ITI GURUJI

TURNER 1st YEAR THEORY MOCK TEST-13

Facebook
WhatsApp
Telegram

 

0%
338
Created by ITI GURUJI

TURNER 1st YEAR

ITI TURNER 1st YEAR MCQ SET 13

TURNER 1st YEAR थिअरी  विषयाची पहिल्या  वर्षाची  ONLINE  टेस्ट   आपल्या या वेबसाइट वर इंग्रजी व मराठीत  उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. पहिल्या वर्षाचे या विषयाचे ऑनलाइन प्रश्नोत्तरे सर्वच प्रशिक्षणार्थी यांना खूपच उपयोगी आणि महत्वपूर्ण ठरणार आहेत.     काही प्रश्नाविषयी, उत्तरा विषयी शंका असेल, अडचण असेल, दुरुस्ती असेल तर कॉमेंट करून नक्की कळवा.

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

 

1 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which is the type of thread?
थ्रेडचा प्रकार कोणता?

Question Image

2 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which formula is used to find depth of ACME thread? ACME थ्रेड ची खोली शोधण्यासाठी कोणते सूत्र वापरले जाते?

3 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which angle is ground on ACME threading tool? ACME थ्रेडिंग टूलवर कोणता कोन ग्राउंड आहे?

4 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which one is the example for transmission of motion using thread ? थ्रेड वापरून गती प्रसारित करण्याचे उदाहरण कोणते आहे?

5 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Calculate the change gear required to cut 4mm pitch thread in a lathe having lead screw of 4mm (lathe stud gear (driver has 50 teeth) 4mm चा लीड स्क्रू (लेथ स्टड गियर (ड्रायव्हरला 50 दात आहेत) असलेल्या लेथमध्ये 4mm पिच थ्रेड कापण्यासाठी आवश्यक बदल गियरची गणना करा.

6 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the use of BSW thread? बीएसडब्ल्यू थ्रेडचा उपयोग काय आहे?

7 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which is the angle of buttress thread? बट्रेस थ्रेडचा कोन कोणता आहे?

8 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the angle of saw tooth thread? सॉ टूथ थ्रेडचा कोन काय आहे?

9 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the shape of buttress thread flank? बट्रेस थ्रेड फ्लँकचा आकार काय आहे?

10 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which is the element of thread?
थ्रेडचा घटक कोणता?

Question Image

11 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

A thread is represented as M12 x 1.5. What does represent the letter 12? एक थ्रेड M12 x 1.5 म्हणून दर्शविला जातो. 12 अक्षर काय दर्शवते?

12 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which method of holding is used for lengthy work to avoid over hanging? जास्त होल्डिंग टाळण्यासाठी लांब जॉबसाठी कोणती होल्डिंग पद्धत वापरली जाते?

13 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Calculate the change gear (driven gear) if driver is 50 teeth to cut 2.5mm pitch thread on a job by lathe having a lead screw of 5mm pitch? 5 मिमी पिचचा लीड स्क्रू असलेल्या लेथने कामावर 2.5 मिमी पिच थ्रेड कापण्यासाठी ड्रायव्हरचे 50 दात असल्यास चेंज गियर (चालित गियर) मोजा?

14 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of screw thread element marked as ‘X’?
'X' म्हणून मार्किंग केलेल्या स्क्रू थ्रेड घटकाचे नाव काय आहे?

Question Image

15 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the thread depth of square thread SQ60x9? स्क्वेअर थ्रेड SQ60x9 ची थ्रेड डेप्थ किती आहे?

16 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which formula is used to find crest width of a buttress thread? बट्रेस थ्रेडची क्रेस्ट रुंदी शोधण्यासाठी कोणते सूत्र वापरले जाते?

17 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the formula used to find flat width of a buttress thread? बट्रेस थ्रेडची सपाट रुंदी शोधण्यासाठी कोणते सूत्र वापरले जाते?

18 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which formula is used to find depth of buttress thread? बट्रेस थ्रेडची खोली शोधण्यासाठी कोणते सूत्र वापरले जाते?

19 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Calculate the driven gear required to cut 4mm pitch thread is a lathe having lead screw of 4mm with driven gear of 60 teeth? 4 mm पिच थ्रेड कापण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ड्रायव्हर गियरची गणना करा 60 दात असलेल्या ड्रायव्हर गियरसह 4 मिमीचा लीड स्क्रू असलेला लेथ आहे?

20 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which type of thread is used in screw jack spindle? स्क्रू जॅक स्पिंडलमध्ये कोणत्या प्रकारचा थ्रेड वापरला जातो?

21 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which is the type of thread?
थ्रेडचा प्रकार कोणता?

Question Image

22 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Calculate the change gear (driver gear) if driven gear has 120 teeth to cut 3mm pitch on a job using lathe having 6 mm pitch lead screw? 6 मिमी पिच लीड स्क्रू असलेल्या लेथचा वापर करून चालविलेल्या गियरला 3 मिमी पिच कापण्यासाठी 120 दात असल्यास चेंज गीअर (ड्रायव्हर गियर) मोजा?

23 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which is the type thread?
कोणत्या प्रकारचा थ्रेड आहे?

Question Image

24 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What does BIS stand for? BIS म्हणजे काय?

25 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which one is the use of thread?
थ्रेडचा वापर कोणता?

Question Image

Your score is

The average score is 48%

0%

Exit

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 111
  • Total visitors : 505,253
error: Content is protected !!