have any questions?
9421989575
ititechguru@gmail.com
WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR MCQ TEST
0%
0 votes, 0 avg
96

1 hours 40 minutes

1 hours 40 minutes


W/CAL & SCIENCE 2nd YEAR

वर्कशॉप गणित 2nd YEAR MOCK TEST (400 प्रश्न )

  • एकूण 400 प्रश्न (आणि अजून ADD होणार )
  • २५ प्रश्नांची टेस्ट, प्रत्येक वेळेस वेगळे प्रश्न  
  • सोपी मांडणी त्यामुळे फक्त आणि फक्त प्रश्नोत्तर यावरच लक्ष. 
  • सराव करा, सर्व दिलेली उत्तरे, बरोबर / चूकीचे  उत्तरे. याच विश्लेषण करा. आणि परत सराव करा. 
  • लक्षात ठेवा आपल्याला फक्त आय टी आय च्याच नव्हे तर पुढील सर्व स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवायचे आहे. 
  • हे सर्व प्रश्न रेल्वे, इस्रो, भेल, DRDO, BARC, ओर्डनंस FACTORY,  व इतर सरकारी नोकरीतील  स्पर्धा परीक्षेसाठी उपयुक्त आहेत, ज्याची पात्रता आय टी आय आहे.  

आपल्याला पास झाल्याचे CERTIFACTE मिळेल. आणि हो  तो आपला हक्क देखील आहे.

1 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

How much force is required to move an object weights 20 kg, if the value of m = 0.24?  जर m = 0.24   मूल्य असेल तर २० किलोग्राम वस्तूचे वजन स्थानांतरित किती बळाची आवश्यकता आहे?

2 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

How the years is denoted in simple interest calculations?

साध्या व्याज गणनेत वर्षे कशी दर्शविली जातात?

3 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the total cost of Air-conditioners installed in a college, 40 class room-each 1 Airconditioner, Computer lab 5 Air- conditioners and conference hall 5 Air-conditioners (Cost of one air conditioner Rs.30000/- including installation)?

एका एअर कंडिशनरची किंमत 30000/-इंस्टॉलेशनसह असल्यास 40 वर्ग खोली-प्रत्येकी 1 एअर कंडिशनर, कॉम्प्युटर लॅब 5 एअर कंडिशनर आणि कॉन्फरन्स हॉल 5 एअर कंडिशनर तर  महाविद्यालयात बसवलेल्या एअर कंडिशनरची एकूण किंमत किती आहे,   ?

4 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of the lamina? लॅमिनाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

5 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the estimation of milling cost of a rectangular block size 100 X 80 X60 mm, if cost of the milling is Rs.2/sq.cm?

आयताकृती ब्लॉक 100 X 80 X60 मिमी च्या मिलिंग खर्चाचा अंदाज काय आहे, जर मिलिंगची किंमत 2/sq.cm असेल तर?

6 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of x if 11x+4=37?

11x+4=37  असल्यास x चे मूल्य काय आहे?

7 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of 14x+3y+25x+2y? 14x+3y+25x+2y चे मूल्य काय आहे?

8 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of the irregular surfaces? अनियमित पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

9 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the formula for compound interest, if compounded Annually?

वार्षिक चक्रवाढ केल्यास चक्रवाढ व्याजाचे सूत्र काय आहे?

10 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which process produce equilibrium conditions?

कोणत्या प्रक्रियेमुळे समतोल परिस्थिती निर्माण होते?

11 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What kind of friction is called if two objects are in contact at rest? जर दोन वस्तू विश्रांतीच्या संपर्कात असतील तर कोणत्या प्रकारचे घर्षण म्हणतात?

12 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of 1/aᵐ?

1/aᵐ ची किंमत काढा ?

13 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the difference between the simple and the compound interest amount at 5% per annum for 2 years on a principal of Rs.20000/-?

रु .20000/-च्या मुद्दलावर 2 वर्षांसाठी वार्षिक 5% दराने साध्या आणि चक्रवाढ व्याज रकमेमध्ये काय फरक आहे?

14 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the unit of strain?  स्ट्रेन (तणाव ) एकक काय आहे?

15 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

How co-efficient of friction is expressed?  को इफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन व्यक्त केले जाते?

16 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the relative permittivity of rubber?

रबरची सापेक्ष परवानगी काय आहे?

17 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of irregular shape by simpsonʹs is rule? सिम्पसन नियम नुसार अनियमित आकाराचे क्षेत्रफळ म्हणजे  आहे?

18 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Where the centre of gravity of a circle lies? वर्तुळाच्या गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र कोठे आहे?

19 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of the irregular surfaces? अनियमित पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

20 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the direction of frictional force against a motional object?  गतिशील वस्तूच्या विरुद्ध घर्षण शक्तीची दिशा काय आहे?

21 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which law states that within elastic limit stress is directly proportional to strain? कोणत्या लॉ नुसार  तन्यता मर्यादा स्ट्रेस हा स्ट्रेन च्या प्रमाणात असतो ?

22 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the centre of gravity of a right circular cone from its base? उजव्या गोलाकार शंकूच्या गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र त्याच्या पायापासून किती असेल ?

23 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the compound interest on a principal of Rs.25000/- after 3 years at the rate of 12% per annum?

12000 वार्षिक दराने 3 वर्षांनंतर 25000/- च्या मुद्दलावर चक्रवाढ व्याज किती आहे?

24 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of shaded portion? छायांकित भागाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

25 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is a under estimate?

अंडर इस्टीमेट  काय आहे?

Your score is

The average score is 49%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!