ITI GURUJI

eEMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

MOCK TEST 03- EMPLOYEBILITY SKILL 1st YEAR (AS PER NEW NIMI MCQ BANK 2022)

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
1682
Created on By ITI GURUJI

EMPLOYABILITY SKILL 1st YEAR

EMPLOYABILITY SKILL 1st YEAR MOCK TEST -03 (As per New NIMI MCQ Bank -2022)

एम्प्लोयाबिलीटी  स्कील विषयची पहिल्या वर्षाची mock टेस्ट निमी (NIMI) च्या लेटेस्ट जुलै २०२२ च्या MCQ बँक नुसार तयार केली आहे. यामध्ये सर्व प्रश्न हे मराठी व इंग्रजी दोन्ही भाषेत सोबत दिले आहेत, त्यामुळे इंग्रजी प्रश्न व त्याचे तंतोतंत  मराठी भाषांतर  दोन्ही समजण्यास सोपे जाईल. हा विषय सर्वच ट्रेड साठी आवश्यक असल्याने त्याचा सराव करणे योग्य राहील.  सर्वांनाच उपयोग व्हावा  हाच माझा हेतू आहे, आपणही हि टेस्ट सोडवा व इतर मित्रांना सुद्धा शेअर करा.  एकूण 500 प्रश्न असून त्याचे एकूण 20 सेट्स असतील. सर्वच प्रश्न महत्वाचे असल्याने सर्व टेस्टचा सराव करा.

 

धन्यवाद .......!

shri. Mahajan M.S.

ITI Latur.

1 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

When another person is talking, a good communicator will always ......................... जेव्हा दुसरी व्यक्ती बोलत असते तेव्हा एक चांगला संभाषक नेहमीच...................?

2 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

When you say "I am sorry, pls come tomorrow", you are जेव्हा तुम्ही म्हणता "मला माफ करा, कृपया उद्या या", तुम्ही आहात

3 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

The phrase," May I explain what I mean? Is used to                 . "मला काय म्हणायचे आहे ते मी समजावून सांगू शकतो?" या वाक्याचा उपयोग

4 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

How to recognize effective communication ? प्रभावी संवाद कसा ओळखायचा?

5 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

While we communicate, it is important to pay attention to            . आपण संवाद साधत असताना, ...............................कडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.

6 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

"Hey, Come and join us." To whom will you say this? "अरे, या आणि आमच्यात सामील व्हा." हे कोणाला सांगणार?

7 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

An angry person’s body language will be ? रागावलेल्या व्यक्तीची देहबोली अशी असेल?

8 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

When a communicator uses harsh words to point out errors, it will
                  . जेव्हा संभाषणकर्ता त्रुटी दर्शवण्यासाठी कठोर शब्द वापरतो, त्यामुळे ..................?

9 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

One way of improving your communication skills is               . तुमचे संवाद कौशल्य सुधारण्याचा........................हा एक मार्ग आहे.

10 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

It is important to always choose words to suit the person(s) you are talking to because                 . तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांच्याशी जुळणारे शब्द नेहमी निवडणे महत्त्वाचे आहे, कारण ...................................?

11 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Ankit made a mistake and Riya wants to point it out to him. Riya should say                 . अंकितने चूक केली आणि रिया ती चूक त्याला दाखवू इच्छित आहे. यासाठी रियाने काय म्हणावे.

12 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

If someone is open minded and willing to change their view based on the valid opinion of others, they are                 . जर कोणी मोकळे मनाचे असेल आणि इतरांच्या वैध मतावर आधारित त्यांचे मत बदलण्यास तयार असेल तर ते.......................... आहेत.

13 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

‘Hey, I am Saran. I am from Ahmedabad. I am really fond of running and travelling!’. This is an                 . 'अहो, मी सरण आहे. मी अहमदाबादचा आहे. मला धावण्याची आणि प्रवासाची खूप आवड आहे!'. हे एक आहे.

14 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Details of place of study, branch and specialization should be communicated during               . शिक्षण , शाखा आणि स्पेशलायझेशनचा तपशील ........................या दरम्यान सांगावा लागतो.

15 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

The statement, "Please help me finish this" can be used to
           . "कृपया मला हे पूर्ण करण्यास मदत करा" हे विधान वापरले जाऊ शकते.

16 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Introducing ourselves effectively helps in creating a good impression among                   . स्वतःचा प्रभावीपणे परिचय करून दिल्याने....................मध्ये चांगली छाप निर्माण होण्यास मदत होते.

17 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Choose the correct response to the given question "Has Mallika called us for the party?" "मल्लिकाने आम्हाला पार्टीसाठी बोलावले आहे का?" दिलेल्या प्रश्नाचे योग्य उत्तर निवडा.

18 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Identify the kind of sentence. Leave the room immediately. वाक्याचा प्रकार ओळखा. ताबडतोब खोली सोडा.

19 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

When you give a speech, it is always better to                   . जेव्हा तुम्ही भाषण देता तेव्हा..........................हे केव्हाही चांगले असते.

20 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Meenu is thanking her friend Rita, for helping her before exams. What should Meenu say? मीनू तिची मैत्रिण रीटाला , परीक्षेपूर्वी मदत केल्याबद्दल आभार मानत आहे. मीनूला काय म्हणावे?

21 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

I am a welder. I work with                मी वेल्डर आहे. मी.......................... सोबत काम करतो.

22 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

What is communication ? संवाद म्हणजे काय?

23 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

The teacher said, “Write the topic of the experiment on the top right corner of the page”. This is                        . शिक्षक म्हणाले, “पाना च्या उजव्या कोपर्‍यात प्रयोगाचा विषय लिहा”. हे वाक्य कोणते आहे.

24 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

News reporters on television need to maintain proper levels of                 . टेलिव्हिजनवरील वार्ताहरांनी ..............ची योग्य पातळी राखणे आवश्यक आहे.

25 / 25

Category: EMP SKILL 1st YEAR(NIMI Based)

Non-verbal expressions include which of the following aspects? न बोलता हावभाव व्यक्त करताना खालीलपैकी कोणत्या पैलूंचा समावेश होतो?

Your score is

The average score is 67%

0%

Exit

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

EMP SKILL 1st YEAR SET 03

निमि पॅटर्न प्रमाणे आपल्याला dashboard मिळेल.
इथे आपल्याला सर्व प्रश्न, क्रमांक स्वरूपात पाहायला मिळतील. जिथे आपण प्रत्येक प्रश्नाचे review करू शकता.
प्रश्न व त्याची कॅटेगरी पाहायला मिळेल .
आपण प्रश्न स्कीप करू शकता, चेक करायच्या अगोदर दिलेले उत्तर clear answer द्वारे क्लिअर करू शकतो.
तसेच एखादा प्रश्ना विषयी उत्तराबाबत खात्री नसेल तर तो प्रश्न रिव्यू करू शकता, review केलेले प्रश्न ऑरेंज कलर मध्ये दिसतील. त्यासाठी review हे बटन क्लिक करावे लागेल.
सोडवलेले प्रश्न ग्रीन कलर मध्ये दिसतील.
सर्व प्रश्न सोडवल्या नंतर summary बटनाद्वारे प्रत्येक प्रश्नाचे परत एकदा रिव्यू करू शकता.
सर्व प्रश्न सोडवल्यानंतर क्विज सबमिट केल्यावर आपल्याला आपला रिजल्ट दिसेल, सोबतच आपण सोडवलेले प्रश्न व त्याचे उत्तरे दिसतील.
तेंव्हा जास्तीत जास्त सराव करा, व यशस्वी व्हा.

Leaderboard: EMP SKILL 1st YEAR SET 03

maximum of 50 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Also Read...

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 6
  • Total visitors : 503,563
error: Content is protected !!