ITI GURUJI

EMPLOYABILITY SKILL NEW NIMI MCQ 2023 MOCK TEST 05

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
485

चांगल्या सरावासाठी सर्व प्रश्न व सर्व टेस्ट सोडवा.

अजून टेस्ट्स आहेत. सोडवल्या तर नक्कीच सोपे होईल.


Created on By ITI GURUJI

EMPLOYABILITY SKILL NEW NIMI MCQ BANK 2023

EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ Bank -2023 TEST 05

एम्प्लोयाबिलीटी  स्कील विषयची mock टेस्ट निमी (NIMI) च्या लेटेस्ट 2023 च्या MCQ बँक नुसार तयार केली आहे. यामध्ये सर्व प्रश्न हे मराठी व इंग्रजी दोन्ही भाषेत सोबत दिले आहेत, त्यामुळे इंग्रजी प्रश्न दोन्ही समजण्यास सोपे जाईल.  एकूण 575  प्रश्न असून त्याचे एकूण 12  सेट्स असतील. सर्वच प्रश्न महत्वाचे असल्याने सर्व टेस्टचा सराव करा.

 

धन्यवाद .......!

shri. महाजन एम. एस.

(शिल्प निदेशक टर्नर )

ITI Latur.

1 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

A square, black and a white code that can be scanned with the camera is a ........... / कॅमेर्‍याने स्कॅन करता येणारा चौरस, काळा आणि पांढरा कोड म्हणजे ...

2 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Simon's company calculated the income tax and paid on behalf of him. This is called........... / सायमनच्या कंपनीने आयकर मोजला आणि त्याच्या वतीने भरला. याला म्हणतात.

3 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Subir wants to celebrate all festivals at the workplace. This shows that he is .........../ सुबीरला कामाच्या ठिकाणी सर्व सण साजरे करायचे आहेत. यावरून तो असल्याचे दिसून येते

4 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Karthik has joined a new company. His salary is 3 lakh per year. This is his         salary / कार्तिक एका नवीन कंपनीत रुजू झाला आहे. त्यांचा पगार वर्षाला ३ लाख आहे. हे त्याचे ......पगार आहे

5 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Abhi wants to teach his 10 yr old daughter to save money from the pocket money she receives. Which option is the best? / अभिला त्याच्या 10 वर्षांच्या मुलीला शिकवायचे आहे आणि तिला मिळालेल्या पॉकेटमनीतून पैसे वाचवायचे आहेत. कोणता पर्याय सर्वोत्तम आहे?

6 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Sunitha earns ten thousand every month. She keeps two thousand aside. She will use this money in case of ........... / सुनीता दर महिन्याला दहा हजार कमावते. ती दोन हजार बाजूला ठेवते. ...........बाबतीत ती हे पैसे वापरेल.

7 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

The amount put aside without being spent is .........../ खर्च न करता बाजूला ठेवलेली रक्कम आहे.

8 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Which among these is not a digital wallet? / यापैकी कोणते डिजिटल वॉलेट नाही?

9 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

A diverse workplace increases........... / वैविध्यपूर्ण कार्यस्थळ वाढते

10 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Rajesh wants to save 6000 every year for his old age. How much should he save every month? / राजेशला म्हातारपणासाठी दरवर्षी 6000 वाचवायचे आहेत. त्याने दर महिन्याला किती बचत करावी?

11 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

An inclusive environment is needed for happiness and ...........at work / आनंदासाठी सर्वसमावेशक वातावरण आवश्यक आहे कामावर

12 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Sam opened a new shop. Which of these methods can he use to receive payments into his account? / सॅमने नवीन दुकान उघडले. त्याच्या खात्यात पेमेंट प्राप्त करण्यासाठी तो यापैकी कोणती पद्धत वापरू शकतो?

13 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Which among these is not good saving habit? / यापैकी कोणती बचत करण्याची चांगली सवय नाही?

14 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Inclusion in a workplace happens when every member of the company gets the same...........at work. /

15 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Indu booked her railway ticket from the website and paid using online banking. What type of transaction is it? / इंदूने वेबसाइटवरून तिचे रेल्वे तिकीट बुक केले आणि ऑनलाइन बँकिंग वापरून पैसे दिले. हा कोणत्या प्रकारचा व्यवहार आहे?

16 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Under POSH, a workplace is a / POSH अंतर्गत, एक कामाची जागा ...........

17 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Regular payment made by the employer to the employee is .........../ नियोक्त्याने कर्मचार्‍याला दिलेले नियमित पेमेंट आहे.

18 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

-------- is a serious issue that affects an individual’s mental, emotional, physical wellbeing in the workplace. / -------- ही एक गंभीर समस्या आहे जी कामाच्या ठिकाणी व्यक्तीच्या मानसिक, भावनिक, शारीरिक आरोग्यावर परिणाम करते.

19 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Tanvi’s team has many barriers to having a diverse workforce. This may lead to .........../ तन्वीच्या टीममध्ये वैविध्यपूर्ण कार्यबल असण्यात अनेक अडथळे आहेत. हे ..................... यामुळे होऊ शकते

20 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

When a person deposits a fixed sum of money every month, it is            account / जेव्हा एखादी व्यक्ती दर महिन्याला ठराविक रक्कम जमा करते, तेव्हा ती असते खाते

21 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Costly things that are not essential for our survival are / आपल्या जगण्यासाठी आवश्यक नसलेल्या महागड्या गोष्टी आहेत

22 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Deductions should be paid from the........... / मधून वजावट भरावी.

23 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

On a bank holiday, which of these methods cannot be used by Shahab for money transfer? / बँकेच्या सुट्टीच्या दिवशी, शहाब पैसे हस्तांतरणासाठी यापैकी कोणती पद्धत वापरू शकत नाही?

24 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

The government collects...........from the citizens. /सरकार नागरिकांकडून ............ गोळा करते .

25 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Things that are needed for survival are .........../ जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टी आहेत.

26 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

We can use net banking for / यासाठी आपण नेट बँकिंग वापरू शकतो

27 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Meena is not comfortable talking to her colleagues in English. This is an example of / मीनाला तिच्या सहकाऱ्यांशी इंग्रजीत बोलणे सोयीचे वाटत नाही. याचे हे उदाहरण आहे

28 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Sexual Harassment at workplace can happen at / कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ होऊ शकतो

29 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Workplace is a place where employees from different backgrounds are hired and they work in a safe and respectful environment. This is an example of........... / कामाची जागा ही अशी जागा आहे जिथे विविध पार्श्वभूमीतील कर्मचारी नियुक्त केले जातात आणि ते सुरक्षित आणि आदरयुक्त वातावरणात काम करतात. याचे हे उदाहरण आहे

30 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Arya has joined a new company. They want him to open a            account so that they can credit his salary. / आर्या एका नवीन कंपनीत रुजू झाली आहे. त्यांनी .........उघडावे अशी त्यांची इच्छा आहे खाते जेणेकरून ते त्याचा पगार जमा करू शकतील.

31 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Avinash needs to know about his last month transactions. How can he get these details? / अविनाशला त्याच्या शेवटच्या महिन्याच्या व्यवहाराची माहिती हवी आहे. त्याला हे तपशील कसे मिळतील?

32 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

People of different sex, gender, caste, class, culture, age, physical appearance, education, abilities must feel.........../ भिन्न लिंग, लिंग, जात, वर्ग, संस्कृती, वय, शारीरिक स्वरूप, शिक्षण, क्षमता अशा लोकांना वाटले पाहिजे.

33 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

As per the POSH Act, any workplace that has 10 or more employees must constitute an            / पॉश कायद्यानुसार, 10 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या कोणत्याही कामाच्या ठिकाणी एक तयार करणे आवश्यक आहे

34 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Disha wants to pay money to the her loan account. How can she do it without going to the bank? / दिशाला तिच्या कर्ज खात्यात पैसे भरायचे आहेत. बँकेत गेल्याशिवाय ती कशी काय करणार?

35 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Online payment app used on mobile device is ........... / मोबाइल डिव्हाइसवर वापरलेले ऑनलाइन पेमेंट अॅप आहे

36 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Net banking is done on a computer through a.........../ नेट बँकिंग संगणकावर .............द्वारे केले जाते.

37 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

On Smartphone we can do mobile banking through       . / स्मार्टफोनच्या माध्यमातून आपण मोबाईल बँकिंग करू शकतो.

38 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Financial transactions can happen in .........../ मध्ये आर्थिक व्यवहार होऊ शकतात

39 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Ravi went out shopping, but he forgot to carry his wallet. How can he pay for his bills? / रवी खरेदीसाठी बाहेर गेला, पण तो त्याचे पाकीट घेऊन जायला विसरला. तो त्याची बिले कशी भरणार?

40 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Institution licensed by the government to keep money safe is .......... / पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारकडून परवाना मिळालेली संस्था आहे

41 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

The Indian government passed the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act in 2013. In simpler terms, it is also called  ........... / भारत सरकारने 2013 मध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, प्रतिबंध आणि निवारण) कायदा पास केला. सोप्या भाषेत, त्याला असेही म्हणतात.

42 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Jannu logged into her bank using her friend's laptop. What should she do to the website? / जन्नूने तिच्या मित्राचा लॅपटॉप वापरून तिच्या बँकेत लॉग इन केले. तिने वेबसाइटवर काय करावे?

43 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Pragathi downloaded the bank app on her mobile. She should not share her...........with anyone / प्रगतीने तिच्या मोबाईलवर बँकेचे अॅप डाउनलोड केले. .......... कुणाबरोबर ही शेअर करू नये

44 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Financial literacy is understanding the way money is / आर्थिक साक्षरता म्हणजे पैसा कसा आहे हे समजून घेणे

45 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

"The practice of including people with respect and empathy is called ..........." / "आदर आणि सहानुभूती असलेल्या लोकांना समाविष्ट करण्याची प्रथा म्हणतात"

46 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

All financial activity can be done through a.........../ सर्व आर्थिक क्रिया ............. द्वारे करता येतात.

47 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Online banking is also called.........../ ऑनलाइन बँकिंग देखील म्हणतात.

48 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Money put aside for a big expense many years from now is...........saving / आतापासून अनेक वर्षांनी मोठ्या खर्चासाठी बाजूला ठेवलेला पैसा आहे बचत

49 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

The word Chairperson needs to be used instead of Chairman. This is a pracitce of ...........

50 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Gopi spends his salary on movies, groceries, house rent and clothes. Where can he reduce his expenses to save some money. / गोपी आपला पगार चित्रपट, किराणा सामान, घरभाडे आणि कपडे यावर खर्च करतो. काही पैसे वाचवण्यासाठी तो कुठे खर्च कमी करू शकतो.

Your score is

The average score is 68%

0%

Exit

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 9
  • Total visitors : 503,566
error: Content is protected !!