ITI GURUJI

ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ SET 05

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
4078
Created by ITI GURUJI

ENGINEERING DRAWING

ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ SET 05

ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ   विषयाची पहिल्या  वर्षाची  ONLINE  टेस्ट सर्वप्रथम आपल्या या वेबसाइट वर  उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. संपूर्ण भारतात आपल्यासाठी  पहिल्या वर्षाचे या विषयाचे ऑनलाइन प्रश्नोत्तरे सर्वच प्रशिक्षणार्थी यांना खूपच उपयोगी आणि महत्वपूर्ण ठरणार आहेत आणि   याचा उपयोग करून घ्यावा.    काही प्रश्नाविषयी, उत्तरा विषयी शंका असेल, अडचण असेल, दुरुस्ती असेल तर कॉमेंट करून नक्की कळवा.

 

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

1 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

What do hidden lines in orthographic projections denote?
ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शनमधील (हिडन) लपलेल्या रेषा काय दर्शवतात?

2 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

There are several types of methods of Dimensioning, which method of Dimensioning is used in given figure ?

डायमेंशनिंगच्या अनेक पद्धती आहेत, दिलेल्या आकृतीमध्ये डायमेंशनिंगची कोणती पद्धत वापरली आहे?

 

3 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Dimensioning doesn’t represent _____?

डायमेन्शनींग _____ चे प्रतिनिधित्व करत नाही?

4 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Which type of line is used to join the dimension line and the curve that needs to be dimensioned?

डायमेन्शन लाईन्स  आणि कर्व जोडण्यासाठी आवश्यक आहे ते डायमेन्शन देणेसाठी   कोणत्या प्रकारची रेषा वापरली जाते?

5 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

In which system of dimensioning the figures can read from bottom as well as right hand side of the drawing?

कोणत्या सिस्टीम मध्ये आकृती,  DRAWING च्या उजव्या तसेच खालच्या बाजूने वाचता येईल ?

6 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Centerlines, section lines are drawn using __ pencil ?

मध्यरेषा, विभाग रेषा __ पेन्सिल वापरून काढल्या जातात?

7 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

There are several types of methods of Dimensioning, which method of Dimensioning is used in given figure ?

डायमेंशनिंगच्या अनेक पद्धती आहेत, दिलेल्या आकृतीमध्ये डायमेंशनिंगची कोणती पद्धत वापरली आहे?

 

8 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

There are several types of methods of Dimensioning, which method of Dimensioning is used in given figure ?

डायमेंशनिंगच्या अनेक पद्धती आहेत, दिलेल्या आकृतीमध्ये डायमेंशनिंगची कोणती पद्धत वापरली आहे?

9 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

State the name of the  given figure ?

दिलेल्या आकृतीत चे नाव सांगा?

10 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

When dimensioning the circle, the dimension line begins from the centre of the circle ?

वर्तुळाला मापे देताना, डायमेन्शन  लाईन्स  वर्तुळाच्या केंद्रापासून सुरू होते?

11 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

There are several types of methods of Dimensioning, which method of Dimensioning is used in given figure ?

डायमेंशनिंगच्या अनेक पद्धती आहेत, दिलेल्या आकृतीमध्ये डायमेंशनिंगची कोणती पद्धत वापरली आहे?

12 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

There are several types of methods of Dimensioning, which method of Dimensioning is used in given figure ?

डायमेंशनिंगच्या अनेक पद्धती आहेत, दिलेल्या आकृतीमध्ये डायमेंशनिंगची कोणती पद्धत वापरली आहे?

 

13 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

There are several types of methods of Dimensioning, which method of Dimensioning is used in given figure ?

Dimensioning angles and Angular spacings
Equal angles eg. 4 x 10° = 40°
Equal centre distances eg. 4 x 10 = 40.

डायमेंशनिंगच्या अनेक पद्धती आहेत, दिलेल्या आकृतीमध्ये डायमेंशनिंगची कोणती पद्धत वापरली आहे?

 

14 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

In engineering drawing, which type of line indicates that there is a change of plane?

अभियांत्रिकी रेखांकनामध्ये, कोणत्या प्रकारची रेषा plane मध्ये बदल झाल्याचे दर्शवते?

15 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Initial work and construction lines are drawn using __ pencil.?

 प्रारंभिक काम आणि construction lines __ पेन्सिल वापरून काढल्या जातात.

16 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

What is the standard length and width of the arrow head of dimension lines?

dimension lines च्या बाणाच्या(arrow) टोकाची प्रमाणित लांबी आणि रुंदी किती आहे?

17 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

There are several types of methods of Dimensioning, which method of Dimensioning is used in given figure ?

डायमेंशनिंगच्या अनेक पद्धती आहेत, दिलेल्या आकृतीमध्ये डायमेंशनिंगची कोणती पद्धत वापरली आहे?

 

18 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

There are several types of methods of Dimensioning, which method of Dimensioning is used in given figure ?

डायमेंशनिंगच्या अनेक पद्धती आहेत, दिलेल्या आकृतीमध्ये डायमेंशनिंगची कोणती पद्धत वापरली आहे?

19 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Drawing pencils are graded according to.....?
ड्रॉईंग पेन्सिल नुसार प्रतवारी केली जाते.....?

20 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Aligned system is used for drawing of air crafts, automobiles.?

Aligned system प्रणाली विमान, वाहने यांची drawing काढण्यासाठी वापरली जाते.?

21 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Dimension lines should be drawn at least ________mm away from the outlines and from each other ?

डायमेन्शन  रेषा बाह्यरेखा आणि एकमेकांपासून कमीतकमी ________ मीमी अंतरावर काढल्या पाहिजेत

22 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

There are several types of methods of Dimensioning, which method of Dimensioning is used in given figure ?

डायमेंशनिंगच्या अनेक पद्धती आहेत, दिलेल्या आकृतीमध्ये डायमेंशनिंगची कोणती पद्धत वापरली आहे?

 

23 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

In unidirectional system, the figures are written along the dimension line ?

युनिडायरेक्शनल सिस्टीममध्ये, आकृत्या डायमेन्शन रेषेवर लिहिल्या जातात?

24 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

In aligned system the dimensions are __________?

अलाइन्ड पद्धतीत डायमेंशंस.................. असतात?

Placed parallel to the dimension line
b) Placed perpendicular to the dimension line
c) Placed left side of the dimension line
d) Placed right side of the dimension line

25 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

While dimensioning holes, slots, etc. how would their number be specified?

छिद्र, स्लॉट इ. यांना मापे देताना त्यांची संख्या कशी दाखवली  जाईल?

Your score is

The average score is 48%

0%

Exit

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

3 thoughts on “ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ SET 05”

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 9
  • Total visitors : 503,566
error: Content is protected !!