ITI GURUJI

TURNER 1st YEAR THEORY MOCK TEST-08

Facebook
WhatsApp
Telegram

 

0%
512
Created by ITI GURUJI

TURNER 1st YEAR

ITI TURNER 1st YEAR MCQ SET 08

TURNER 1st YEAR थिअरी  विषयाची पहिल्या  वर्षाची  ONLINE  टेस्ट   आपल्या या वेबसाइट वर इंग्रजी व मराठीत  उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. पहिल्या वर्षाचे या विषयाचे ऑनलाइन प्रश्नोत्तरे सर्वच प्रशिक्षणार्थी यांना खूपच उपयोगी आणि महत्वपूर्ण ठरणार आहेत.     काही प्रश्नाविषयी, उत्तरा विषयी शंका असेल, अडचण असेल, दुरुस्ती असेल तर कॉमेंट करून नक्की कळवा.

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

 

1 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What type of taper provided on the shank of lathe center? लेथ सेंटरच्या शांक वर कोणत्या प्रकारचे टेपर दिले जाते?

2 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which part is assembled in compound rest other than compound slide? कंपाऊंड स्लाइड व्यतिरिक्त कोणता भाग कंपाऊंड रेस्टमध्ये एकत्र केला जातो?

3 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the accessory shown in the figure with "C " ?
"C " ऍक्सेसरीचे नाव काय आहे?

Question Image

4 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the accessory marked ‘A’?
'A' मार्किंग ऍक्सेसरी काय आहे?

Question Image

5 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of part marked as ‘X’?
'X' म्हणून मार्किंग केलेल्या भागाचे नाव काय आहे?

Question Image

6 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the part marked ‘A’?
'A' ने  मार्किंग केलेल्या  भागाचे नाव काय आहे?

Question Image

7 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name the part marked 'Y' on headstock of lathe?
लेथच्या हेडस्टॉकवर 'Y' मार्किंग केलेल्या भागाचे नाव काय आहे?

Question Image

8 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the specification of center lathe wheel as ‘X’?
सेंटर लेथ व्हीलचे स्पेसिफिकेशन 'X' म्हणून काय आहे?

Question Image

9 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of part marked as ‘x’ in center laths?
सेंटर  लॅथमध्ये 'x' म्हणून मार्किंग केलेल्या भागाचे नाव काय आहे?

Question Image

10 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Where is the dead center fixed on lathe? लेथवर डेड  सेंटर  कोठे निश्चित केले आहे?

11 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of part marked as ‘x’ in center lathe?
सेंटर  लेथमध्ये 'x' म्हणून मार्किंग केलेल्या भागाचे नाव काय आहे?

Question Image

12 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the specification of center lathe marked as ‘X’?
'X' म्हणून मार्किंग केलेल्या सेंटर लेथचे वैशिष्ट्य काय आहे?

Question Image

13 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of part marked as ‘A’ in the cone pulley head stock of a lathe?
लेथच्या कोन  पुली हेड स्टॉकमध्ये 'A' म्हणून मार्किंग केलेल्या भागाचे नाव काय आहे?

Question Image

14 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of part marked as ‘x’ in center laths?
सेंटर  लॅथमध्ये 'x' म्हणून मार्किंग केलेल्या भागाचे नाव काय आहे?

Question Image

15 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the part ‘B’? 'B' भागाचे नाव काय आहे?

Question Image

16 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the inclined angle of dead center conical point? डेड  सेंटर  कोनीकल बिंदूचा कलते कोन काय आहे?

17 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is an accuracy of an independent four chuck in metric system? मेट्रिक प्रणालीमध्ये इंडिपेंडट फोर जॉ चकची अचूकता काय आहे?

18 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the specification of centre lathe marked ‘X’?
'X' ने  मार्किंग केलेल्या  सेंटर लेथचे वैशिष्ट्य काय आहे?

Question Image

19 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the part ‘B’?
'B' भागाचे नाव काय आहे?

Question Image

20 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of part marked ‘X’ in cone pulley head stock of lathe?
लेथच्या कोन पुली हेड स्टॉकमध्ये 'X' मार्किंग भागाचे नाव काय आहे?

Question Image

21 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of part marked ‘B’ in cone pulley head steel of lathe?
लेथच्या कोन पुली हेड स्टीलमध्ये 'B' मार्किंग भागाचे नाव काय आहे?

Question Image

22 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the accessory?
ऍक्सेसरीचे नाव काय आहे?

Question Image

23 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the center shown in the figure marked " A " ?
" A " ने  दाखवलेल्या  सेंटर चे नाव काय?

Question Image

24 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the center accommodates in the main spindle sleeve? मुख्य स्पिंडल स्लीव्हमध्ये सेंटर चे नाव काय आहे?

25 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of part marked as ‘x’ in center laths?
सेंटर  लॅथमध्ये 'x' म्हणून मार्किंग केलेल्या भागाचे नाव काय आहे?

Question Image

Your score is

The average score is 65%

0%

Exit

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 8
  • Total visitors : 503,565
error: Content is protected !!