ITI GURUJI

TURNER 1st YEAR THEORY MOCK TEST-01

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
2033
Created by ITI GURUJI

TURNER 1st YEAR

ITI TURNER 1st YEAR MCQ SET 01

TURNER 1st YEAR थिअरी  विषयाची पहिल्या  वर्षाची  ONLINE  टेस्ट   आपल्या या वेबसाइट वर इंग्रजी व मराठीत  उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. पहिल्या वर्षाचे या विषयाचे ऑनलाइन प्रश्नोत्तरे सर्वच प्रशिक्षणार्थी यांना खूपच उपयोगी आणि महत्वपूर्ण ठरणार आहेत.     काही प्रश्नाविषयी, उत्तरा विषयी शंका असेल, अडचण असेल, दुरुस्ती असेल तर कॉमेंट करून नक्की कळवा.

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

 

1 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is indicated as H7?
H7 म्हणून काय सूचित केले जाते?

Question Image

2 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Calculate the limits of the shaft 20H7/g6 if upper limits is -7 and lower limit is -20? वरची मर्यादा -7 आणि खालची मर्यादा -20 असल्यास शाफ्ट 20H7/g6 च्या मर्यादा मोजा?

3 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is Knurling? नर्लिंग म्हणजे काय?

4 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Calculate the tolerance from the given data 20+0.021-0.002? दिलेल्या डेटा 20+0.021-0.002 पासून सहनशीलतेची गणना करा?

5 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is a the type of fit?
फिटचा प्रकार काय आहे?

Question Image

6 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the fit?
फिटचे नाव काय आहे?

Question Image

7 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the maximum interference in the given fit?
दिलेल्या फिटमध्ये जास्तीत जास्त हस्तक्षेप किती आहे?

Question Image

8 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the grade ITO1 related to fit? फिटशी संबंधित ग्रेड ITO1 काय आहे?

9 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the knurling pattern?
knurling नमुना काय आहे?

Question Image

10 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the term marked ‘X’?
'X' मार्किंग शब्दाचे नाव काय आहे?

Question Image

11 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is actual deviation? वास्तविक विचलन म्हणजे काय?

12 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is 6 in the given expression of fit 30H7/g6? फिट 30H7/g6 च्या दिलेल्या अभिव्यक्तीमध्ये 6 म्हणजे काय?

13 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Calculate the tolerance of 100e8 shaft from the given data minimum deviation - 72 maximum deviation- 126? दिलेल्या डेटावरून 100e8 शाफ्टची सहनशीलता मोजा किमान विचलन - 72 कमाल विचलन- 126?

14 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the term marked ‘X’?

X' मार्किंग केलेला भाग  काय आहे?

Question Image

15 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Calculate the maximum limit of size from the given data 100+0.015-0.010? दिलेल्या डेटा 100+0.015-0.010 पासून आकाराच्या कमाल मर्यादेची गणना करा?

16 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is called the greater of the two limit of sizes? दोन आकारांच्या मर्यादांपैकी मोठ्या मर्यादेला काय म्हणतात?

17 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is name of the term marked as ‘X’?
X' म्हणून मार्किंग केलेल्या शब्दाचे नाव काय आहे?

Question Image

18 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the name of the term ‘X’? 'X' या संज्ञेचे नाव काय आहे?

Question Image

19 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which is the type of fit?
फिटचा प्रकार कोणता आहे?

Question Image

20 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which operation is used to increase the diameter of work slightly to get a press fit? प्रेस फिट होण्यासाठी जॉब चा व्यास किंचित वाढवण्यासाठी कोणते ऑपरेशन वापरले जाते?

21 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which type of fit is shown?
कोणत्या प्रकारचे फिट दर्शविले आहे?

Question Image

22 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the purpose of knurling operation? knurling ऑपरेशन उद्देश काय आहे?

23 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the term marked as ‘X’?

'X' मार्किंग केलेला भाग  काय आहे?

Question Image

24 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

What is the speed used for knurling? नर्लिंगसाठी किती वेग वापरला जातो?

25 / 25

Category: TURNER 1st YEAR

Which term refers the accuracy of manufacture? कोणता शब्द उत्पादनाच्या अचूकतेला सूचित करतो?

Your score is

The average score is 52%

0%

Exit

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

3 thoughts on “TURNER 1st YEAR THEORY MOCK TEST-01”

Comments are closed.

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 71
  • Total visitors : 505,222
error: Content is protected !!