ITI GURUJI

eEMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

MOCK TEST 05- EMPLOYEBILITY SKILL 1st YEAR (AS PER NEW NIMI MCQ BANK 2022)

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
1415
Created on By ITI GURUJI

EMPLOYABILITY SKILL 1st YEAR

EMPLOYABILITY SKILL 1st YEAR MOCK TEST -05 (As per New NIMI MCQ Bank -2022)

एम्प्लोयाबिलीटी  स्कील विषयची पहिल्या वर्षाची mock टेस्ट निमी (NIMI) च्या लेटेस्ट जुलै २०२२ च्या MCQ बँक नुसार तयार केली आहे. यामध्ये सर्व प्रश्न हे मराठी व इंग्रजी दोन्ही भाषेत सोबत दिले आहेत, त्यामुळे इंग्रजी प्रश्न व त्याचे तंतोतंत  मराठी भाषांतर  दोन्ही समजण्यास सोपे जाईल. हा विषय सर्वच ट्रेड साठी आवश्यक असल्याने त्याचा सराव करणे योग्य राहील.  सर्वांनाच उपयोग व्हावा  हाच माझा हेतू आहे, आपणही हि टेस्ट सोडवा व इतर मित्रांना सुद्धा शेअर करा.  एकूण 500 प्रश्न असून त्याचे एकूण 20 सेट्स असतील. सर्वच प्रश्न महत्वाचे असल्याने सर्व टेस्टचा सराव करा.

 

धन्यवाद .......!

shri. Mahajan M.S.

ITI Latur.

1 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

I help in designing and building houses. I am an मी घरे डिझाइन आणि बांधण्यात मदत करतो. मी एक.................. आहे.

2 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Formal greetings are used when                   ........................तेव्हा औपचारिक अभिवादन वापरले जातात.

3 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

When someone says 'Thank you' we should reply and say
. कोणीतरी 'धन्यवाद' म्हटले तर आपण उत्तर दिले पाहिजे आणि .....................म्हणावे.

4 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

To whom can you say this sentence? Hey, it's been long time since we met. हे वाक्य तुम्ही कोणाला सांगू शकता? अरे , भेटून खूप दिवस झाले.

5 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

The sentence, "Please help me finish this" can be used to "कृपया मला हे पूर्ण करण्यास मदत करा" हे वाक्य वापरले जाऊ शकते

6 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Rearrange the jumbled words to form a meaningful sentence.
as supervisor/ in BHEL/ worked/ Peter अर्थपूर्ण वाक्य तयार करण्यासाठी जमब्लिंग शब्दांची पुनर्रचना करा. "काम केले म्हणून/ BHEL मध्ये/ / पीटरने पर्यवेक्षक"

7 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

The expression, "To sum up.." is used to                 . "आता हे संपवा .." हा शब्द कधी वापरला जातो ?

8 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

The phrase,"Could you please tell me about..." is used to... "कृपया मला याबद्दल सांगू शकाल का..." यासाठी वाक्य वापरले जाते...

9 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Which of the following is a sentence with the correct punctuation? खालीलपैकी योग्य विरामचिन्ह असलेले वाक्य कोणते?

10 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Which punctuation mark should be used in the following sentence?
Is there any site engineer here खालील वाक्यात कोणते विरामचिन्हे वापरावे? इथे कोणी साइट इंजिनियर आहे का

11 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Which of these is a form of non-verbal communication? यापैकी कोणता गैर-मौखिक संवादाचा प्रकार आहे?

12 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Which of the following expressions can be used to make requests? खालीलपैकी कोणते हावभाव विनंती करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते?

13 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

I join metal parts together. I am a                                     . मी धातूचे भाग एकत्र जोडतो. मी..................... आहे.

14 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

When is capital letter used? कॅपिटल अक्षर कधी वापरले जाते?

15 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Rearrange the words to form a sentence-
small pieces/ into/ cut/ the onions वाक्य तयार करण्यासाठी शब्दांची पुनर्रचना करा- करा कांद्याचे कट तुकडे/ मध्ये/ छोटे

16 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

The word 'when' denotes                              'जेव्हा' हा शब्द काय सूचित करतो ?

17 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

What is the correct question to ask to get this response? - 'It is 2 kms from the railway station.' पुढील उत्तर मिळवण्यासाठी योग्य प्रश्न कोणता असेल ? - 'रेल्वे स्टेशनपासून ते 2 किमी अंतरावर आहे.'

18 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

State the kind of sentence.
Keep the tools in good condition. पुढील वाक्याचा प्रकार सांगा. "साधने चांगल्या स्थितीत ठेवा."

19 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

What will the response to this question be, "How was class today?" "आजचा वर्ग कसा होता?" या प्रश्नाचे उत्तर काय असेल?

20 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Which expressions will you choose to address your boss in an email? ईमेलमध्ये तुमच्या बॉसला संबोधित करण्यासाठी तुम्ही कोणता शब्द निवडाल?

21 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Even without speaking, people may understand your feelings through your                                       . ..........................याद्वारे न बोलताही लोक तुमच्या भावना समजू शकतात.

22 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Which of these phrases will you use to give opinion? आपले मत मांडण्यासाठी तुम्ही यापैकी कोणते वाक्य वापराल?

23 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Choose a correct reply to the given question: What do you do? दिलेल्या प्रश्नाचे योग्य उत्तर निवडा: तुम्ही काय करता?

24 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

When I introduce myself, it                                    मी माझी ओळख करून देतो तेव्हा

25 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Rearrange the words to form a question. kind of/ what/ is this/ machine? प्रश्न तयार करण्यासाठी शब्दांची पुनर्रचना करा. प्रकारचे/ मशीन हे आहे कोणत्या?

Your score is

The average score is 66%

0%

Exit

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

EMP SKILL 1st YEAR SET 05

निमि पॅटर्न प्रमाणे आपल्याला dashboard मिळेल.
इथे आपल्याला सर्व प्रश्न, क्रमांक स्वरूपात पाहायला मिळतील. जिथे आपण प्रत्येक प्रश्नाचे review करू शकता.
प्रश्न व त्याची कॅटेगरी पाहायला मिळेल .
आपण प्रश्न स्कीप करू शकता, चेक करायच्या अगोदर दिलेले उत्तर clear answer द्वारे क्लिअर करू शकतो.
तसेच एखादा प्रश्ना विषयी उत्तराबाबत खात्री नसेल तर तो प्रश्न रिव्यू करू शकता, review केलेले प्रश्न ऑरेंज कलर मध्ये दिसतील. त्यासाठी review हे बटन क्लिक करावे लागेल.
सोडवलेले प्रश्न ग्रीन कलर मध्ये दिसतील.
सर्व प्रश्न सोडवल्या नंतर summary बटनाद्वारे प्रत्येक प्रश्नाचे परत एकदा रिव्यू करू शकता.
सर्व प्रश्न सोडवल्यानंतर क्विज सबमिट केल्यावर आपल्याला आपला रिजल्ट दिसेल, सोबतच आपण सोडवलेले प्रश्न व त्याचे उत्तरे दिसतील.
तेंव्हा जास्तीत जास्त सराव करा, व यशस्वी व्हा.

Leaderboard: EMP SKILL 1st YEAR SET 05

maximum of 50 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Also Read...

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 30
  • Total visitors : 504,475
error: Content is protected !!