ITI GURUJI

TURNER 1st YEAR THEORY MOCK TEST-11

Facebook
WhatsApp
Telegram

 

0%
285
Created by ITI GURUJI

TURNER 1st YEAR

ITI TURNER 1st YEAR MCQ SET 11

TURNER 1st YEAR थिअरी  विषयाची पहिल्या  वर्षाची  ONLINE  टेस्ट   आपल्या या वेबसाइट वर इंग्रजी व मराठीत  उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. पहिल्या वर्षाचे या विषयाचे ऑनलाइन प्रश्नोत्तरे सर्वच प्रशिक्षणार्थी यांना खूपच उपयोगी आणि महत्वपूर्ण ठरणार आहेत.     काही प्रश्नाविषयी, उत्तरा विषयी शंका असेल, अडचण असेल, दुरुस्ती असेल तर कॉमेंट करून नक्की कळवा.

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

 

1 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What term indicate actual size of the abrasive grain? अब्रेसिव्ह ग्रेन साठी वास्तविक आकार कोणता शब्द दर्शवतो?

2 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the lubrication?
लुब्रीकेशन चे नाव काय आहे?

Question Image

3 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which mandrel is used for machining similar part where internal diameter vary slightly? अंतर्गत व्यास किंचित बदललेल्या समान भागाच्या मशीनिंगसाठी कोणता मँड्रेल वापरला जातो?

4 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the material to hold the abrasive particles together in a grinding wheel? ग्राइंडिंग व्हीलमध्ये अब्रेसिव्ह कण एकत्र ठेवण्यासाठी कोणती सामग्री आहे?

5 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of chuck that hardened steel sleeve having slits cut partly? चकचे नाव काय आहे ज्याला कठोर स्टीलचे स्लीव्ह अर्धवट कापले जाते?

6 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which wheel is used for grinding tough materials? कठीण पदार्थ ग्रायन्डींग साठी कोणते व्हील वापरले जाते?

7 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which mechanism is used for converting linear motion into rotary motion in plunger dial gauge? प्लंजर डायल गेजमध्ये रेखीय गतीचे रोटरी मोशनमध्ये रूपांतर करण्यासाठी कोणती यंत्रणा वापरली जाते?

8 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which mandrel is manufactured in order to reduce the number of mandrel? मँडरेलची संख्या कमी करण्यासाठी कोणती मँडरेल तयार केली जाते?

9 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of part marked as 'X'?
'X' म्हणून मार्किंग केलेल्या भागाचे नाव काय आहे?

Question Image

10 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the schedule of lubrication for lathe bed? लेथ बेडसाठी लुब्रीकेशन चे वेळापत्रक काय आहे?

11 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which is the cause of small particles of the material become embedded in the space between the grains of the grinding wheel? ग्राइंडिंग व्हीलच्या ग्रेन्स मधील जागेमध्ये मटेरीअल चे लहान कण कशामुळे होतात?

12 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of chuck?
चकचे नाव काय आहे?

Question Image

13 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of lubrication method?
लुब्रीकेशन पद्धतीचे नाव काय आहे?

Question Image

14 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which mandrels is NOT used in between lathe centers? लेथ सेंटर्समध्ये कोणते mandrels वापरले जात नाहीत?

15 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which chuck is mainly used for getting a very effective grip over the job? कोणत्या चकचा उपयोग मुख्यतः कामावर प्रभावी पकड मिळविण्यासाठी केला जातो?

16 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the lathe accessories?
लेथ अक्सेसरीजचे नाव काय आहे?

Question Image

17 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the representation of below symbol?
खालील चिन्हाचे प्रतिनिधित्व काय आहे?

Question Image

18 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which is the term used to express grinding wheels to hold the abrasive particle together? अपघर्षक कण एकत्र ठेवण्यासाठी ग्राइंडिंग चाके व्यक्त करण्यासाठी कोणता शब्द वापरला जातो?

19 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which bonding material is not affected by water, acid or normal temperature? कोणत्या बाँडिंग सामग्रीवर पाणी, आम्ल किंवा सामान्य तापमानाचा परिणाम होत नाही?

20 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which is used to support hollows end jobs? पोकळ शेवट जॉबना आधार देण्यासाठी कोणता वापरला जातो?

21 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the lubrication? लुब्रीकेशनचे नाव काय आहे?

Question Image

22 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which type of center is used in the end of the job if no counter sink hole is permitted? काउंटर सिंक होलची परवानगी नसल्यास जॉब च्या शेवटी कोणत्या प्रकारचे सेंटर वापरले जाते?

23 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the center? सेंटर चे नाव काय?

Question Image

24 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of part marked as ‘X’ in plunger type dial test indicator?
प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटरमध्ये 'X' म्हणून मार्किंग केलेल्या भागाचे नाव काय आहे?

Question Image

25 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the operation shown in the fig?
आकृती मध्ये दर्शविलेले ऑपरेशन काय आहे?

Question Image

Your score is

The average score is 52%

0%

Exit

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 14
  • Total visitors : 504,460
error: Content is protected !!