ITI GURUJI

ITI ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ SET 08

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
5691
Created by ITI GURUJI

ENGINEERING DRAWING

ITI ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ MOCK TEST SET 08

ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ   विषयाची पहिल्या  वर्षाची  ONLINE  टेस्ट सर्वप्रथम आपल्या या वेबसाइट वर  उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. संपूर्ण भारतात आपल्यासाठी  पहिल्या वर्षाचे या विषयाचे ऑनलाइन प्रश्नोत्तरे सर्वच प्रशिक्षणार्थी यांना खूपच उपयोगी आणि महत्वपूर्ण ठरणार आहेत आणि   याचा उपयोग करून घ्यावा.    काही प्रश्नाविषयी, उत्तरा विषयी शंका असेल, अडचण असेल, दुरुस्ती असेल तर कॉमेंट करून नक्की कळवा.

 

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

1 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

VERNIER HEIGHT GAUGE  ?

2 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

CHISEL  ?

3 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

SLIP GAUGE SET ?

4 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

SCREW DRIVER  ?

5 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

(FREE HAND SKECHES )

CHOOSE THE CORRECT ANSWER ?

योग्य उत्तर निवडा ?

INSIDE CALIPER ?

6 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

VERNIER BEVEL PROTRACTOR  ?

7 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

 ( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Cutting plier ?

8 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Feeler gauge  ?

9 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

File ?

10 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

MARKING OR SURFACE GAUGE  ?

11 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

(FREE HAND SKECHES )

CHOOSE THE CORRECT ANSWER ?

योग्य उत्तर निवडा ?

OUT SIDE CALIPER ?

12 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

'C'CLAMP ?

13 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

COMBINATION SET  ?

14 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

HAMMER ?

15 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

HACK SAW FRAME WITH BLADE ?

16 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

 HAMMER  ?

17 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Screw driver interchangeable tips ?

18 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

VERNIER CALIPER  ?

19 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

(FREE HAND SKECHES )

CHOOSE THE CORRECT ANSWER ?

योग्य उत्तर निवडा ?

DIVIDER ?

20 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

SCREW DRIVER  ?

21 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

VICE  ?

22 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

MICROMETER  ?

23 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

SPANNER ?

24 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Instrument screw driver ?

25 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

( FREE HAND SKETCHES )

Choose the correct Answer ? योग्य पर्याय निवडा

Screw tips aided screw heads  ?

Your score is

The average score is 72%

0%

Exit

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

12 thoughts on “ITI ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ SET 08”

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 111
  • Total visitors : 505,253
error: Content is protected !!