ITI GURUJI

WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR MCQ TEST

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
0 votes, 0 avg
260

1 hours 40 minutes

1 hours 40 minutes


W/CAL & SCIENCE 2nd YEAR

वर्कशॉप गणित 2nd YEAR MOCK TEST (400 प्रश्न )

  • एकूण 400 प्रश्न (आणि अजून ADD होणार )
  • २५ प्रश्नांची टेस्ट, प्रत्येक वेळेस वेगळे प्रश्न  
  • सोपी मांडणी त्यामुळे फक्त आणि फक्त प्रश्नोत्तर यावरच लक्ष. 
  • सराव करा, सर्व दिलेली उत्तरे, बरोबर / चूकीचे  उत्तरे. याच विश्लेषण करा. आणि परत सराव करा. 
  • लक्षात ठेवा आपल्याला फक्त आय टी आय च्याच नव्हे तर पुढील सर्व स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवायचे आहे. 
  • हे सर्व प्रश्न रेल्वे, इस्रो, भेल, DRDO, BARC, ओर्डनंस FACTORY,  व इतर सरकारी नोकरीतील  स्पर्धा परीक्षेसाठी उपयुक्त आहेत, ज्याची पात्रता आय टी आय आहे.  

आपल्याला पास झाल्याचे CERTIFACTE मिळेल. आणि हो  तो आपला हक्क देखील आहे.

1 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the youngs modulus if a wire of 2m long, 0.8 mm² in cross section increases its length by 1.6 mm on suspension of 8 kg weight from it?

8 किलो वजनाच्या निलंबनामुळे जर वायरची  लांबी 1.6 मिमी वाढते, तर  2 मीटर लांब, 0.8 mm² क्रॉस सेक्शनच्या वायर चे यंग्स मॉड्यूलस काय आहे ?

2 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is denoted as ʹIʹ?

ʹIʹ म्हणून काय दर्शविले जाते?

3 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which one is included in machining estimation sheet?

मशीनिंग अंदाज पत्रकात कोणता समाविष्ट आहे?

4 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the name of the region of a circle between any two point on the circumference? परिघातील कोणत्याही दोन बिंदूंमधील वर्तुळाच्या क्षेत्राचे नाव काय आहे? 

5 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What will be the approximate angle of inclination of an object if the co-efficient of friction m=0.84?

6 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which one of the following acts in between the wheels and roads, if vehicles are able to run on roads?  खालीलपैकी कोणते कार्य  चाक आणि रस्ते यांच्यामध्ये होते , जर वाहने रस्त्यावर धावत  असतील तर ?

7 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of ʹXʹ if x - y = 6 and x + y = 8?
x - y = 6 and x + y = 8  ची किंमत किती होईल ?

8 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of irregular surfaces whose equilateral triangle size is 20 mm? अनियमित पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ किती आहे ज्याचा समभुज त्रिकोणाचा आकार 20 मिमी आहे?

9 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the centre of gravity of the object ? खालील ऑब्जेक्टच्या गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र काय आहे?

10 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which one is the most reliable estimate?

सर्वात विश्वसनीय अंदाज कोणता आहे?

11 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What percentage of water absorbed by a good building stone?

चांगल्या बिल्डींग गडाने किती टक्के पाणी शोषले जाते?

12 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the total cost of painting of a class room including ceiling, if the size of length is 6m, breadth is 5m and height is 4m. (Painting + labour cost Rs.150/- per sq.m) ?

कमाल मर्यादेसह वर्ग खोलीच्या पेंटिंगची एकूण किंमत किती होईल , जर लांबीचा आकार 6 मी असेल, रुंदी 5 मी असेल आणि उंची 4 मी असेल. (चित्रकला + श्रम किंमत 150/- प्रति चौ.मी.)?

13 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which is equal to (a+b)²-(a-b)²?

(a+b) ²- (a-b)²  च्या बरोबरीचे कोणता आहे?

14 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the centre of gravity of the lamina? लॅमिनाच्या गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र काय आहे?

15 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the simple interest for the principal amount of Rs.100000 at 10% per annum for 1 year period?

1 वर्षाच्या कालावधीसाठी 10% वार्षिक दराने  Rs.100000 च्या मूळ रकमेसाठी साधे व्याज किती होईल ?

16 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

How co-efficient of friction is expressed?  को इफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन व्यक्त केले जाते?

17 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the ratio between lateral strain and longitudinal strain? बाजूकडील ताण आणि रेखांशाचा ताण यांच्यातील गुणोत्तर काय आहे ?

18 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the ratio of change in length to original length ? लांबीच्या मूळ लांबीच्या बदलाचे गुणोत्तर काय आहे ?

19 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the minimum permissible area of conductor (U/G cable) for three and half cores cable?

साडेतीन कोर केबलसाठी कंडक्टर (यू/जी केबल) चे किमान अनुज्ञेय क्षेत्र किती आहे?

20 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the multiplication value of 5a²b x 8a⁵b³?

21 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which is thermosetting plastic? या पैकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कोणते?

22 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of the circle, whose diameter is 50 cm? वर्तुळाचे क्षेत्रफळ किती आहे, ज्याचा व्यास 50 सेमी आहे?

23 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of 1 / aᵐ ? 1 / aᵐ चे मूल्य किती आहे?

24 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the name of the point ʹCʹ?  ʹCʹ बिंदूचे नाव काय आहे?

25 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

How much will be the work done in moving a 10 kg object resing on a horizontal plane through a distance of 10 meter (assume m= 0.15)? आडव्या पातळीवर असलेली  10 किलो वस्तू 10 मीटरच्या अंतराने हलवण्यामध्ये किती कार्य  होईल (m = 0.15 गृहीत धरा)?

Your score is

The average score is 55%

0%

Also Read...

1 thought on “WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR MCQ TEST”

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 10
  • Total visitors : 361,907
error: Content is protected !!