ITI GURUJI

TURNER 1st YEAR THEORY MOCK TEST-20

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
800
Created by ITI GURUJI

TURNER 1st YEAR

ITI TURNER 1st YEAR MCQ SET 20

TURNER 1st YEAR थिअरी  विषयाची पहिल्या  वर्षाची  ONLINE  टेस्ट   आपल्या या वेबसाइट वर इंग्रजी व मराठीत  उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. पहिल्या वर्षाचे या विषयाचे ऑनलाइन प्रश्नोत्तरे सर्वच प्रशिक्षणार्थी यांना खूपच उपयोगी आणि महत्वपूर्ण ठरणार आहेत.     काही प्रश्नाविषयी, उत्तरा विषयी शंका असेल, अडचण असेल, दुरुस्ती असेल तर कॉमेंट करून नक्की कळवा.

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

 

1 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the cleaning tool?
साफसफाईच्या टूलाचे नाव काय आहे?

Question Image

2 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Identify the method of taper turning?
टेपर टर्निंगची पद्धत ओळखा?

Question Image

3 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which is the smallest unit of angular measurement? कोनीय मापनाचे सर्वात लहान एकक कोणते आहे?

4 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Identify the part named as ‘X’ in a taper turning attachment?
टेपर टर्निंग अटॅचमेंटमधील 'X' नावाचा भाग ओळखा?

Question Image

5 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the use of a sine bar? साइन बारचा उपयोग काय आहे?

6 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which part of the combination set is shown below?
कॉम्बिनेशन सेट चा कोणता भाग खाली दर्शविला आहे?

Question Image

7 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the maximum size of drill can be hold in sensitive drilling machine? संवेदनशील ड्रिलिंग मशिनमध्ये ड्रिलचा जास्तीत जास्त आकार किती असू शकतो?

8 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

How is the filler material distributed in the joint in braze welding? ब्रेझ वेल्डिंगमध्ये जॉइंटमध्ये फिलर सामग्री कशी वितरित केली जाते?

9 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is height of slip packing to determine the taper angle?
टेपर अँगल निर्धारित करण्यासाठी स्लिप पॅकिंगची उंची किती आहे?

Question Image

10 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the formula for taper angle used for taper turning attachment? टेपर टर्निंग अटॅचमेंटसाठी वापरलेले टेपर अँगलचे सूत्र काय आहे?

11 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Select a suitable instrument for measuring angles? कोन मोजण्यासाठी योग्य साधन निवडा?

12 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Identify the taper turning method? टेपर टर्निंग पद्धत ओळखा?

Question Image

13 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the formula used for finding the amount of offset for taper turning? टेपर टर्निंगसाठी ऑफसेटची रक्कम शोधण्यासाठी कोणते सूत्र वापरले जाते?

14 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which instrument can measure angle up to an accuracy of 5 minutes? कोणते उपकरण 5 मिनिटांच्या अचूकतेपर्यंत कोन मोजू शकते?

15 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which part is pivoted to the disc of vernier bevel protractor? व्हर्नियर बेव्हल प्रोट्रॅक्टरच्या डिस्कमध्ये कोणता भाग जोडला जातो?

16 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which part of micrometer ensures a uniform pressure between the measuring faces? मायक्रोमीटरचा कोणता भाग मापन करणार्‍या चेहऱ्यांमधील एकसमान दाब सुनिश्चित करतो?

17 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the term if the difference between the maximum limit of size and minimum limit of size? आकाराची कमाल मर्यादा आणि आकाराची किमान मर्यादा यांच्यातील फरक असल्यास संज्ञा काय आहे?

18 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which is the formula used to find taper angle by compound slide method? कंपाऊंड स्लाइड पद्धतीने टेपर अँगल शोधण्यासाठी कोणते सूत्र वापरले जाते?

19 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of part marked as ‘X’? X' म्हणून मार्किंग केलेल्या भागाचे नाव काय आहे?

Question Image

20 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the use of drive pin in drive plate? ड्राइव्ह प्लेटमध्ये ड्राइव्ह पिनचा काय उपयोग आहे?

21 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

How many seconds is 1°? 1° किती सेकंद आहे?

22 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of part marked as ‘X’?
'X' म्हणून मार्किंग केलेल्या भागाचे नाव काय आहे?

Question Image

23 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the use of end cutting tool? एंड कटिंग टूलचा उपयोग काय आहे?

24 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which operation is used to increase the diameter of work slightly to get a press fit? प्रेस फिट होण्यासाठी जॉब चा व्यास किंचित वाढवण्यासाठी कोणते ऑपरेशन वापरले जाते?

25 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which type of measurement is taken using vernier bevel protractor?
व्हर्नियर बेव्हल प्रोट्रॅक्टर वापरून कोणत्या प्रकारचे मापन केले जाते?

Question Image

Your score is

The average score is 58%

0%

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

1 thought on “TURNER 1st YEAR THEORY MOCK TEST-20”

Comments are closed.

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 8
  • Total visitors : 503,565
error: Content is protected !!