have any questions?
9421989575
ititechguru@gmail.com
WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR MCQ TEST
0%
0 votes, 0 avg
35

1 hours 40 minutes

1 hours 40 minutes


W/CAL & SCIENCE 2nd YEAR

वर्कशॉप गणित 2nd YEAR MOCK TEST (400 प्रश्न )

  • एकूण 400 प्रश्न (आणि अजून ADD होणार )
  • २५ प्रश्नांची टेस्ट, प्रत्येक वेळेस वेगळे प्रश्न  
  • सोपी मांडणी त्यामुळे फक्त आणि फक्त प्रश्नोत्तर यावरच लक्ष. 
  • सराव करा, सर्व दिलेली उत्तरे, बरोबर / चूकीचे  उत्तरे. याच विश्लेषण करा. आणि परत सराव करा. 
  • लक्षात ठेवा आपल्याला फक्त आय टी आय च्याच नव्हे तर पुढील सर्व स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवायचे आहे. 
  • हे सर्व प्रश्न रेल्वे, इस्रो, भेल, DRDO, BARC, ओर्डनंस FACTORY,  व इतर सरकारी नोकरीतील  स्पर्धा परीक्षेसाठी उपयुक्त आहेत, ज्याची पात्रता आय टी आय आहे.  

आपल्याला पास झाल्याचे CERTIFACTE मिळेल. आणि हो  तो आपला हक्क देखील आहे.

1 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the cost price if the product is sold at ₹ 572 with a profit of ₹ 72?

₹ 72 च्या नफ्यासह उत्पादन ₹ 572 वर विकले तर त्याची किंमत किती आहे ?

2 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which is the correct statement? योग्य विधान कोणते आहे?

3 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is weight of an object could be moved by a force of 30 kg if co-efficient of friction is 0.0125? घर्षणाचे गुणांक 0.0125 असल्यास एखाद्या वस्तूचे वजन ३० किलो च्या जोराने  हलवले जाऊ शकते काय ?

4 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What causes the efficiency of a machine by maintaining the lubrication ?  वंगण कायम ठेवून यंत्राची कार्यक्षमता -----------  ?

5 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the weight of the iron ball has volume of 250 cc and density 7.5 gm/cc?

250 cc घनफळ आणि 7.5 gm/cc घनता असलेल्या लोखंडी बॉलचे वजन चे   किती असेल ?

6 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the name called biggest chord of the circle? वर्तुळाची सर्वात मोठी जीवा काय म्हणतात?

7 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of x if 13+x =20?  13+x = 20 असल्यास x चे मूल्य काय?

8 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which is the correct statement? योग्य विधान कोणते आहे?

9 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which heat treatment process is done to refine the grain structure of the steel?

स्टीलची ग्रेन  रचना सुधारण्यासाठी  कोणती उष्णता उपचार प्रक्रिया केली जाते?

10 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the centre of gravity of the lamina? लॅमिनाच्या गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र काय आहे?

11 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the formula to find Loss%?

तोटा % शोधण्याचे सूत्र काय आहे?

12 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the total cost of painting of a class room including ceiling, if the size of length is 6m, breadth is 5m and height is 4m. (Painting + labour cost Rs.150/- per sq.m) ?

कमाल मर्यादेसह वर्ग खोलीच्या पेंटिंगची एकूण किंमत किती होईल , जर लांबीचा आकार 6 मी असेल, रुंदी 5 मी असेल आणि उंची 4 मी असेल. (चित्रकला + श्रम किंमत 150/- प्रति चौ.मी.)?

13 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which is useful friction? कोणते उपयुक्त घर्षण आहे?

14 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the process of heat treatment?
उष्णता उपचार प्रक्रिया काय आहे?

15 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of irregular surfaces?  अनियमित पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

16 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which process produce equilibrium conditions?

कोणत्या प्रक्रियेमुळे समतोल परिस्थिती निर्माण होते?

17 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of x if 11x+4=37?

11x+4=37  असल्यास x चे मूल्य काय आहे?

18 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which is depends on the frictional force? घर्षण शक्तीवर कोणते अवलंबून असते?

19 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the expansion of (a+b+c)²?

(a+b+c)² चा विस्तार कसा होईल ?

20 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of 5x⁴ / 5x³ ?

5x⁴ / 5x³  चे मूल्य किती आहे?

21 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of conical object? शंकूच्या आकाराचे ऑब्जेक्टचे क्षेत्रफळ किती आहे?

22 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is a total cost?

एकूण खर्च किती आहे?

23 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the maximum percentage of stretch of its original length is allowable for elastic materials?

24 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is co-efficient of friction for pulling a load of 400 kg by a force of 40 kg? 40 किलोच्या बलाने 400 किलो भार ओढण्यासाठी घर्षण गुणांक काय आहे?

25 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of the irregular surfaces? अनियमित पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

Your score is

The average score is 39%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!