain? स्ट्रेस व स्ट्रेन यांच्या तील गुणोत्तराला काय म्हणतात ?

2 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the tensile stress if a square rod of 10 mm side is tested for a tensile load of 1000 kg ?  1000 किलोच्या टेन्साईल लोड टेस्ट करण्यासाठी 10 मिमी बाजूच्या चौरस रॉड वर  किती  टेन्साईल स्ट्रेस द्यावा लागेल   ?

3 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the process of heat treatment?
उष्णता उपचार प्रक्रिया काय आहे?

4 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the formula for bulk modulus ? बल्क मॉड्यूलसचे सूत्र काय आहे ?

5 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What are the various stages of heat treatment?

उष्णता उपचारांचे विविध टप्पे कोणते आहेत?

6 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which type of stress?  कोणत्या प्रकारचा ताण आहे हा ?

7 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which law states that within elastic limit stress is directly proportional to strain? कोणत्या लॉ नुसार  तन्यता मर्यादा स्ट्रेस हा स्ट्रेन च्या प्रमाणात असतो ?

8 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What does the point ʹbʹ denotes in the stress-strain graph? स्ट्रेस व स्ट्रेन यांच्या या  आलेखा मध्ये ʹbʹ हा बिंदू काय दर्शवतो?

9 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the youngs modulus if a wire of 2m long, 0.8 mm² in cross section increases its length by 1.6 mm on suspension of 8 kg weight from it?

8 किलो वजनाच्या निलंबनामुळे जर वायरची  लांबी 1.6 मिमी वाढते, तर  2 मीटर लांब, 0.8 mm² क्रॉस सेक्शनच्या वायर चे यंग्स मॉड्यूलस काय आहे ?

10 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the name of heat treatment process done to relieve strain and stress?

ताण आणि तणाव दूर करण्यासाठी हिट टी्टमेंट   प्रक्रियेचे नाव काय आहे?

11 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the term used for maximum stress attained by a material before rupture ?  अतिरिक्त स्ट्रेस मुळे  मटेरियल फुटतो , त्यासाठी कोणता शब्द वापरला जातो ?

12 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the name of the point ʹCʹ?  ʹCʹ बिंदूचे नाव काय आहे?

13 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the ratio of ultimate load to area of original cross section? मूळ क्रॉस सेक्शनच्या क्षेत्रामध्ये अंतिम लोडचे गुणोत्तर काय आहे?

14 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

How much strain is developed in an iron rod of 1 metre length gets elongated by 1 cm, if a force of 100 kg is applied at one end ?

जर एका टोकाला 100 किलोची ताकद लावली तर 1 मीटर लांबीच्या लोखंडी रॉडमध्ये किती स्ट्रेस तयार होईल ज्यामुळे,  1 सेमी लांबी वाढेल?

15 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What are the various types of heat treatment processes?

उष्णतोपचार प्रक्रियेचे विविध प्रकार काय आहेत?

16 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which force acts on crank shaft? क्रॅंक शाफ्टवर कोणती शक्ती कार्य करते?

17 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the name of the structure formed, if a steel is heated for about 723°C?

जर स्टील सुमारे 723 ° C गरम केले तर तयार झालेल्या संरचनेचे नाव काय आहे?

18 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the ratio of shear stress to shear strain? शियर स्ट्रेस व शियर स्ट्रेन यांच्यातील गुणोत्तराला काय म्हणतात ?

19 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which is thermosetting plastic? या पैकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कोणते?

20 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the safe stress if the ultimate stress of a material is 35 kg/mm² and factor of safety is 5?

जर धातूचा अल्टीमेट स्ट्रेस  35 kg/mm²  असेल आणि सुरक्षिततेचा घटक 5 असेल तर सेफ स्ट्रेस  म्हणजे काय?

21 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which type of stress ?

हा कोणत्या प्रकारचा स्ट्रेस आहे   ?

22 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the tensile strain if a force of 3.2 KN is applied to a bar of original length 2800 mm extends the bar by 0.5 mm?

0.5 mm लांबी वाढवण्यासाठी  मूळ लांबी 2800 मिमीच्या बारवर 3.2 KN ची शक्ती लागू केल्यास टेन्साईल स्ट्रेस किती लागेल ?

23 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What force will be required to punch a hole of 10 mm dia in a 1 mm thick plate, if the allowable shear stress is 50N/mm²? (π = 22/7)

जर शियर स्ट्रेस   50N/mm² असेल तर 1 मिमी जाड प्लेटमध्ये 10 मिमी व्यासाचा छिद्र पाडण्यासाठी कोणत्या शक्तीची आवश्यकता असेल ? (π = 22/7)

24 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which heat treatment process is done to refine the grain structure of the steel?

स्टीलची ग्रेन  रचना सुधारण्यासाठी  कोणती उष्णता उपचार प्रक्रिया केली जाते?

25 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the ratio between ultimate stress to working stress? अल्टिमेट स्ट्रेस आणि वर्किंग स्ट्रेस  यांच्यात काय  गुणोत्तरआहे?

Your score is

The average score is 57%

0%

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 76
  • Total visitors : 504,495
error: Content is protected !!