ITI GURUJI

WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE SET 07 (NSQF)

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
7 votes, 3.4 avg
1239
Created on By ITI GURUJI

W/CAL & SCIENCE 2nd YEAR

WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR TEST SET 07

कार्यशालेय गणित विषयाची दुसऱ्या वर्षाची  ONLINE  टेस्ट उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. आपण सर्वांनी याचा उपयोग करून घ्यावा. हे प्रश्न फक्त आय टी आय च नाही तर पुढील परीक्षेसाठी सुद्धा उपयुक्त आहेत. त्यामुळे याचा सराव अवश्य करावा.

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

1 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

How much time is allowed normally in soaking zone for a 10mm thick metal piece while hardening?

हार्डनिंग करताना 10 मिमी जाड धातूच्या तुकड्यासाठी सोकिंग  झोनमध्ये साधारणपणे किती वेळ दिला जातो?

2 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which process steel is heated in a carbonaceous atmosphere for the penetration of carbon?

कोणत्या  प्रक्रिया मध्ये  कार्बनच्या प्रवेशासाठी कार्बनयुक्त वातावरणात  स्टील गरम करतात ?

3 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which process produce equilibrium conditions?

कोणत्या प्रक्रियेमुळे समतोल परिस्थिती निर्माण होते?

4 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which is a kind of surface hardening process?

एक प्रकारची पृष्ठभाग कडक करण्याची प्रक्रिया कोणती?

5 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the cost price if the product is sold at ₹ 572 with a profit of ₹ 72?

₹ 72 च्या नफ्यासह उत्पादन ₹ 572 वर विकले तर त्याची किंमत किती आहे ?

6 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

How the years is denoted in simple interest calculations?

साध्या व्याज गणनेत वर्षे कशी दर्शविली जातात?

7 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which is the short form of profit and loss statement?

नफा आणि तोटा स्टेटमेंटचे संक्षिप्त रूप कोणते आहे?

8 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is denoted as ʹIʹ?

ʹIʹ म्हणून काय दर्शविले जाते?

9 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

How the profit / gain is expressed?

नफा / नफा कसा व्यक्त करतो ?

10 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the expanded form of S.P?
S.P चे विस्तारित रूप काय आहे?

11 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the purpose of tempering a steel?

12 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the profit amount, if the i - phone cost price is Rs.50000/- and selling price is Rs.70000/-?

आय- फोनची किंमत 50000/- आणि विक्री किंमत 70000/- असल्यास नफ्याची रक्कम काय आहे?

13 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is discount?
सवलत म्हणजे काय?

14 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is colour of a metal piece when heated to 250°C while doing the tempering process?

टेम्परिंग प्रक्रिया करताना 250°C  डिग्री सेल्सियस गरम केल्यावर धातूच्या तुकड्याचा रंग काय असतो?

15 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the formula for compound interest, if compounded Annually?

वार्षिक चक्रवाढ केल्यास चक्रवाढ व्याजाचे सूत्र काय आहे?

16 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which is the suitable nitriding process for all alloyed and unalloyed steels?

सर्व मिश्रित आणि अखंडित स्टील्ससाठी कोणती नायट्रिडिंग प्रक्रिया योग्य आहे?

17 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the name of the heat treatment process, where the metal is heated and quenched in water or oil?

उष्णता उपचार प्रक्रियेचे नाव काय आहे, जेथे धातू गरम करून पाणी किंवा तेलात थंड  केले जाते?

18 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the formula to find Profit% ?

नफा % शोधण्याचे सूत्र काय आहे?

19 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is a profit ?

नफा म्हणजे काय?

20 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the selling price, if the profit is 5% for a computer table bought at Rs.1150/- with Rs.50/- as a transport charge?

ट्रान्सपोर्ट चार्ज म्हणून रु .50/- सह 1150/- मध्ये खरेदी केलेल्या कॉम्प्युटर टेबलसाठी नफा 5% असल्यास विक्री किंमत काय आहे?

21 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the formula to find selling price (S.P) if there is a loss?

नुकसान झाल्यास विक्री किंमत (S.P) शोधण्याचे सूत्र काय आहे?

 

22 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

How the ʹPrincipalʹ is denoted in simple interest calculation?

23 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the formula for the calculation of simple interest?

साध्या व्याजाची गणना करण्याचे सूत्र काय आहे?

24 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the formula to find Loss%?

तोटा % शोधण्याचे सूत्र काय आहे?

25 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the term, if an article is purchased?

एखादि वस्तू  विकत घेतल्यास त्याचे वर्णन कसे असेल ?

Your score is

The average score is 64%

0%

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 14
  • Total visitors : 504,460
error: Content is protected !!