ITI GURUJI

ITI ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ SET 14

Facebook
WhatsApp
Telegram

 

 

0%
1961
Created by ITI GURUJI

ENGINEERING DRAWING

ITI ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ MOCK TEST SET 14

ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ   विषयाची पहिल्या  वर्षाची  ONLINE  टेस्ट सर्वप्रथम आपल्या या वेबसाइट वर  उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. संपूर्ण भारतात आपल्यासाठी  पहिल्या वर्षाचे या विषयाचे ऑनलाइन प्रश्नोत्तरे सर्वच प्रशिक्षणार्थी यांना खूपच उपयोगी आणि महत्वपूर्ण ठरणार आहेत आणि   याचा उपयोग करून घ्यावा.    काही प्रश्नाविषयी, उत्तरा विषयी शंका असेल, अडचण असेल, दुरुस्ती असेल तर कॉमेंट करून नक्की कळवा.

 

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

1 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा 

Jointing board  ?

2 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा 

Spirit levels  ?

3 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा 

Accurate tube bender ?

4 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा 

Bricklaying trowel   ?

5 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा 

Spade (खोरे )  ?

6 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा 

Gin wheel ?

7 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

What type of line is this ? हि कोणत्या प्रकारची लाईन आहे ?

8 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

What type of line is this ? हि कोणत्या प्रकारची लाईन आहे ?

9 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा 

Line and pins ?

10 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा 

Multi wheel chain pipe cutter ?

11 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

What type of line is this ? हि कोणत्या प्रकारची लाईन आहे ?

12 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा 

Pipe cutter ?

13 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा
Mortar pan (टोपले )

14 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा 

Pickaxe (टिकाव )  ?

15 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा 

Steel square  ?

16 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

What type of line is this ? हि कोणत्या प्रकारची लाईन आहे ?

17 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Face wrench?

18 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा 

Chain pipe vice ?

19 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

 ( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा 

Square and bevel ?

20 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा 

Pipe vice ?

21 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा 

Hook wrench  ?

22 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ?

योग्य पर्याय निवडा

Connecting rod alignment fixture ?

23 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

What type of line is this ? हि कोणत्या प्रकारची लाईन आहे ?

24 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

What type of line is this ? हि कोणत्या प्रकारची लाईन आहे ?

25 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा  - Testing valve spring tension ?

Your score is

The average score is 64%

0%

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

3 thoughts on “ITI ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ SET 14”

Comments are closed.

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 111
  • Total visitors : 505,253
error: Content is protected !!