ITI GURUJI

ITI ENGINEERING DRAWING 2nd YEAR MCQ SET 03

Facebook
WhatsApp
Telegram

हि ऑनलाईन mock टेस्ट फक्त ग्रुप क्रमांक १८ साठी आहे.त्या मध्ये खालील ट्रेड चा अंतर्भाव आहे. तथापि  माहितीसाठी वा अभ्यासासाठी  इतरही ट्रेड चे विद्यार्थी हि टेस्ट सोडवू शकतात.

group no. १८ 

Group 18 – Engineering Drawing CTS Trades Covered:                                        Fitter, Turner, Machinist, Machinist Grinder, Mechanic Machine Tool Maintenance, Operator Advance Machine Tool, TDM (D&M), TDM (J&F), Mechanic Mining Machinery, Technician Mechatronics, Textile Mechatronics, Basic Designer & Virtual Verifier, Advanced CNC machining, Aeronautical Structure & Equipment Fitter. 

0%
2068
Created by ITI GURUJI

ENGINEERING DRAWING

ITI ENGINEERING DRAWING 2nd YEAR MCQ SET 03 (FOR GROUP NO 18 )

ENGINEERING DRAWING 2nd YEAR MCQ   विषयाची दुसऱ्या  वर्षाची  ONLINE  टेस्ट सर्वप्रथम आपल्या या वेबसाइट वर  उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. संपूर्ण भारतात आपल्यासाठी  पहिल्या वर्षाचे या विषयाचे ऑनलाइन प्रश्नोत्तरे सर्वच प्रशिक्षणार्थी यांना खूपच उपयोगी आणि महत्वपूर्ण ठरणार आहेत आणि  याचा उपयोग करून घ्यावा.    काही प्रश्नाविषयी, उत्तरा विषयी शंका असेल, अडचण असेल, दुरुस्ती असेल तर कॉमेंट करून नक्की कळवा.

 

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

Topics :-  Locking devices, Screws, studs, Different types of nuts, locking devices e.g. double nut, castle nut, screws and pin, etc,.

1 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 2nd YEAR MCQ

As per IS:2232 , the width is ....... & deep  is .......... of slotted nut ?

IS:2232 नुसार,स्लॉटेड नटच्या  स्लॉटची रुंदी ............. आणि ............. खोल आहे ?

2 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 2nd YEAR MCQ

Locking devices are different types which are used to prevent nuts from getting loose on machines subjected to vibrations or impacts. ? true or false ?

लॉकिंग उपकरणे विविध प्रकारची असतात जी कंपने किंवा प्रभावांच्या अधीन असलेल्या मशीनवर नट सैल होण्यापासून रोखण्यासाठी वापरली जातात. ? चूक किंवा बरोबर ?

 

3 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 2nd YEAR MCQ

foundation bolts is available in 13 diameter sizes,  from ......... to .......... ?

फाउंडेशन बोल्ट 13 व्यासाच्या आकारात, M8 ते M72 पर्यंत उपलब्ध आहेत

4 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 2nd YEAR MCQ

As per IS:2388S, slotted grub screws are designated by letters, for which slotted grub screw, designated by TYPE -G  ?

IS:2388 नुसार, स्लॉटेड ग्रब स्क्रू अक्षरांद्वारे नियुक्त केले जातात, कोणत्या स्लॉटेड ग्रब स्क्रूला TYPE -G  द्वारे दर्शविले जाते?

 

5 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 2nd YEAR MCQ

As per IS:2388S, slotted grub screws are designated by letters, for which slotted grub screw, designated by TYPE -C ?

IS:2388 नुसार, स्लॉटेड ग्रब स्क्रू अक्षरांद्वारे नियुक्त केले जातात, कोणत्या स्लॉटेड ग्रब स्क्रूला TYPE -C  द्वारे दर्शविले जाते?

 

6 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 2nd YEAR MCQ

As per IS:2388S, slotted grub screws are designated by.................?

IS:2388 नुसार स्लॉटेड ग्रब स्क्रू .................द्वारे नियुक्त केले जातात ?

 

7 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 2nd YEAR MCQ

As per IS:2388S, slotted grub screws are designated by letters, for which slotted grub screw, designated by TYPE -A ?

IS:2388 नुसार, स्लॉटेड ग्रब स्क्रू अक्षरांद्वारे नियुक्त केले जातात, कोणत्या स्लॉटेड ग्रब स्क्रूला TYPE -A द्वारे दर्शविले जाते?

 

8 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 2nd YEAR MCQ

As per IS:2388S, slotted grub screws are designated by letters, for which slotted grub screw, designated by TYPE -K ?

IS:2388 नुसार, स्लॉटेड ग्रब स्क्रू अक्षरांद्वारे नियुक्त केले जातात, कोणत्या स्लॉटेड ग्रब स्क्रूला TYPE -K  द्वारे दर्शविले जाते?

 

9 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 2nd YEAR MCQ

As per IS: 6094, Hexagonal socket grub screws or screw driver slot are of following types. What is the type of slot shown by "f " in the diagram?

IS: 6094 नुसार, हेक्सागोनल सॉकेट ग्रब स्क्रू किंवा स्क्रू ड्रायव्हर स्लॉट खालील प्रकारचे आहेत. आकृतीमध्ये " f " ने दर्शविलेल्या स्लॉटचा प्रकार कोणता आहे?

 

10 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 2nd YEAR MCQ

As per IS: 6094, Hexagonal socket grub screws or screw driver slot are of following types. What is the type of slot shown by "b " in the diagram?

IS: 6094 नुसार, हेक्सागोनल सॉकेट ग्रब स्क्रू किंवा स्क्रू ड्रायव्हर स्लॉट खालील प्रकारचे आहेत. आकृतीमध्ये "b" ने दर्शविलेल्या स्लॉटचा प्रकार कोणता आहे?

11 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 2nd YEAR MCQ

As per IS:2388S, slotted grub screws are designated by letters, for which slotted grub screw, designated by TYPE -J  ?

IS:2388 नुसार, स्लॉटेड ग्रब स्क्रू अक्षरांद्वारे नियुक्त केले जातात, कोणत्या स्लॉटेड ग्रब स्क्रूला TYPE -J  द्वारे दर्शविले जाते?

 

12 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 2nd YEAR MCQ

As per IS: 6094, Hexagonal socket grub screws or screw driver slot are of following types. What is the type of slot shown by "d " in the diagram?

IS: 6094 नुसार, हेक्सागोनल सॉकेट ग्रब स्क्रू किंवा स्क्रू ड्रायव्हर स्लॉट खालील प्रकारचे आहेत. आकृतीमध्ये "d " ने दर्शविलेल्या स्लॉटचा प्रकार कोणता आहे?

13 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 2nd YEAR MCQ

There are various types of  Set screws . What is the type of Set screws shown by "a " in the diagram?

सेट स्क्रूचे विविध प्रकार आहेत. आकृतीमध्ये "a " ने दर्शविलेल्या सेट स्क्रूचा प्रकार कोणता आहे?

14 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 2nd YEAR MCQ

As per IS: 6094, Hexagonal socket grub screws or screw driver slot are of following types. What is the type of slot shown by "c " in the diagram?

IS: 6094 नुसार, हेक्सागोनल सॉकेट ग्रब स्क्रू किंवा स्क्रू ड्रायव्हर स्लॉट खालील प्रकारचे आहेत. आकृतीमध्ये "c" ने दर्शविलेल्या स्लॉटचा प्रकार कोणता आहे?

15 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 2nd YEAR MCQ

As per IS:2388S, slotted grub screws are designated by letters, for which slotted grub screw, designated by TYPE -E ?

IS:2388 नुसार, स्लॉटेड ग्रब स्क्रू अक्षरांद्वारे नियुक्त केले जातात, कोणत्या स्लॉटेड ग्रब स्क्रूला TYPE -E  द्वारे दर्शविले जाते?

 

16 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 2nd YEAR MCQ

As per IS: 6094, Hexagonal socket grub screws or screw driver slot are of following types. What is the type of slot shown by "a " in the diagram?

IS: 6094 नुसार, हेक्सागोनल सॉकेट ग्रब स्क्रू किंवा स्क्रू ड्रायव्हर स्लॉट खालील प्रकारचे आहेत. आकृतीमध्ये "a" ने दर्शविलेल्या स्लॉटचा प्रकार कोणता आहे?

17 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 2nd YEAR MCQ

As per IS: 2232, Castle nut is available in following grades ?

IS: 2232 नुसार, कॅसल नट खालील ग्रेडमध्ये उपलब्ध आहे?

18 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 2nd YEAR MCQ

There are various types of  Set screws . What is the type of Set screws shown by " b " in the diagram?

सेट स्क्रूचे विविध प्रकार आहेत. आकृतीमध्ये " b " ने दर्शविलेल्या सेट स्क्रूचा प्रकार कोणता आहे?

19 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 2nd YEAR MCQ

what type of screw designated by  ' x ' shown in figure ? 

आकृतीमध्ये दर्शविलेल्या ' x '   स्क्रू कोणत्या प्रकारचा आहे ?

20 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 2nd YEAR MCQ

As per  IS:5624-1970, there are ........... types  OF foundation bolt ?

IS:5624-1970 नुसार, फाउंडेशन बोल्टचे ........... प्रकार आहेत?

21 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 2nd YEAR MCQ

As per IS: 2232, Castle nut is available in following sizes ?

IS: 2232 नुसार, कॅसल नट खालील size मध्ये उपलब्ध आहे?

22 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 2nd YEAR MCQ

As per IS: 6094, Hexagonal socket grub screws or screw driver slot are of following types. What is the type of slot shown by "e " in the diagram?

IS: 6094 नुसार, हेक्सागोनल सॉकेट ग्रब स्क्रू किंवा स्क्रू ड्रायव्हर स्लॉट खालील प्रकारचे आहेत. आकृतीमध्ये "e" ने दर्शविलेल्या स्लॉटचा प्रकार कोणता आहे?

23 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 2nd YEAR MCQ

for locking purpose, The most commonly used device is a ...........?

सर्वात सामान्यतः वापरले जाणारे साधन म्हणजे ...........?

24 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 2nd YEAR MCQ

The stationary engines and lathe machines are fixed on the foundation by...............bolts. ?

स्थिर इंजिन आणि लेथ मशीन ................. बोल्टद्वारे foundation वर fixed केल्या जातात.?

25 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 2nd YEAR MCQ

Split Pin are available in .......... sizes ?

स्प्लिट पिन ............ आकारात उपलब्ध आहेत ?

Your score is

The average score is 44%

0%

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 6
  • Total visitors : 503,563
error: Content is protected !!