ITI GURUJI

WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR MCQ TEST

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
0 votes, 0 avg
229

1 hours 40 minutes

1 hours 40 minutes


W/CAL & SCIENCE 2nd YEAR

वर्कशॉप गणित 2nd YEAR MOCK TEST (400 प्रश्न )

  • एकूण 400 प्रश्न (आणि अजून ADD होणार )
  • २५ प्रश्नांची टेस्ट, प्रत्येक वेळेस वेगळे प्रश्न  
  • सोपी मांडणी त्यामुळे फक्त आणि फक्त प्रश्नोत्तर यावरच लक्ष. 
  • सराव करा, सर्व दिलेली उत्तरे, बरोबर / चूकीचे  उत्तरे. याच विश्लेषण करा. आणि परत सराव करा. 
  • लक्षात ठेवा आपल्याला फक्त आय टी आय च्याच नव्हे तर पुढील सर्व स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवायचे आहे. 
  • हे सर्व प्रश्न रेल्वे, इस्रो, भेल, DRDO, BARC, ओर्डनंस FACTORY,  व इतर सरकारी नोकरीतील  स्पर्धा परीक्षेसाठी उपयुक्त आहेत, ज्याची पात्रता आय टी आय आहे.  

आपल्याला पास झाल्याचे CERTIFACTE मिळेल. आणि हो  तो आपला हक्क देखील आहे.

1 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is co-efficient of friction for pulling a load of 400 kg by a force of 40 kg? 40 किलोच्या बलाने 400 किलो भार ओढण्यासाठी घर्षण गुणांक काय आहे?

2 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which is elastic material? ELASTIC  सामग्री कोणती आहे?

3 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which is thermosetting plastic? या पैकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कोणते?

4 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the circumference of a circle whose diameter is 7 cm? ज्या वर्तुळाचा व्यास 7 सेमी आहे त्याचा परिघ किती आहे?

5 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the length of arc of a sector whose radius is 3.6 cm and angle is 36°? ज्या क्षेत्राची त्रिज्या 3.6 सेमी आणि कोन 36°, आहे त्या क्षेत्राच्या कमानाची लांबी किती आहे?

6 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the centre of gravity of the cone base 10cm and height 50 cm?  शंकूचा पाया  10cm आणि उंची 50 सेमी असेल तर  गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र किती असेल ?

7 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What kind of friction is called if two objects are in contact at rest? जर दोन वस्तू विश्रांतीच्या संपर्कात असतील तर कोणत्या प्रकारचे घर्षण म्हणतात?

8 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of irregular shape by simpsonʹs is rule? सिम्पसन नियम नुसार अनियमित आकाराचे क्षेत्रफळ म्हणजे  आहे?

9 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is a under estimate?

अंडर इस्टीमेट  काय आहे?

10 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What cables are used for 132KV lines?

132KV लाईन्ससाठी कोणत्या केबल्स वापरल्या जातात?

11 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which is used to reduce the friction in machine parts?  मशीनच्या भागांमध्ये घर्षण कमी करण्यासाठी कोणत्या चा वापर केला जातो?

12 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which law states that within elastic limit stress is directly proportional to strain? कोणत्या लॉ नुसार  तन्यता मर्यादा स्ट्रेस हा स्ट्रेन च्या प्रमाणात असतो ?

13 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the circumference of a semi circle? अर्धवर्तुळाचा परिघ किती आहे?

14 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

घर्षणाचा नियम कोणता?

15 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the purpose of tempering a steel?

16 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the radius of the circle if the angle of sector is 90° and the area of the circle is 196 cm² ? सेक्टरचा कोन 90° आणि वर्तुळाचे क्षेत्रफळ 196 cm² असेल तर वर्तुळाची त्रिज्या किती?

 

17 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the interest earned, if the principal is for Rs.12500/- maturity becomes to a amount of Rs.17500/-?

मुद्दल  रु. 12500/- असल्यास, ती रक्कम  परिपक्वता झाल्यास  रु 17500/- इतकी झाली,  तर काय व्याज मिळाले ?

18 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of ʹXʹ if x - y = 6 and x + y = 8?
x - y = 6 and x + y = 8  ची किंमत किती होईल ?

19 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of shaded portion? छायांकित भागाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

20 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of the circle, if the circumference of the circle is 44cm? जर वर्तुळाचा परिघ 44cm असेल तर वर्तुळाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

21 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the process of heat treatment?
उष्णता उपचार प्रक्रिया काय आहे?

22 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

How co-efficient of friction is expressed?  को इफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन व्यक्त केले जाते?

23 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of the lamina? लॅमिनाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

24 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of irregular surfaces whose equilateral triangle size is 20 mm? अनियमित पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ किती आहे ज्याचा समभुज त्रिकोणाचा आकार 20 मिमी आहे?

25 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which one is included in machining estimation sheet?

मशीनिंग अंदाज पत्रकात कोणता समाविष्ट आहे?

Your score is

The average score is 53%

0%

Also Read...

1 thought on “WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR MCQ TEST”

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 45
  • Total visitors : 326,096
error: Content is protected !!