ITI GURUJI

WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE SET 05 (NSQF)

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
17 votes, 3.4 avg
1624

W/CAL & SCIENCE 2nd YEAR

WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR TEST SET 05

कार्यशालेय गणित विषयाची दुसऱ्या वर्षाची  ONLINE  टेस्ट उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. आपण सर्वांनी याचा उपयोग करून घ्यावा. हे प्रश्न फक्त आय टी आय च नाही तर पुढील परीक्षेसाठी सुद्धा उपयुक्त आहेत. त्यामुळे याचा सराव अवश्य करावा.

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR

1 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Who prepares the cost of estimation?

अंदाजाचा खर्च कोण तयार करतो?

2 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the weight of the iron ball has volume of 250 cc and density 7.5 gm/cc?

250 cc घनफळ आणि 7.5 gm/cc घनता असलेल्या लोखंडी बॉलचे वजन चे   किती असेल ?

3 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which IE rules are to be verified on completion of wiring on any new installation?

कोणत्याही नवीन installation वर वायरिंग पूर्ण झाल्यावर कोणत्या IE नियमांची पडताळणी करायची असते ?

4 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the total cost to assemble 10 personal computer systems, spares cost as given for one system: 1 TB hard disc Rs.4500/-, Intel i3 mother board Rs.7000/-, SMPS Rs.2500/-, monitor Rs.6000/-, keyboard Rs.1000/-, other material cost (Switches, USB, Cables etc.,) Rs.6500/-?

एका सिस्टिमसाठी दिलेल्या स्पेअर्सची किंमत: 1 टीबी हार्ड डिस्क रु .4500/-, इंटेल आय 3 मदर बोर्ड रु .7000/-, एसएमपीएस रु .2500/-, मॉनिटर रु. 6000/-, कीबोर्ड रु .1000/-, इतर साहित्याची किंमत (स्विचेस, यूएसबी, केबल्स इ.) रु .6500/- असल्यास, 10 पर्सनल कॉम्प्युटर सिस्टीम एकत्र करण्यासाठी एकूण खर्च किती येईल  ?

5 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the total wattage in a room if 2 tube lights of 50W rating, 2 fans of 80W rating, 2 numbers of light points of 60W rating, one fan point of 60W rating and one 3 pin socket of 100W rating?

50W रेटिंगचे 2 ट्यूब लाइट्स, 80W रेटिंगचे 2 पंखे, 60W रेटिंगचे 2 लाईट पॉइंट्स, 60W रेटिंगचे एक फॅन पॉइंट आणि 100W रेटिंगचे एक 3 पिन सॉकेट असल्यास खोलीतील एकूण वॅटेज किती आहे?

6 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the estimation of milling cost of a rectangular block size 100 X 80 X60 mm, if cost of the milling is Rs.2/sq.cm?

आयताकृती ब्लॉक 100 X 80 X60 मिमी च्या मिलिंग खर्चाचा अंदाज काय आहे, जर मिलिंगची किंमत 2/sq.cm असेल तर?

7 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which one is the most reliable estimate?

सर्वात विश्वसनीय अंदाज कोणता आहे?

8 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which specification is other than general specification?

सामान्य तपशील व्यतिरिक्त कोणते स्पेसिफिकेशन आहे?

9 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the total estimation cost for making the component of 8 drilled hole dia 10 mm and 4 Numbers of M6 taps in the plate, if Rs.8/- per drilled holes and Rs.12 per drill and tap?

जर रु. 8/-प्रति ड्रिल केलेले होल आणि 12 रुपये प्रति ड्रिल आणि टॅप खर्च असतील तर?
डाय 10 एमएम प्लेटमध्ये 8 ड्रिल होल  आणि  M6 टॅप्सचे 4 नग  तयार करण्यासाठी एकूण अंदाजे खर्च किती आहे,?

10 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the minimum permissible area of conductor (U/G cable) for three and half cores cable?

साडेतीन कोर केबलसाठी कंडक्टर (यू/जी केबल) चे किमान अनुज्ञेय क्षेत्र किती आहे?

11 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which one is related to estimation of work?

खालील पैकी कोणते  कामाच्या अंदाजाशी संबंधित आहे?

12 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is a total cost?

एकूण खर्च किती आहे?

13 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the total labour charges for a particular wiring work completed in 2 days by one electrician and one helper.(Electrician @ ₹800/day and helper @ ₹ 400/day)

(इलेक्ट्रीशियन @ 800/दिवस आणि मदतनीस ₹ 400/दिवस) असल्यास एका इलेक्ट्रीशियन आणि एका हेल्पर  ने 2 दिवसात पूर्ण केलेल्या विशिष्ट वायरिंग कामासाठी एकूण श्रम शुल्क किती होईल ?

14 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What percentage of water absorbed by a good building stone?

चांगल्या बिल्डींग गडाने किती टक्के पाणी शोषले जाते?

15 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the weight of a rectangular block of a cost iron of 250cm X 20cm X 8cm (density of cast iron is 7.8 gm/cm³)?

250 सेमी X 20 सेमी X 8 सेमी (कास्ट लोहाची घनता 7.8 gm/cm³ आहे) च्या कास्ट लोहाच्या आयताकृती ब्लॉकचे वजन किती असेल ?

16 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the total cost of painting of a class room including ceiling, if the size of length is 6m, breadth is 5m and height is 4m. (Painting + labour cost Rs.150/- per sq.m) ?

कमाल मर्यादेसह वर्ग खोलीच्या पेंटिंगची एकूण किंमत किती होईल , जर लांबीचा आकार 6 मी असेल, रुंदी 5 मी असेल आणि उंची 4 मी असेल. (चित्रकला + श्रम किंमत 150/- प्रति चौ.मी.)?

17 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What cables are used for 132KV lines?

132KV लाईन्ससाठी कोणत्या केबल्स वापरल्या जातात?

18 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the estimation of labour charge for making inside square of size 30 X 30 mm, if making charge Rs.500/10cm²?

रु. 500/10cm² आकारल्यास 30 X 30 मिमी आकाराचे स्क्वेअर  बनवण्यासाठी लेबर चार्जेस किती असू शकतो ?

 

19 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the relative permittivity of rubber?

रबरची सापेक्ष परवानगी काय आहे?

20 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the total construction cost of a house construction area of 3000 sq.ft. (cost of construction Rs.2000/- per sq.ft including material and labour)?

3000 चौरस फूट घराच्या बांधकाम क्षेत्राची एकूण बांधकाम किंमत किती आहे? (बांधकाम खर्च रु. 2000/- प्रति चौरस फूट,  साहित्य आणि मजुरीसह)?

21 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which one is included in machining estimation sheet?

मशीनिंग अंदाज पत्रकात कोणता समाविष्ट आहे?

22 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the total cost of Air-conditioners installed in a college, 40 class room-each 1 Airconditioner, Computer lab 5 Air- conditioners and conference hall 5 Air-conditioners (Cost of one air conditioner Rs.30000/- including installation)?

एका एअर कंडिशनरची किंमत 30000/-इंस्टॉलेशनसह असल्यास 40 वर्ग खोली-प्रत्येकी 1 एअर कंडिशनर, कॉम्प्युटर लॅब 5 एअर कंडिशनर आणि कॉन्फरन्स हॉल 5 एअर कंडिशनर तर  महाविद्यालयात बसवलेल्या एअर कंडिशनरची एकूण किंमत किती आहे,   ?

23 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which of the impurity in cast iron makes it hard and brittle?

कास्ट लोहातील कोणती अशुद्धता ती कठोर आणि ठिसूळ बनवते?

24 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the minimum permissible size of aluminium wire used in estimation?

अंदाजामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या अॅल्युमिनियमच्या तारांचा किमान अनुज्ञेय आकार किती आहे?

25 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What describes the detailed specification for the item of work?

कामाच्या आयटमसाठी तपशीलवार तपशीलाचे वर्णन काय आहे?

Your score is

The average score is 65%

0%

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 83
  • Total visitors : 505,228
error: Content is protected !!