ITI GURUJI

ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ SET 06

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
2640
Created by ITI GURUJI

ENGINEERING DRAWING

ITI ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ SET 06

ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ   विषयाची पहिल्या  वर्षाची  ONLINE  टेस्ट सर्वप्रथम आपल्या या वेबसाइट वर  उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. संपूर्ण भारतात आपल्यासाठी  पहिल्या वर्षाचे या विषयाचे ऑनलाइन प्रश्नोत्तरे सर्वच प्रशिक्षणार्थी यांना खूपच उपयोगी आणि महत्वपूर्ण ठरणार आहेत आणि   याचा उपयोग करून घ्यावा.    काही प्रश्नाविषयी, उत्तरा विषयी शंका असेल, अडचण असेल, दुरुस्ती असेल तर कॉमेंट करून नक्की कळवा.

 

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

1 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Short  abreak line s are drawn freehand while long   break lines are ruled lines. ?

शॉर्ट ब्रेक रेषा मुक्तहस्ते काढल्या जातात तर लांब ब्रेक रेषा या ruled lines(रेषा )असतात. ?

2 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Which is the wrong statement regarding dimensions?

परिमाणांबाबत चुकीचे विधान कोणते आहे?

3 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

The axis of the cylinder or sphere is denoted by which of the following line?

सिलेंडरचा किंवा भरीव गोलाचा अक्ष(axis) खालीलपैकी कोणत्या रेषेने दर्शविला जातो?

4 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

There are several types of methods of Dimensioning, which method of Dimensioning is used in given figure ?

डायमेंशनिंगच्या अनेक पद्धती आहेत, दिलेल्या आकृतीमध्ये डायमेंशनिंगची कोणती पद्धत वापरली आहे?

 

5 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

While dimensioning a circle, the leader line and the dimension line are drawnat which angle with respect to each other?

वर्तुळाचे मापे देताना, लीडर रेषा आणि डायमेन्शन लाईन्स  एकमेकांशी  कोणत्या कोनात काढल्या जातात?

6 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

What is the length of the short dashes of the centre lines?

7 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

There are several types of methods of Dimensioning, which method of Dimensioning is used in given figure ?

डायमेंशनिंगच्या अनेक पद्धती आहेत, दिलेल्या आकृतीमध्ये डायमेंशनिंगची कोणती पद्धत वापरली आहे?

8 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Which of the following lines are used to show that the object is cut and then viewed?

वस्तू कापून नंतर पाहिली जाते हे दाखवण्यासाठी खालीलपैकी कोणत्या lines वापरल्या जातात?

9 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

In dimensioning, the lines enclosing the dimension line are known as ____?

डायमेन्शनिंगमध्ये, डायमेन्शन रेषेला वेढणाऱ्या रेषा ____ म्हणून ओळखल्या जातात?

10 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

There are several types of methods of Dimensioning, which method of Dimensioning is used in given figure ?

डायमेंशनिंगच्या अनेक पद्धती आहेत, दिलेल्या आकृतीमध्ये डायमेंशनिंगची कोणती पद्धत वापरली आहे?

 

11 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

In unidirectional system the dimensions are ______?

युनिडायरेक्शनल प्रणालीमध्ये डायमेन्शन ______ आहेत?

12 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

While dimensioning, what should always be written before a point accompanied by a figure if the value of the figure is less than unity?
मापे देताना, आकृतीचे मूल्य एककापेक्षा कमी असल्यास आकृतीसह असलेल्या बिंदूपुढे नेहमी काय लिहावे?

13 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

There are several types of methods of Dimensioning, which method of Dimensioning is used in given figure ?

डायमेंशनिंगच्या अनेक पद्धती आहेत, दिलेल्या आकृतीमध्ये डायमेंशनिंगची कोणती पद्धत वापरली आहे?

14 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Center lines, section lines are drawn using ....... Pencil...!

सेंटर लाईन्स, सेक्शन लाईन्स ...... या पेन्सिल चा वापर करून ड्रॉ करतात. ?

15 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

There are several types of methods of Dimensioning, which method of Dimensioning is used in given figure ?

डायमेंशनिंगच्या अनेक पद्धती आहेत, दिलेल्या आकृतीमध्ये डायमेंशनिंगची कोणती पद्धत वापरली आहे?

16 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

What is the difference between the section line and the centre line?

सेक्शन लाइन आणि सेंटर लाइनमध्ये काय फरक आहे?

17 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

There are several types of methods of Dimensioning, which method of Dimensioning is used in given figure ?

डायमेंशनिंगच्या अनेक पद्धती आहेत, दिलेल्या आकृतीमध्ये डायमेंशनिंगची कोणती पद्धत वापरली आहे?

 

18 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

There are several types of methods of Dimensioning, which method of Dimensioning is used in given figure ?

डायमेंशनिंगच्या अनेक पद्धती आहेत, दिलेल्या आकृतीमध्ये डायमेंशनिंगची कोणती पद्धत वापरली आहे?

19 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

There are several types of methods of Dimensioning, which method of Dimensioning is used in given figure ?

डायमेंशनिंगच्या अनेक पद्धती आहेत, दिलेल्या आकृतीमध्ये डायमेंशनिंगची कोणती पद्धत वापरली आहे?

 

20 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

From unidirectional system, it is __________?

युनिडायरेक्शनल सिस्टीममधून, ते _________ आहे ?

21 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

There are several types of methods of Dimensioning, which method of Dimensioning is used in given figure ?

डायमेंशनिंगच्या अनेक पद्धती आहेत, दिलेल्या आकृतीमध्ये डायमेंशनिंगची कोणती पद्धत वापरली आहे?

 

22 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

The ratio of height to length of an arrow in dimensioning is ___?

डायमेन्शनींग मध्ये  बाणाच्या उंची आणि लांबीचे गुणोत्तर ___ आहे

23 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

There are several types of methods of Dimensioning, which method of Dimensioning is used in given figure ?

डायमेंशनिंगच्या अनेक पद्धती आहेत, दिलेल्या आकृतीमध्ये डायमेंशनिंगची कोणती पद्धत वापरली आहे?

24 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Location and datum dimensions indicates __________?

स्थान आणि डेटम् डायमेन्शन _________ सूचित करतात?

25 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

__________ is not an essential thing for free-hand sketching.

__________ ही फ्री-हँड स्केचिंगसाठी आवश्यक गोष्ट नाही.

Your score is

The average score is 44%

0%

Exit

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

1 thought on “ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ SET 06”

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 20
  • Total visitors : 504,465
error: Content is protected !!