ITI GURUJI

TURNER 1st YEAR THEORY MOCK TEST-19

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
461
Created by ITI GURUJI

TURNER 1st YEAR

ITI TURNER 1st YEAR MCQ SET 19

TURNER 1st YEAR थिअरी  विषयाची पहिल्या  वर्षाची  ONLINE  टेस्ट   आपल्या या वेबसाइट वर इंग्रजी व मराठीत  उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. पहिल्या वर्षाचे या विषयाचे ऑनलाइन प्रश्नोत्तरे सर्वच प्रशिक्षणार्थी यांना खूपच उपयोगी आणि महत्वपूर्ण ठरणार आहेत.     काही प्रश्नाविषयी, उत्तरा विषयी शंका असेल, अडचण असेल, दुरुस्ती असेल तर कॉमेंट करून नक्की कळवा.

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

 

1 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which part is marked as ‘X’? कोणता भाग 'X' म्हणून मार्किंग केलेला आहे?

Question Image

2 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which part of the lathe is locked while the form tool method is used for turning taper? टेपर टर्निंगसाठी फॉर्म टूल पद्धत वापरली जाते तेव्हा लेथचा कोणता भाग लॉक केला जातो?

3 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which method of brazing is commonly used to braze of carbide tip on a shank? शांक वरील कार्बाइडच्या टोकाला ब्रेझिंगची कोणती पद्धत वापरली जाते?

4 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What does the letter ‘S’ stands in the equation d=Y-2 (s+r) in taper measurement?
टेपर मापनात d=Y-2 (s+r) या समीकरणात 'S' अक्षर काय आहे?

Question Image

5 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which is the welding process, if base metal and filler is melted to form the joint? बेस मेटल आणि फिलर वितळवून जोड तयार केल्यास वेल्डिंग प्रक्रिया कोणती?

6 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which material is used for making the head of soldering iron? सोल्डरिंग लोहाचे हेड बनवण्यासाठी कोणती सामग्री वापरली जाते?

7 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which is the type of gas flame?
गॅस ज्वाला कोणत्या प्रकारची आहे?

Question Image

8 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of device?
उपकरणाचे नाव काय आहे?

Question Image

9 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which material is used for making nozzle for gas welding? गॅस वेल्डिंगसाठी नोजल तयार करण्यासाठी कोणती सामग्री वापरली जाते?

10 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the use of the formula in taper measurement?  tan θ = x - y /2H
टेपर मापन मध्ये सूत्राचा उपयोग काय आहे?

Question Image

11 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the reading of angular measurement based on vernier bevel protractor?
व्हर्नियर बेव्हल प्रोट्रेक्टरवर आधारित कोनीय मापनाचे वाचन काय आहे?

Question Image

12 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the method of carbide tip brazing?
कार्बाइड टिप ब्रेझिंगची पद्धत काय आहे?

Question Image

13 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

How to measure the diameter of the small end of a external taper precisely? बाह्य टेपरच्या लहान टोकाचा व्यास तंतोतंत कसा मोजायचा?

14 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the accuracy of the protractor head of a combination set? कॉम्बिनेशन सेटच्या प्रोट्रॅक्टर हेडची अचूकता काय आहे?

15 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the method of carbide tipped tool brazing?
कार्बाइड टिप्ड टूल ब्रेझिंगची पद्धत काय आहे?

Question Image

16 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Convert 8° 44’ into minutes? 8° 44' मिनिटांत रूपांतरित करायचे?

17 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which part of the combination set is used for measuring the angles? कॉम्बिनेशन सेट चा कोणता भाग कोन मोजण्यासाठी वापरला जातो?

18 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the isolating medium to prevent rapid cooling after brazing a tipped tool? टिप केलेल्या टूलाला ब्रेझिंग केल्यानंतर जलद थंड होण्यापासून रोखण्यासाठी वेगळे करणारे माध्यम कोणते आहे?

19 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Calculate the least count of V.B.P if 20 div on main scale is divided into 12 equal parts मुख्य स्केलवर 20 div 12 समान भागांमध्ये विभागल्यास व्हर्नियर बेव्हल प्रोट्रॅक्टरची लिस्ट count गणना करा

20 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the process? प्रक्रियेचे नाव काय आहे?

Question Image

21 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which one is the disadvantage of taper turning by compound slide method? कंपाऊंड स्लाइड पद्धतीने टेपर टर्निंगचा तोटा कोणता आहे?

22 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which is the advantage of taper turning by compound slide method? कंपाऊंड स्लाइड पद्धतीने टेपर टर्निंगचा कोणता फायदा आहे?

23 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

How is the “length of sine bar “specified? "साइन बारची लांबी" कशी ठरवली जाते?

24 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the purpose of the beveled edges of the rule in a vernier bevel protractor? व्हर्नियर बेव्हल प्रोट्रॅक्टरमध्ये रूलच्या बेव्हल किनाऱ्याचा हेतू काय आहे?

25 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which one is the disadvantage of using tail stock offset method? टेल स्टॉक ऑफसेट पद्धत वापरण्याचा कोणता तोटा आहे?

Your score is

The average score is 57%

0%

Exit

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 12
  • Total visitors : 505,185
error: Content is protected !!