ITI GURUJI

WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR MCQ TEST

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
0 votes, 0 avg
271

1 hours 40 minutes

1 hours 40 minutes


W/CAL & SCIENCE 2nd YEAR

वर्कशॉप गणित 2nd YEAR MOCK TEST (400 प्रश्न )

  • एकूण 400 प्रश्न (आणि अजून ADD होणार )
  • २५ प्रश्नांची टेस्ट, प्रत्येक वेळेस वेगळे प्रश्न  
  • सोपी मांडणी त्यामुळे फक्त आणि फक्त प्रश्नोत्तर यावरच लक्ष. 
  • सराव करा, सर्व दिलेली उत्तरे, बरोबर / चूकीचे  उत्तरे. याच विश्लेषण करा. आणि परत सराव करा. 
  • लक्षात ठेवा आपल्याला फक्त आय टी आय च्याच नव्हे तर पुढील सर्व स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवायचे आहे. 
  • हे सर्व प्रश्न रेल्वे, इस्रो, भेल, DRDO, BARC, ओर्डनंस FACTORY,  व इतर सरकारी नोकरीतील  स्पर्धा परीक्षेसाठी उपयुक्त आहेत, ज्याची पात्रता आय टी आय आहे.  

आपल्याला पास झाल्याचे CERTIFACTE मिळेल. आणि हो  तो आपला हक्क देखील आहे.

1 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the centre of gravity of the lamina? लॅमिनाच्या गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र काय आहे?

2 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What denotes the letter ʹRʹ in the given figure ?   दिलेल्या आकृतीत ʹRʹ अक्षर काय दर्शविते ?

3 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which is elastic material? ELASTIC  सामग्री कोणती आहे?

4 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which process steel is heated in a carbonaceous atmosphere for the penetration of carbon?

कोणत्या  प्रक्रिया मध्ये  कार्बनच्या प्रवेशासाठी कार्बनयुक्त वातावरणात  स्टील गरम करतात ?

5 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of 14x+3y+25x+2y? 14x+3y+25x+2y चे मूल्य काय आहे?

6 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which principle of lubrication can be employed ? वंगणाचे कोणते तत्त्व वापरले जाऊ शकते?

7 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of 1 / aˉ⁵ ?

1 / aˉ⁵ चे मूल्य किती आहे?

8 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

How the profit / gain is expressed?

नफा / नफा कसा व्यक्त करतो ?

9 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which force acts on rivets ? रिवेट्सवर कोणती शक्ती कार्य करते?

10 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the formula to find the force if the object is just move up the plane? जर वस्तू फक्त plane वर हलवत असेल तर बल शोधण्याचे सूत्र काय आहे?

A. 

B. 

C. 

D.

11 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the name of the instrument used for lubrication? वंगणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या instrument चे नाव काय आहे?

12 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the tensile strain if a force of 3.2 KN is applied to a bar of original length 2800 mm extends the bar by 0.5 mm?

0.5 mm लांबी वाढवण्यासाठी  मूळ लांबी 2800 मिमीच्या बारवर 3.2 KN ची शक्ती लागू केल्यास टेन्साईल स्ट्रेस किती लागेल ?

13 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the centre of gravity of a right circular cone from its base? उजव्या गोलाकार शंकूच्या गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र त्याच्या पायापासून किती असेल ?

14 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the centre of gravity of the cone base 10cm and height 50 cm?  शंकूचा पाया  10cm आणि उंची 50 सेमी असेल तर  गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र किती असेल ?

15 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the estimation of labour charge for making inside square of size 30 X 30 mm, if making charge Rs.500/10cm²?

रु. 500/10cm² आकारल्यास 30 X 30 मिमी आकाराचे स्क्वेअर  बनवण्यासाठी लेबर चार्जेस किती असू शकतो ?

 

16 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of the lamina? लॅमिनाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

17 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the length of arc of a sector, whose perimeter is 64.8cm and radius is 12.4 cm? ज्या क्षेत्राची परिमिती 64.8 सेमी आणि त्रिज्या 12.4 सेमी आहे, अशा क्षेत्राच्या कर्णाची  लांबी किती आहे?

18 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of the lamina? लॅमिनाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

19 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the force required to move a 20 kg object with a co-efficient of friction is 0.24?  0.24 घर्षण गुणांक असलेल्या 20 किलो वस्तू हलविण्यासाठी कोणत्या शक्तीची आवश्यकता आहे?

20 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of the irregular surfaces? अनियमित पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

21 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which way the coolant acts as a lubricant?  कूलंट कोणत्या मार्गाने स्नेहक म्हणून कार्य करतो ?

22 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

How much force is required to stop a vehicle of mass 1000 kg running on a road with coefficient of friction between the tyres and the road is 0.4 ?    टायर आणि रस्ता यांच्यातील 0.4 घर्षण गुणांक असलेल्या रस्त्यावर चालणाऱ्या 1000 किलो वजनाच्या वाहनाला थांबवण्यासाठी किती फोर्स  आवश्यक आहे?

23 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which one of the following geometrical shapeʹs centre of gravity lies from its base is 1/3 of its height? खालीलपैकी कोणत्या भौमितिक आकाराचे गुरुत्वाकर्षण केंद्र त्याच्या पायाच्या 1/3 उंचीवर आहे?

24 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

How much will be the work done in moving a 10 kg object resing on a horizontal plane through a distance of 10 meter (assume m= 0.15)? आडव्या पातळीवर असलेली  10 किलो वस्तू 10 मीटरच्या अंतराने हलवण्यामध्ये किती कार्य  होईल (m = 0.15 गृहीत धरा)?

25 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the name of the region of a circle between any two point on the circumference? परिघातील कोणत्याही दोन बिंदूंमधील वर्तुळाच्या क्षेत्राचे नाव काय आहे? 

Your score is

The average score is 55%

0%

Also Read...

1 thought on “WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR MCQ TEST”

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 2,673
  • Total visitors : 399,633
error: Content is protected !!