ITI GURUJI

ITI ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ SET 09

Facebook
WhatsApp
Telegram

0%
3507
Created by ITI GURUJI

ENGINEERING DRAWING

ITI ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ MOCK TEST SET 09

ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ   विषयाची पहिल्या  वर्षाची  ONLINE  टेस्ट सर्वप्रथम आपल्या या वेबसाइट वर  उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. संपूर्ण भारतात आपल्यासाठी  पहिल्या वर्षाचे या विषयाचे ऑनलाइन प्रश्नोत्तरे सर्वच प्रशिक्षणार्थी यांना खूपच उपयोगी आणि महत्वपूर्ण ठरणार आहेत आणि   याचा उपयोग करून घ्यावा.    काही प्रश्नाविषयी, उत्तरा विषयी शंका असेल, अडचण असेल, दुरुस्ती असेल तर कॉमेंट करून नक्की कळवा.

 

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

1 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Wooden block & ring compressor ?

2 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Special type screw driver (two round recesses) ?

3 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Special type screw driver (two rectangular recesses)  ?

4 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Pliers  ?

5 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Stillson pipe wrench ?

6 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Bradawl & poker ?

7 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Cutting plier ?

8 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Pipe cutter ?

9 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

  • Socket extension bars  ?

10 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Melted solder blocking flux cores ?

11 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Electrician’s knife ?

12 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Spanners ?

13 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Screw driver with cross type tips ?

14 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Analog multimeter ?

15 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Adjustable spanner ?

16 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Mallet ?

17 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Sliding ‘T’ handle socket spanner ?

18 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Socket spanner ?

19 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Hand drill ?

20 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Neon Tester ?

21 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Rawl plug tool ?

22 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Ratchet brace ?

23 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Gimlet ?

24 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Round nose plier ?

25 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Electric drilling machine ?

Your score is

The average score is 63%

0%

Exit

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

10 thoughts on “ITI ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ SET 09”

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 7
  • Total visitors : 503,564
error: Content is protected !!