ITI GURUJI

TURNER 1st YEAR THEORY MOCK TEST-05

Facebook
WhatsApp
Telegram

 

0%
245
Created by ITI GURUJI

TURNER 1st YEAR

ITI TURNER 1st YEAR MCQ SET 05

TURNER 1st YEAR थिअरी  विषयाची पहिल्या  वर्षाची  ONLINE  टेस्ट   आपल्या या वेबसाइट वर इंग्रजी व मराठीत  उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. पहिल्या वर्षाचे या विषयाचे ऑनलाइन प्रश्नोत्तरे सर्वच प्रशिक्षणार्थी यांना खूपच उपयोगी आणि महत्वपूर्ण ठरणार आहेत.     काही प्रश्नाविषयी, उत्तरा विषयी शंका असेल, अडचण असेल, दुरुस्ती असेल तर कॉमेंट करून नक्की कळवा.

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

 

1 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the angle marked ‘y’?
y' ने   मार्किंग केलेल्या   कोनाचे नाव काय आहे?

Question Image

2 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the tool shown in the figure by "A" ?

"A" ने दाखवलेल्या    टूल चे नाव काय आहे?

Question Image

3 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the angle marked ‘X’?
X' ने  मार्किंग केलेल्या   कोनाचे नाव काय आहे?

Question Image

4 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the property of tool material to resist sudden shock load? अचानक शॉक लोडचा प्रतिकार करण्यासाठी टूल मटेरीअलची मालमत्ता काय आहे?

5 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is angle between the side of the cutting edge to top face of the tool width wise? उपकरणाच्या रुंदीनुसार कटिंग एज ते टॉप फेस यामधील कोन किती आहे?

6 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which property of the cutting tool the amount of hardness possessed by a material at normal temperature? कटिंग टूलचा कोणता गुणधर्म सामान्य तापमानात मटेरीअलमध्ये किती कडकपणा असतो?

7 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which tool material have poor hardness property? कोणत्या टूल मटेरीअलमध्ये खराब कठोरता गुणधर्म आहे?

8 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which turning tool cutting edge is similar to boring tool? कोणते टर्निंग टूल कटिंग एज कंटाळवाण्या टूलसारखे आहे?

9 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is name of the angle marked ‘X’?

X' मार्किंग केलेल्या    कोनाचे नाव काय आहे?

Question Image

10 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the angle marked ‘B’?

B' ने  मार्किंग केलेल्या  कोनाचे नाव काय आहे?

Question Image

11 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the angle marked ‘X’? X' मार्किंग केलेल्या  कोनाचे नाव काय आहे?

Question Image

12 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the use of end cutting tool? एंड कटिंग टूलचा उपयोग काय आहे?

13 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which is the example of ferrous tool material? फेरस टूल्स मटेरीअलचे उदाहरण कोणते आहे?

14 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which angle is preventing the parting tool from getting jammed in the groove? कोणता कोन पार्टिंग टूलला ग्रूव्ह मध्ये जाम होण्यापासून रोखत आहे?

15 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the marked ‘X’?
मार्किंग 'X' चे नाव काय आहे?

Question Image

16 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which angle is control the geometry of chip formation? चिप निर्मितीची भूमिती कोणता कोन नियंत्रित करतो?

17 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the angle marked ‘X’?
X' मार्किंग कोनाचे नाव काय आहे?

Question Image

18 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is angle formed between the side cutting edge and a line perpendicular to the tool axis? साइड कटिंग एज आणि टूल अक्षावर लंब असलेली रेषा यांच्यामध्ये कोणता कोन तयार होतो?

19 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the tool shown in the figure by "y" ?

y ने दाखवलेल्या  टूलाचे नाव काय आहे?

Question Image

20 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which property avoid the breakage of cutting edge of tools? कोणते गुणधर्म टूल्स च्या कटिंग एज तुटण्यापासून बचाव करतात?

21 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of type of tool shown in the figure by " B "?
" B "  ने दाखवलेल्या  टूल्स च्या प्रकाराचे नाव काय आहे?

Question Image

22 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the angle marked ‘A’?

A'  ने मार्किंग केलेल्या  कोनाचे नाव काय आहे?

Question Image

23 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the part marked ‘X’?

X' मार्किंग  केलेल्या  भागाचे नाव काय आहे ?

Question Image

24 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which among the tool material belongs to non metallic tool material? टूल मटेरीअलपैकी कोणते मटेरीअल धातू नसलेल्या टूल मटेरीअलशी संबंधित आहे?

25 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Why the rake angle is provided? रेक अँगल का प्रदान केला जातो?

Your score is

The average score is 47%

0%

Exit

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 186
  • Total visitors : 376,239
error: Content is protected !!