ITI GURUJI

TURNER 1st YEAR THEORY MOCK TEST-12

Facebook
WhatsApp
Telegram

 

0%
275
Created by ITI GURUJI

TURNER 1st YEAR

ITI TURNER 1st YEAR MCQ SET 12

TURNER 1st YEAR थिअरी  विषयाची पहिल्या  वर्षाची  ONLINE  टेस्ट   आपल्या या वेबसाइट वर इंग्रजी व मराठीत  उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. पहिल्या वर्षाचे या विषयाचे ऑनलाइन प्रश्नोत्तरे सर्वच प्रशिक्षणार्थी यांना खूपच उपयोगी आणि महत्वपूर्ण ठरणार आहेत.     काही प्रश्नाविषयी, उत्तरा विषयी शंका असेल, अडचण असेल, दुरुस्ती असेल तर कॉमेंट करून नक्की कळवा.

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

 

1 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the core dia of square thread 62 x 10 mm pitch? स्क्वेअर थ्रेड 62 x 10 मिमी पिचचा कोर व्यास किती आहे?

2 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of lathe accessory?
लेथ ऍक्सेसरीचे नाव काय आहे?

Question Image

3 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the lathe accessory?
लेथ ऍक्सेसरीचे नाव काय आहे?

Question Image

4 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the depth of square thread 60 x 5 mm pitch? स्क्वेअर थ्रेड 60 x 5 मिमी पिचची खोली किती आहे?

5 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the use of thread?
थ्रेडचा उपयोग काय?

Question Image

6 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the width of the tool to cut a square thread of 60 x 9 mm pitch? 60 x 9 मिमी पिचचा चौरस थ्रेड कापण्यासाठी टूलची रुंदी किती आहे?

7 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the core dia of square thread 75 x 11 mm pitch? स्क्वेअर थ्रेड 75 x 11 मिमी पिचचा कोर व्यास किती आहे?

8 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of lathe accessory?
लेथ ऍक्सेसरीचे नाव काय आहे?

Question Image

9 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What will happen if threading tool is set below center height? थ्रेडिंग टूल केंद्राच्या उंचीच्या खाली सेट केल्यास काय होईल?

10 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which type thread is used in lathe lead screw? लेथ लीड स्क्रूमध्ये कोणत्या प्रकारचा थ्रेड वापरला जातो?

11 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the lathe accessory?
लेथ ऍक्सेसरीचे नाव काय आहे?

Question Image

12 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Calculate the flat width of 10 mm pitch buttress thread? 10 मिमी पिच बट्रेस थ्रेडच्या सपाट रुंदीची गणना करा?

13 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Calculate the width of flat of buttress thread 6 mm pitch? बट्रेस थ्रेड 6 मिमी पिचच्या फ्लॅटच्या रुंदीची गणना करा?

14 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of lathe accessory?
लेथ ऍक्सेसरीचे नाव काय आहे?

Question Image

15 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the reason for providing buttress thread in carpentry vice? सुतारकामात बट्रेस थ्रेड देण्याचे कारण काय?

16 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is calculated by formula 0.75 x pitch? सूत्र 0.75 x पिच द्वारे काय मोजले जाते?

17 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which device uses buttress thread? कोणते उपकरण बट्रेस थ्रेड वापरते?

18 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the width of the tool to cut square thread of 30 x 3 mm pitch? 30 x 3 मिमी पिचचा चौरस थ्रेड कापण्यासाठी टूलची रुंदी किती आहे?

19 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Calculate the depth of buttress thread 60 mm diameter of 9 mm pitch? 9 मिमी पिचच्या 60 मिमी व्यासाच्या बट्रेस थ्रेडची खोली मोजा?

20 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the reason for using ACME thread in lathe lead screw? लेथ लीड स्क्रूमध्ये ACME थ्रेड वापरण्याचे कारण काय आहे?

21 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the relationship between pitch and depth of a buttress thread? पिच आणि बट्रेस थ्रेडची खोली यांचा काय संबंध आहे?

22 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Calculate the depth of buttress thread diameter 30 mm of pitch 3mm? बट्रेस थ्रेड व्यास 30 मिमी पिच 3 मिमी खोलीची गणना करा?

23 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is  in the formula Tan  = lead / ԓd to
calculate the lead of screw thread? काय आहेटॅन सूत्रामध्ये = आघाडी / ԓd तेस्क्रू थ्रेडच्या लीडची गणना करा?

24 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which formula is to find crest width of ACME thread? ACME धाग्याची क्रेस्ट रुंदी शोधण्यासाठी कोणते सूत्र आहे?

25 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the relationship between pitch and depth of a square thread? चौरस थ्रेड ची पिच आणि डेप्थ यांचा काय संबंध आहे?

Your score is

The average score is 55%

0%

Exit

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 111
  • Total visitors : 505,253
error: Content is protected !!