ITI GURUJI

EMPLOYABILITY SKILL NEW NIMI MCQ 2023 MOCK TEST 12

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
2337

चांगल्या सरावासाठी सर्व प्रश्न व सर्व टेस्ट सोडवा.

अजून टेस्ट्स आहेत. सोडवल्या तर नक्कीच सोपे होईल.


Created on By ITI GURUJI

EMPLOYABILITY SKILL NEW NIMI MCQ BANK 2023

EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ Bank -2023 TEST 12

एम्प्लोयाबिलीटी  स्कील विषयची mock टेस्ट निमी (NIMI) च्या लेटेस्ट 2023 च्या MCQ बँक नुसार तयार केली आहे. यामध्ये सर्व प्रश्न हे मराठी व इंग्रजी दोन्ही भाषेत सोबत दिले आहेत, त्यामुळे इंग्रजी प्रश्न दोन्ही समजण्यास सोपे जाईल.  एकूण 575  प्रश्न असून त्याचे एकूण 12  सेट्स असतील. सर्वच प्रश्न महत्वाचे असल्याने सर्व टेस्टचा सराव करा.

 

धन्यवाद .......!

shri. महाजन एम. एस.

(शिल्प निदेशक टर्नर )

ITI Latur.

1 / 25

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

When we learn something online, it is called
                    . / जेव्हा आपण ऑनलाइन काहीतरी शिकतो तेव्हा त्याला म्हणतात.

2 / 25

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

An employee is someone who                     . / कर्मचारी असा असतो जो.

3 / 25

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Gopi is always willing to learn and improve in his work. He has                     . / गोपी नेहमी शिकण्यासाठी आणि आपल्या कामात सुधारणा करण्यास तयार असतो. त्याच्याकडे आहे.

4 / 25

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Ram works as a fitter in a company. He wants to upgrade his trade skills and employability skills in his free time. What should he do? / राम एका कंपनीत फिटर म्हणून काम करतो. त्याला त्याच्या मोकळ्या वेळेत व्यापार कौशल्ये आणि रोजगारक्षमता कौशल्ये अपग्रेड करायची आहेत. त्याने काय करावे?

5 / 25

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Geetha has just completed her education. She joined a basic English course to improve her.....................skills. / गीताने नुकतेच शिक्षण पूर्ण केले आहे. तिला..............कौशल्ये सुधारण्यासाठी तिने मूलभूत इंग्रजी अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतला

6 / 25

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

The Constitution Of India is also called as
              . / भारताच्या संविधानाला असेही म्हणतात.

7 / 25

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Values and ethics helps us to build good................./ मूल्ये आणि नैतिकता आपल्याला चांगले................. निर्माण करण्यास मदत करते.

8 / 25

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

We have freedom to go to temple, church or mosque for prayer. This pillar of character is called........... / प्रार्थनेसाठी मंदिर, चर्च किंवा मशिदीत जाण्याचे स्वातंत्र्य आहे. चारित्र्याचा या पिलर ला ......... म्हणतात

9 / 25

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

It is not good to forward  ................. on social media. / सोशल मीडियावर....................फॉरवर्ड करणे चांगले नाही

10 / 25

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

India is a Sovereign country. That means it can make its own                    . / भारत हा सार्वभौम देश आहे. म्हणजेच ते स्वतःचे…………... बनवू शकते.

11 / 25

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Values decide the...............of a person. / मूल्ये ठरवतात एखाद्या व्यक्तीचे.

12 / 25

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Rita found somone's purse in the office. She gives it to the office manager. This shows that she has                     . / रिटाला ऑफिसमध्ये कुणाची पर्स सापडली. ती ऑफिस मॅनेजरला देते. यावरून तिच्याकडे …............असल्याचे दिसून येते.

13 / 25

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

The benefits of learning online are                      / ऑनलाइन शिकण्याचे फायदे आहेत

14 / 25

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Which of the options is not an Employability Skill? / कोणता पर्याय रोजगारक्षमता कौशल्य नाही?

15 / 25

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

A person who respects and follows the law of a country is a                     . / देशाच्या कायद्याचा आदर आणि पालन करणारी व्यक्ती म्हणजे एक .......... असतो

16 / 25

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Ram is planning to start his own business. Which option would you suggest? / राम स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत आहे. तुम्ही कोणता पर्याय सुचवाल?

17 / 25

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Green Jobs are important because................/ ग्रीन नोकऱ्या महत्त्वाच्या आहेत कारण...............

18 / 25

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Zeena wants to enroll for e-learning course. The most important thing she needs are                      / झीनाला ई-लर्निंग कोर्ससाठी नावनोंदणी करायची आहे. तिला आवश्यक असलेली सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे

19 / 25

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Which are the two skills needed for good career growth? / चांगल्या करिअर वाढीसाठी कोणती दोन कौशल्ये आवश्यक आहेत?

20 / 25

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

The meaning of Employability Skills are / Employability Skills चा अर्थ आहे

21 / 25

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Indian constitution is a set of                      of our country. / भारतीय संविधान आपल्या देशाचे .........यांचा संच आहे

22 / 25

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Mr Johnson wants to employ an 8 year old girl for household work. In India we prohibit that because It is....... / मिस्टर जॉन्सनला 8 वर्षांच्या मुलीला घरच्या कामासाठी कामावर ठेवायचे आहे. भारतात आम्ही ते प्रतिबंधित करतो कारण तो ............. आहे.

23 / 25

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Which of these is an employability skills portal? / यापैकी कोणते रोजगार कौशल्य पोर्टल आहे?

24 / 25

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

“ .................jobs help to reduce pollution, preserve the environment and the planet.” / "....................नोकऱ्या प्रदूषण कमी करण्यास, पर्यावरण आणि ग्रहाचे रक्षण करण्यास मदत करतात.”

25 / 25

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

In today’s times,...............skills has become a basic skill requirement in many jobs. / आजच्या काळात, अनेक नोकऱ्यांमध्ये ...............कौशल्य ही मूलभूत गरज बनली आहे.

Your score is

The average score is 77%

0%

Exit

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 8
  • Total visitors : 503,565
error: Content is protected !!