ITI GURUJI

WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR MCQ TEST

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
0 votes, 0 avg
430

1 hours 40 minutes

1 hours 40 minutes


W/CAL & SCIENCE 2nd YEAR

वर्कशॉप गणित 2nd YEAR MOCK TEST (400 प्रश्न )

  • एकूण 400 प्रश्न (आणि अजून ADD होणार )
  • २५ प्रश्नांची टेस्ट, प्रत्येक वेळेस वेगळे प्रश्न  
  • सोपी मांडणी त्यामुळे फक्त आणि फक्त प्रश्नोत्तर यावरच लक्ष. 
  • सराव करा, सर्व दिलेली उत्तरे, बरोबर / चूकीचे  उत्तरे. याच विश्लेषण करा. आणि परत सराव करा. 
  • लक्षात ठेवा आपल्याला फक्त आय टी आय च्याच नव्हे तर पुढील सर्व स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवायचे आहे. 
  • हे सर्व प्रश्न रेल्वे, इस्रो, भेल, DRDO, BARC, ओर्डनंस FACTORY,  व इतर सरकारी नोकरीतील  स्पर्धा परीक्षेसाठी उपयुक्त आहेत, ज्याची पात्रता आय टी आय आहे.  

आपल्याला पास झाल्याचे CERTIFACTE मिळेल. आणि हो  तो आपला हक्क देखील आहे.

1 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of a x a² x a³ x a⁴ ?

a x a² x a³ x a⁴ चे मूल्य काय आहे?

2 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the name called biggest chord of the circle? वर्तुळाची सर्वात मोठी जीवा काय म्हणतात?

3 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the compounded annual interest, for a loan amount of Rs.80000/- at 10% per annum for a period of 2 years?

2 वर्षांच्या कालावधीसाठी वार्षिक 10% दराने 80000/- च्या कर्जासाठी चक्रवाढ वार्षिक व्याज काय आहे ?

4 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of x if (x + 2) / 2 = 19?

(x + 2) / 2 = 19 असल्यास x चे मूल्य काय आहे?

5 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the formula for bulk modulus ? बल्क मॉड्यूलसचे सूत्र काय आहे ?

6 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the maximum percentage of stretch of its original length is allowable for elastic materials?

7 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

How much force is required to stop a vehicle of mass 1000 kg running on a road with coefficient of friction between the tyres and the road is 0.4 ?    टायर आणि रस्ता यांच्यातील 0.4 घर्षण गुणांक असलेल्या रस्त्यावर चालणाऱ्या 1000 किलो वजनाच्या वाहनाला थांबवण्यासाठी किती फोर्स  आवश्यक आहे?

8 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of the irregular surfaces? अनियमित पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

9 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the formula to find the force if the object is just move up the plane? जर वस्तू फक्त plane वर हलवत असेल तर बल शोधण्याचे सूत्र काय आहे?

A. 

B. 

C. 

D.

10 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of the irregular surfaces? अनियमित पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

11 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the profit amount, if the i - phone cost price is Rs.50000/- and selling price is Rs.70000/-?

आय- फोनची किंमत 50000/- आणि विक्री किंमत 70000/- असल्यास नफ्याची रक्कम काय आहे?

12 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the formula for area of the circle? वर्तुळाच्या क्षेत्रफळाचे सूत्र काय आहे?

13 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What will be the approximate angle of inclination of an object if the co-efficient of friction m=0.84?

14 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the name of the instrument used for lubrication? वंगणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या instrument चे नाव काय आहे?

15 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the formula for area of the semi circle? अर्धवर्तुळाच्या क्षेत्रफळाचे सूत्र काय आहे?

16 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the compounded amount, if the principal of Rs.30000/- and interest earned at 7% per annum is Rs.4347?

रु. 30000/- आणि वार्षिक 7% दराने मिळवलेले व्याज रु .4347 असल्यास, चक्रवाढ रक्कम किती आहे?

17 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is denoted as ʹIʹ?

ʹIʹ म्हणून काय दर्शविले जाते?

18 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of (a⁵)⁷?

(a⁵)⁷ चे मूल्य काय आहे?

19 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the principal amount deposited, if the maturity proceeds to an amount of Rs.25000/- and interest earned Rs.6000/-?

व्याजाने रु .6000/- कमावल्यास आणि  परिपक्वता जमा झाल्यास जमा केलेली रक्कम 25000/- आहे,  मुख्य रक्कम काय आहे ?

20 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of 14x+3y+25x+2y? 14x+3y+25x+2y चे मूल्य काय आहे?

21 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the area of the lamina? लॅमिनाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

22 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the maturity amount if Rs.20000 is deposited at 5% compound interest per annum for 2 years?

2 वर्षांसाठी 5% चक्रवाढ व्याज दराने 20000 रुपये जमा केल्यास परिपक्वता रक्कम किती आहे?

23 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which specification is other than general specification?

सामान्य तपशील व्यतिरिक्त कोणते स्पेसिफिकेशन आहे?

24 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What cables are used for 132KV lines?

132KV लाईन्ससाठी कोणत्या केबल्स वापरल्या जातात?

25 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which lubrication system is provided with a ring oiler to splash lub-oil continuously around the parts?  कोणत्या वंगण प्रणालीला रिंग ऑईलर प्रदान केले जाते जे भागांभोवती सतत लुब-ऑईल स्प्लॅश करतात?

Your score is

The average score is 53%

0%

Also Read...

1 thought on “WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR MCQ TEST”

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 0
  • Total visitors : 505,262
error: Content is protected !!