ITI GURUJI

ITI ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ SET 10

Facebook
WhatsApp
Telegram

 

 

 

0%
4765
Created by ITI GURUJI

ENGINEERING DRAWING

ITI ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ MOCK TEST SET 10

ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ   विषयाची पहिल्या  वर्षाची  ONLINE  टेस्ट सर्वप्रथम आपल्या या वेबसाइट वर  उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. संपूर्ण भारतात आपल्यासाठी  पहिल्या वर्षाचे या विषयाचे ऑनलाइन प्रश्नोत्तरे सर्वच प्रशिक्षणार्थी यांना खूपच उपयोगी आणि महत्वपूर्ण ठरणार आहेत आणि   याचा उपयोग करून घ्यावा.    काही प्रश्नाविषयी, उत्तरा विषयी शंका असेल, अडचण असेल, दुरुस्ती असेल तर कॉमेंट करून नक्की कळवा.

 

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

1 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

what type of dimensioning is this ? हा डायमेन्शनींगचा  कोणता  प्रकार आहे?

2 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

FREE HAND SKETCHES

Identify given figure ? दिलेली आकृती ओळखा?

 

3 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

what type of dimensioning is this ? हा डायमेन्शनींगचा  कोणता  प्रकार आहे?

4 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

FREE HAND SKETCHES

Identify given figure ? दिलेली आकृती ओळखा?

 

5 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

FREE HAND SKETCHES

Identify given figure ? दिलेली आकृती ओळखा?

 

6 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

FREE HAND SKETCHES

Identify given figure ? दिलेली आकृती ओळखा?

 

7 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

FREE HAND SKETCHES

Identify given figure ? दिलेली आकृती ओळखा?

 

8 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

FREE HAND SKETCHES

Identify given figure ? दिलेली आकृती ओळखा?

 

9 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

FREE HAND SKETCHES

Identify given figure ? दिलेली आकृती ओळखा?

 

10 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

FREE HAND SKETCHES

Identify given figure ? दिलेली आकृती ओळखा?

 

11 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Half of the circle is called as.................. ?

वर्तुळाच्या अर्ध्या भागाला ........... म्हणतात.

12 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

FREE HAND SKETCHES

Identify given figure ? दिलेली आकृती ओळखा?

 

13 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

FREE HAND SKETCHES

Identify given figure ? दिलेली आकृती ओळखा?

 

14 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

A part of the circle or area bound by the arc and chord is the ......................... of the circle.?

वर्तुळाचा एक भाग किंवा कंस आणि जीवा यांनी बांधलेला भाग म्हणजे वर्तुळाचा ................?

15 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

.....................is the linear length of the entire curve, equal to D . ?

...................ही संपूर्ण वक्राची रेखीय लांबी आहे, पायD च्या बरोबरीची आहे.

16 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

FREE HAND SKETCHES

Identify given figure ? दिलेली आकृती ओळखा?

17 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

FREE HAND SKETCHES

Identify given figure ? दिलेली आकृती ओळखा?

 

18 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

FREE HAND SKETCHES

Identify given figure ? दिलेली आकृती ओळखा?

 

19 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Part of a circle with radii making 90°with each other is a quadrant (one fourth of the circle) is called .............?

त्रिज्या असलेल्या वर्तुळाचा भाग एकमेकांशी 90° बनवतो ज्याला   ............. म्हणतात ?

20 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

A straight line joining the ends of an arc is called the ...................?

आर्क च्या  टोकांना जोडणाऱ्या सरळ रेषेला ............ म्हणतात.?

21 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

The length of a straight line between two points on the curve, passing through the centre is called the ".................". It is twice the radius.

कर्ववरील दोन बिंदूंमधील एका सरळ रेषेच्या लांबीला, जी  मध्यभागातून जाते तिला  ".............." म्हणतात. ते त्रिज्याच्या  दुप्पट असते .

22 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

.................It is a thin line projecting from the feature and extending beyond the dimension line.?

................. ही एक पातळ रेषा आहे जी वैशिष्ट्यातून प्रक्षेपित होते आणि डायमेन्शन  रेषेच्या पलीकडे विस्तारते.?

23 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

FREE HAND SKETCHES

Identify given figure ? दिलेली आकृती ओळखा?

 

24 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

.....................It is the part of a circle bounded by two radii (plural of radius) meeting at an angle and an arc.?

.........................हा दोन त्रिज्या (त्रिज्याचे अनेकवचनी) एका कोनात आणि आर्क  ने बांधलेला वर्तुळाचा भाग आहे.

25 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

FREE HAND SKETCHES

Identify given figure ? दिलेली आकृती ओळखा?

 

Your score is

The average score is 58%

0%

Exit

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

9 thoughts on “ITI ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ SET 10”

Comments are closed.

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 3
  • Total visitors : 503,560
error: Content is protected !!