ITI GURUJI

TURNER 1st YEAR THEORY MOCK TEST-18

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
298
Created by ITI GURUJI

TURNER 1st YEAR

ITI TURNER 1st YEAR MCQ SET 18

TURNER 1st YEAR थिअरी  विषयाची पहिल्या  वर्षाची  ONLINE  टेस्ट   आपल्या या वेबसाइट वर इंग्रजी व मराठीत  उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. पहिल्या वर्षाचे या विषयाचे ऑनलाइन प्रश्नोत्तरे सर्वच प्रशिक्षणार्थी यांना खूपच उपयोगी आणि महत्वपूर्ण ठरणार आहेत.     काही प्रश्नाविषयी, उत्तरा विषयी शंका असेल, अडचण असेल, दुरुस्ती असेल तर कॉमेंट करून नक्की कळवा.

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

 

1 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which method is preferred for producing small length taper with least accuracy? कमीत कमी अचूकतेसह लहान लांबीचे टेपर तयार करण्यासाठी कोणत्या पद्धतीला प्राधान्य दिले जाते?

2 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the least count of vernier height gauge? व्हर्नियर हाईट गेजची सर्वात कमी गणना किती आहे?

3 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the part shown as ‘x’ in the figure?
आकृतीत 'x' म्हणून दाखवलेला भाग कोणता?

Question Image

4 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Read the angle? कोन वाचा?

Question Image

5 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the angle of metric ACME thread ? मेट्रिक ACME थ्रेडचा कोन काय आहे?

6 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the part marked as ‘x’ in the height gauge shown?
दाखवलेल्या हाईट गेजमध्ये 'x' म्हणून मार्किंग केलेल्या भागाचे नाव काय आहे?

Question Image

7 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the type of carrier? कॅर्रीयर चा प्रकार काय आहे?

Question Image

8 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Why the ball center is preferred in tail stock offset method? टेल स्टॉक ऑफसेट पद्धतीमध्ये बॉल सेंटरला प्राधान्य का दिले जाते?

9 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the main disadvantage of a braze welded joints? ब्रेज वेल्डेड जोड्यांचे मुख्य नुकसान काय आहे?

10 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of gear marked as ‘x’?
'x' म्हणून मार्किंग केलेल्या गियरचे नाव काय आहे?

Question Image

11 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the angle of a BIS metric thread? BIS मेट्रिक थ्रेडचा कोन काय आहे?

12 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the gear marked as ‘x’?
'x' म्हणून मार्किंग केलेल्या गियर काय आहे?

Question Image

13 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the gear marked as ‘x’?
'x' म्हणून मार्किंग केलेल्या गियर काय आहे?

Question Image

14 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What should be the heights of gauge block to be built to check the work angle of 30° using 150 mm sine bar? 150 मिमी साइन बार वापरून 30° कामाचा कोन तपासण्यासाठी गेज ब्लॉकची उंची किती असावी?

15 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which thread is recommended for pipe and pipe fittings? पाईप आणि पाईप फिटिंगसाठी कोणत्या थ्रेड ची शिफारस केली जाते?

16 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which thread is used for general purpose fastening? सामान्य हेतू फास्टनिंगसाठी कोणता थ्रेड वापरला जातो?

17 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the type of carrier?
कॅर्रीयर चा प्रकार काय आहे?

Question Image

18 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which method is used for turning steep taper? स्टेप टेपर टर्निंग करिता कोणती पद्धत वापरली जाते?

19 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the formula for finding the depth of a BIS metric thread? BIS मेट्रिक थ्रेडची खोली शोधण्याचे सूत्र काय आहे?

20 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the part marked as ‘X’?
'X' म्हणून मार्किंग केलेल्या भागाचे नाव काय आहे?

Question Image

21 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which welding method is more suitable for joining dissimilar metals readily? भिन्न धातू सहजपणे जोडण्यासाठी कोणती वेल्डिंग पद्धत अधिक योग्य आहे?

22 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Calculate the amount of off-set if total length of job = 80 mm and
tan α = 5°45’?
2 कामाची एकूण लांबी = 80 मिमी आणि असल्यास ऑफ-सेटची रक्कम मोजाटॅन α = 5°45'?2

23 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the purpose of welding accessory?
वेल्डिंग ऍक्सेसरीचा उद्देश काय आहे?

Question Image

24 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What does the letter Y stands in the equation d= Y – 2 (s+r) in taper measurement?
टेपर मापनात, d = Y – 2 (s+r) या समीकरणात Y अक्षर काय आहे ?

Question Image

25 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

How many carriers are available in a set? एका सेटमध्ये किती कॅर्रीयर उपलब्ध आहेत?

Your score is

The average score is 49%

0%

Exit

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 9
  • Total visitors : 503,566
error: Content is protected !!