ITI GURUJI

eEMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

MOCK TEST 10- EMPLOYEBILITY SKILL 1st YEAR (AS PER NEW NIMI MCQ BANK 2022)

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
254
Created on By mahesh

EMPLOYABILITY SKILL 1st YEAR

EMPLOYABILITY SKILL 1st YEAR MOCK TEST -10 (As per New NIMI MCQ Bank -2022)

एम्प्लोयाबिलीटी  स्कील विषयची पहिल्या वर्षाची mock टेस्ट निमी (NIMI) च्या लेटेस्ट जुलै २०२२ च्या MCQ बँक नुसार तयार केली आहे. यामध्ये सर्व प्रश्न हे मराठी व इंग्रजी दोन्ही भाषेत सोबत दिले आहेत, त्यामुळे इंग्रजी प्रश्न व त्याचे तंतोतंत  मराठी भाषांतर  दोन्ही समजण्यास सोपे जाईल. हा विषय सर्वच ट्रेड साठी आवश्यक असल्याने त्याचा सराव करणे योग्य राहील.  सर्वांनाच उपयोग व्हावा  हाच माझा हेतू आहे, आपणही हि टेस्ट सोडवा व इतर मित्रांना सुद्धा शेअर करा.  एकूण 500 प्रश्न असून त्याचे एकूण 20 सेट्स असतील. सर्वच प्रश्न महत्वाचे असल्याने सर्व टेस्टचा सराव करा.

 

धन्यवाद .......!

shri. Mahajan M.S.

ITI Latur.

1 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Which of these expenses are incurred when we move to a new city? नवीन शहरात गेल्यावर यापैकी कोणता खर्च येतो?

2 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Which of the following is not a part of employee rights? खालीलपैकी कोणता कर्मचारी हक्काचा भाग नाही?

3 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

One problem regarding wages in the Indian social system is the............ in India. भारतात.................भारतीय समाजव्यवस्थेतील वेतनाबाबत एक समस्या आहे

4 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

To safeguard the workforce, many labour and industrial laws have been established by ................?   कामगारांच्या सुरक्षेसाठी, अनेक कामगार आणि औद्योगिक कायदे ...........यांनी स्थापन केले आहेत

5 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

The Workmen’s Compensation Act provides for payment of compensation to ................          . कामगारांच्या भरपाई कायद्यात............ भरपाई देण्याची तरतूद आहे.

6 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Who all are covered under Employees State Insurance Act? कर्मचारी राज्य विमा कायद्यांतर्गत सर्व कोण समाविष्ट आहेत?

7 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Which of these should be taken into account while moving to a new city for work? कामासाठी नवीन शहरात जाताना यापैकी कोणते विचारात घेतले पाहिजे?

8 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Which of these statements is true? यापैकी कोणते विधान खरे आहे?

9 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Which among these are not good manners while travelling by public transport? सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करताना यापैकी कोणते वागणे चांगले नाही?

10 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

The stipends of apprenticeships are based on
................          प्रशिक्षणार्थींचे स्टायपेंड यावर आधारित आहेत

11 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Expansion of POSH is ................          पॉशचा फूल फॉर्म काय आहे

12 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

...............is defined as remuneration by way of salary, allowance or payment for the work done. केलेल्या कामासाठी पगार, भत्ता किंवा देयकाद्वारे मोबदला म्हणून................ परिभाषित केले जाते.

13 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Which of these documents are not compulsorily required for international travel? आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी यापैकी कोणते दस्तऐवज अनिवार्यपणे आवश्यक नाहीत?

14 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

What is a comfort zone? कम्फर्ट झोन म्हणजे काय?

15 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

According to the POSH Act, ‘sexual harassment’ includes................        पॉश कायद्यानुसार ..............'लैंगिक छळाचा' समावेश होतो

16 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Sexual Harassment is a hazard encountered in workplaces across the world that ................        लैंगिक छळ हा जगभरातील कामाच्या ठिकाणी उद्भवणारा एक धोका आहे जो ...

17 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

In attaining international uniformity ................................ has played an important part. आंतरराष्ट्रीय एकरूपता प्राप्त करण्यासाठी.. ..............याने महत्वाची भूमिका बजावली आहे.

18 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

The first step in establishing social justice is to protect................        सामाजिक न्यायाच्या स्थापनेची पहिली पायरी म्हणजे संरक्षण

19 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

The minimum age qualification for apprenticeship training is ................          प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणासाठी (apprenticeship) किमान वय पात्रता आहे

20 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Why are labour laws establised by Government? सरकारने कामगार कायदे का तयार केले आहेत?

21 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Labour laws help the employees to improve their social status by boosting the................            कामगार कायदे ...............वाढवून कर्मचार्‍यांना त्यांची सामाजिक स्थिती सुधारण्यास मदत करतात

22 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

This intention to move out of one’s place to another for better jobs is called ................     . चांगल्या नोकऱ्यांसाठी स्वतःच्या ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्याच्या या इराद्याला म्हणतात.

23 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

The employers’ contribution towards EPF is ensured through the................      EPF मध्ये employers’ चे योगदान द्वारे सुनिश्चित केले जाते

24 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Stipends are provided .............. based on the educational qualifications and the nature of the industry. शैक्षणिक पात्रता आणि उद्योगाचे स्वरूप यावर आधारित स्टायपेंड ............ दिले जातात

25 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Factories act ensures to regulate the working conditions of workers in the factory. Which may be an objective of Factories Act? कारखाना कायदा कारखान्यातील कामगारांच्या कामाच्या परिस्थितीचे नियमन करण्याची हमी देतो. कारखाना कायद्याचा उद्देश कोणता असू शकतो?

Your score is

The average score is 66%

0%

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

EMP SKILL 1st YEAR SET 10

निमि पॅटर्न प्रमाणे आपल्याला dashboard मिळेल.
इथे आपल्याला सर्व प्रश्न, क्रमांक स्वरूपात पाहायला मिळतील. जिथे आपण प्रत्येक प्रश्नाचे review करू शकता.
प्रश्न व त्याची कॅटेगरी पाहायला मिळेल .
आपण प्रश्न स्कीप करू शकता, चेक करायच्या अगोदर दिलेले उत्तर clear answer द्वारे क्लिअर करू शकतो.
तसेच एखादा प्रश्ना विषयी उत्तराबाबत खात्री नसेल तर तो प्रश्न रिव्यू करू शकता, review केलेले प्रश्न ऑरेंज कलर मध्ये दिसतील. त्यासाठी review हे बटन क्लिक करावे लागेल.
सोडवलेले प्रश्न ग्रीन कलर मध्ये दिसतील.
सर्व प्रश्न सोडवल्या नंतर summary बटनाद्वारे प्रत्येक प्रश्नाचे परत एकदा रिव्यू करू शकता.
सर्व प्रश्न सोडवल्यानंतर क्विज सबमिट केल्यावर आपल्याला आपला रिजल्ट दिसेल, सोबतच आपण सोडवलेले प्रश्न व त्याचे उत्तरे दिसतील.
तेंव्हा जास्तीत जास्त सराव करा, व यशस्वी व्हा.

Leaderboard: EMP SKILL 1st YEAR SET 10

maximum of 50 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Also Read...

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 157
  • Total visitors : 503,526
error: Content is protected !!