ITI GURUJI

WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE SET 06 (NSQF)

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
7 votes, 4.3 avg
1280

W/CAL & SCIENCE 2nd YEAR

WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR TEST SET 06

कार्यशालेय गणित विषयाची दुसऱ्या वर्षाची  ONLINE  टेस्ट उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. आपण सर्वांनी याचा उपयोग करून घ्यावा. हे प्रश्न फक्त आय टी आय च नाही तर पुढील परीक्षेसाठी सुद्धा उपयुक्त आहेत. त्यामुळे याचा सराव अवश्य करावा.

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

1 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the other term used for reference table?

संदर्भ सारणीसाठी वापरलेली दुसरी संज्ञा कोणती?

2 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is a under estimate?

अंडर इस्टीमेट  काय आहे?

3 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the profit % if the cost price of 16 bolts is equal to the selling price of 12 bolts?

जर 16 बोल्टची किंमत 12 बोल्टच्या विक्री किंमतीच्या बरोबरीने असेल तर नफा % किती आहे?

4 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the main factor to be considered while preparing a detailed estimate?

तपशीलवार अंदाज तयार करताना कोणत्या मुख्य घटकाचा विचार केला पाहिजे?

5 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the selling price if the cost price is Rs.7282/- with a profit of Rs.208?

208 रुपयांच्या नफ्यासह किंमत किंमत 7282/- असल्यास विक्री किंमत काय आहे?

6 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the interest earned, if the principal is for Rs.12500/- maturity becomes to a amount of Rs.17500/-?

मुद्दल  रु. 12500/- असल्यास, ती रक्कम  परिपक्वता झाल्यास  रु 17500/- इतकी झाली,  तर काय व्याज मिळाले ?

7 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which standard schedule of rates to be considered for estimation?

अंदाजासाठी दरांचे कोणते मानक वेळापत्रक विचारात घ्यावे?

8 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the use of engineering drawing?

अभियांत्रिकी रेखांकनाचा काय उपयोग?

9 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the principal amount deposited, if the maturity proceeds to an amount of Rs.25000/- and interest earned Rs.6000/-?

व्याजाने रु .6000/- कमावल्यास आणि  परिपक्वता जमा झाल्यास जमा केलेली रक्कम 25000/- आहे,  मुख्य रक्कम काय आहे ?

10 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the matured amount for the deposit of Rs.5000/- and the simple interest earned for Rs.500/-?

5000/- च्या ठेवीसाठी  आणि 500/-  मिळवलेले साधे व्याज साठी किती परिपक्वता रक्कम आहे?

11 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the compounded amount, if the principal of Rs.30000/- and interest earned at 7% per annum is Rs.4347?

रु. 30000/- आणि वार्षिक 7% दराने मिळवलेले व्याज रु .4347 असल्यास, चक्रवाढ रक्कम किती आहे?

12 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the compound interest on a principal of Rs.25000/- after 3 years at the rate of 12% per annum?

12000 वार्षिक दराने 3 वर्षांनंतर 25000/- च्या मुद्दलावर चक्रवाढ व्याज किती आहे?

13 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the simple interest for the principal amount of Rs.100000 at 10% per annum for 1 year period?

1 वर्षाच्या कालावधीसाठी 10% वार्षिक दराने  Rs.100000 च्या मूळ रकमेसाठी साधे व्याज किती होईल ?

14 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the maturity amount if Rs.20000 is deposited at 5% compound interest per annum for 2 years?

2 वर्षांसाठी 5% चक्रवाढ व्याज दराने 20000 रुपये जमा केल्यास परिपक्वता रक्कम किती आहे?

15 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is an over estimate ?

ओव्हर इस्टिमेट  म्हणजे काय?

16 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which hand book referred by machine engineer?

मशीन इंजिनिअरने कोणत्या हँड बुकचा उल्लेख केला आहे?

17 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the compounded annual interest, for a loan amount of Rs.80000/- at 10% per annum for a period of 2 years?

2 वर्षांच्या कालावधीसाठी वार्षिक 10% दराने 80000/- च्या कर्जासाठी चक्रवाढ वार्षिक व्याज काय आहे ?

18 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is a hand book?

हँड बुक म्हणजे काय?

19 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the term used for the method of calculating various quantities and expenditure on a particular job or process ?

विशिष्ट जॉब किंवा प्रक्रियेवर विविध परिमाण आणि खर्च मोजण्याच्या पद्धतीसाठी कोणता शब्द वापरला जातो ?

20 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which authority publishes schedule of rates?

कोणते प्राधिकरण दरांचे वेळापत्रक प्रकाशित करते?

21 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the name of a booklet, the rates of various terms are indicated?

पुस्तिकेचे नाव काय आहे, विविध पदांचे दर सूचित केले आहेत?

22 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the other term of pocket reference in engineering works?

अभियांत्रिकी कार्यात पॉकेट संदर्भाची दुसरी संज्ञा कोणती आहे?

23 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the difference between the simple and the compound interest amount at 5% per annum for 2 years on a principal of Rs.20000/-?

रु .20000/-च्या मुद्दलावर 2 वर्षांसाठी वार्षिक 5% दराने साध्या आणि चक्रवाढ व्याज रकमेमध्ये काय फरक आहे?

24 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the interest earned, if the principal is Rs.12000/- becomes to an amount of Rs.15600/-?

रु. 12000/- मुद्दलाचे व्याजासहित  रु .15600/-  झाल्यास  झाल्यास किती व्याज मिळाले ?

25 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the term, for the details of materials, brand name, grade of quality, rating of current and voltage etc.?

साहित्याचा तपशील, ब्रँड नेम, गुणवत्तेचा दर्जा, करंट आणि व्होल्टेजचे रेटिंग इत्यादींसाठी कोणती संज्ञा आहे?

Your score is

The average score is 67%

0%

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 70
  • Total visitors : 505,221
error: Content is protected !!