ITI GURUJI

eEMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

MOCK TEST 11- EMPLOYEBILITY SKILL 1st YEAR (AS PER NEW NIMI MCQ BANK 2022)

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
224
Created on By mahesh

EMPLOYABILITY SKILL 1st YEAR

EMPLOYABILITY SKILL 1st YEAR MOCK TEST -11 (As per New NIMI MCQ Bank -2022)

एम्प्लोयाबिलीटी  स्कील विषयची पहिल्या वर्षाची mock टेस्ट निमी (NIMI) च्या लेटेस्ट जुलै २०२२ च्या MCQ बँक नुसार तयार केली आहे. यामध्ये सर्व प्रश्न हे मराठी व इंग्रजी दोन्ही भाषेत सोबत दिले आहेत, त्यामुळे इंग्रजी प्रश्न व त्याचे तंतोतंत  मराठी भाषांतर  दोन्ही समजण्यास सोपे जाईल. हा विषय सर्वच ट्रेड साठी आवश्यक असल्याने त्याचा सराव करणे योग्य राहील.  सर्वांनाच उपयोग व्हावा  हाच माझा हेतू आहे, आपणही हि टेस्ट सोडवा व इतर मित्रांना सुद्धा शेअर करा.  एकूण 500 प्रश्न असून त्याचे एकूण 20 सेट्स असतील. सर्वच प्रश्न महत्वाचे असल्याने सर्व टेस्टचा सराव करा.

 

धन्यवाद .......!

shri. Mahajan M.S.

ITI Latur.

1 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

What is mindfulness? माइंडफुलनेस म्हणजे काय?

2 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Which of the following is an example of personal weakness खालीलपैकी कोणते वैयक्तिक दुर्बलतेचे उदाहरण आहे

3 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

When spending money, last priority should be given to................. पैसे खर्च करताना ........... याला शेवटचे प्राधान्य दिले पाहिजे

4 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

are the abilities and qualities you have as a person that helps you grow well in life and career. एक व्यक्ती म्हणून तुमच्याकडे असलेल्या क्षमता आणि गुण आहेत ज्याना आपण .. ............म्हणतो जे तुम्हाला आयुष्य आणि करिअरमध्ये चांगले वाढण्यास मदत करतात.

5 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

...............is the process of organizing and planning how to divide your time between specific activities. विशिष्ट अॅक्टिविटी मध्ये आपला वेळ कसा विभागायचा हे आयोजन आणि नियोजन करण्याची कोणती प्रक्रिया आहे.

6 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Which of these is a sign of bad stress? यापैकी कोणते वाईट तणावाचे लक्षण आहे?

7 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

How many days does it take to form a habit? सवय होण्यासाठी किती दिवस लागतात?

8 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Which of these is an essential step in the problem solving process? समस्या सोडवण्याच्या प्रक्रियेतील यापैकी कोणता एक आवश्यक टप्पा आहे?

9 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Which of the following statement(s) is true about time management? खालीलपैकी कोणते विधान वेळ व्यवस्थापनाबाबत खरे आहे?

10 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Which of the following statements is true खालीलपैकी कोणते विधान खरे आहे

11 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

What is stress? ताण म्हणजे काय?

12 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

The 3 stages of Money Management are Saving, Investing and ................            मनी मॅनेजमेंटचे 3 टप्पे म्हणजे बचत, गुंतवणूक आणि................

13 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

An example of desires is................            इच्छांचे उदाहरण.............. हे आहे

14 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Which of the following is true about stress ? तणावाबद्दल खालीलपैकी कोणते सत्य आहे?

15 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Goals are of 2 types: ध्येय 2 प्रकारचे आहेत:

16 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

..............refers to the processes of budgeting, saving, investing and spending our resources well. अर्थसंकल्प, बचत, गुंतवणूक आणि आमची संसाधने चांगल्या प्रकारे खर्च करण्याच्या कोणत्या प्रक्रियेचा संदर्भ देते.

17 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

The Pomodoro technique is a system that encourages people to work with the time they have. So, what is Pomodoro technique used for? पोमोडोरो तंत्र ही एक अशी प्रणाली आहे जी लोकांना त्यांच्याकडे असलेल्या वेळेनुसार काम करण्यास प्रोत्साहित करते. तर, पोमोडोरो तंत्र कशासाठी वापरले जाते?

18 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

.................are the qualities that are considered negative, and need to be worked on. ...............हे गुण आहेत जे नकारात्मक मानले जातात आणि त्यावर काम करणे आवश्यक आहे.

19 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Which of these can be a cause of stress? यापैकी कोणते कारण तणावाचे असू शकते?

20 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Which of these is a sign of good stress? यापैकी कोणते चांगले तणावाचे लक्षण आहे?

21 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Decisions based on your personal priorities lead to............. तुमच्या वैयक्तिक प्राधान्यक्रमांवर आधारित कोणते निर्णय होतात

22 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Background refers to a person’s ................................  ............पार्श्वभूमी एखाद्या व्यक्तीचा संदर्भ देते

23 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

An activity that stops or reduces stress is called a stress buster. Which of the following according to you is not a stress buster? ताण थांबवणारी किंवा कमी करणारी कृतीला स्ट्रेस बस्टर म्हणतात. तुमच्या मते खालीलपैकी कोणता स्ट्रेस बस्टर नाही?

24 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Which of these is the full form of SWOT? यापैकी SWOT चे पूर्ण रूप कोणते?

25 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Which of these should be considered while making decisions? निर्णय घेताना यापैकी कोणता विचार केला पाहिजे?

Your score is

The average score is 60%

0%

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

EMP SKILL 1st YEAR SET 11

निमि पॅटर्न प्रमाणे आपल्याला dashboard मिळेल.
इथे आपल्याला सर्व प्रश्न, क्रमांक स्वरूपात पाहायला मिळतील. जिथे आपण प्रत्येक प्रश्नाचे review करू शकता.
प्रश्न व त्याची कॅटेगरी पाहायला मिळेल .
आपण प्रश्न स्कीप करू शकता, चेक करायच्या अगोदर दिलेले उत्तर clear answer द्वारे क्लिअर करू शकतो.
तसेच एखादा प्रश्ना विषयी उत्तराबाबत खात्री नसेल तर तो प्रश्न रिव्यू करू शकता, review केलेले प्रश्न ऑरेंज कलर मध्ये दिसतील. त्यासाठी review हे बटन क्लिक करावे लागेल.
सोडवलेले प्रश्न ग्रीन कलर मध्ये दिसतील.
सर्व प्रश्न सोडवल्या नंतर summary बटनाद्वारे प्रत्येक प्रश्नाचे परत एकदा रिव्यू करू शकता.
सर्व प्रश्न सोडवल्यानंतर क्विज सबमिट केल्यावर आपल्याला आपला रिजल्ट दिसेल, सोबतच आपण सोडवलेले प्रश्न व त्याचे उत्तरे दिसतील.
तेंव्हा जास्तीत जास्त सराव करा, व यशस्वी व्हा.

Leaderboard: EMP SKILL 1st YEAR SET 11

maximum of 50 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Also Read...

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 9
  • Total visitors : 503,566
error: Content is protected !!